PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
01. PUN NAZIV FIRME
02. SEDIŠTE FIRME
03. OFFICE i ADRESA ZA POŠTU
Future d.o.o.
346703 INĐIJA
Dušana Jerkovića 5
193047 Novi BEOGRAD
Vojvođanska 15 / Lokal 2
04. ADRESA MAGACINA 1: 200982 BEOGRAD - Zemun Altina, Ugrinovački put 94 i
05. ADRESA MAGACINA 2: 200978 BEOGRAD - Zemun Altina, Ugrinovački put 65 d
06. ŠIFRA DELATNOSTI
07. MATIČNI BROJ
08. IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
09. PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB)
4672
20133333
Živko CVEJIN
104265532
10. OBVEZNIK PDV
11. BROJ EVIDENCIONE PRIJAVE ZA PDV
12. POSLOVNA BANKA i BROJ RAČUNA
DA
242764323
ProCredit Bank
220 - 52469 - 19
13. BROJEVI TELEFONA
+381 11 217 62 82
14. BROJ MOBILNOG
+381 6 9 100 100 9
15. BROJ FAX-a
+381 11 216 98 61
16. E-MAIL
[email protected]
17. HTTP
www.future-duco.com
19. KONTAKT OSOBE
Živko CVEJIN
Sanja SIMEUNOVIĆ D.I.A.
Milka POLIMAC
Miloš VICO
Dr. Dragan ŠKOBALJ dip.ing.maš.
Michael FONTAINE
Download

Podaci o firmi