Igor Vorgić pr, digitalna štampa, firmopis i usluge reklame,
UltraPlanet, Zrenjanin
23000 Zrenjanin, Đure Jakšić 45/10
tel/fax.: (023) 530 350, 060 530 3500, 060 530 3502
web site: http://www.gomexultra.rs
e-mail: [email protected]
Poslovni račun: 220-51960-91
PIB: 102007271; EPPDV: 151433007
Pun naziv
Skraćen naziv
Adresa (sedište, za računovodstvo)
Adresa (proizvodnja, za isporuke)
Web:
E-mail:
Telefon
Fax
Mobile:
PIB
Reg. / Matični broj
Šifra pretežne delatnosti
Broj tekućeg računa
Ovlašćeno lice
Obeznik smo PDV-a, broj
Radno vreme sa strankama
Igor Vorgić pr, digitalna štampa, firmopis i usluge
reklame, UltraPlanet, Zrenjanin
UltraPlanet
23000 Zrenjanin, Đure Jakšića 45/10
23000 Zrenjanin, Ruže Šulman 1
www.gomexultra.rs
[email protected]
023 530 350
023 530 350
060 530 3500, 060 530 3502
102007271
55718032
74402; 22220
220-51960-91, ProCredit Banka
165-11528-90, Hypo-Alpe-Adria Banka
Vorgić Igor
151433007
8-16 časova, subotom i nedeljom ne radimo.
1
Download

Identifikacioni podaci UltraPlanet