" Vaš prozor u svet "
ul. Bukureška 42, Kragujevac
Tel/Fax: 034 / 344 042, 371 210
www.kgpromet.co.yu
ž.r. Delta banka: 160 – 5300 - 84
ž.r. Credy banka: 150 – 7061 - 04
1.
Pun naziv firme
"KG PROMET"D.O.O.
2.
Skraćeni naziv
"KG PROMET"D.O.O.
3.
Sedište
Kragujevac
4.
Adresa
Bukureška 42
5.
PTT broj
34000
6.
PIB – po dobijanju potvrde
SR101458972
7.
Matični broj
06111939
8.
Broj evidencione prijave(EPPDV)
131892350
9.
Šifra delatnosti
2512
10.
Broj registra kod Trgovinskog suda
0496111939
11.
Naziv poslovnih banaka sa brojevima računa
a)
Banca Intesa
160-5300-84
b)
Credy banka
150-7061-04
c)
ProCredit
220-30563-68
12.
Broj telefona
034/344-042, 371-210
13.
Faks
034/371-210
14.
E-mail
[email protected]
15.
Obveznik PDV (zaokružiti)
DA
NE
Download

Obrazac za identifikaciju