"AJSA SOFT" D.O.O. Beograd
Beograd, 12.10.2010. godine
IDENTIFIKACIONI PODACI PREDUZEĆA
Pun naziv preduzeća
"AJSA SOFT" D.O.O. Beograd
Skraćeni naziv preduzeća
"AJSA SOFT" D.O.O. Beograd
Adresa sedišta preduzeća
Petefijeva 39/26, 11000 Beograd
PIB (poreski identifikacioni broj)
104466975
Matični broj preduzeća
20167327
šifra delatnosti
6201
Broj EPPDV
264473237
Brojevi telefona
+381 11 23 99 709
Broj faksa
+381 11 23 99 709
Email
[email protected]; [email protected]
Web sajt
www.ajsasoft.rs
Tekući računi broj
Osoba za kontakt
Banca Intesa
160-259497-10
Aleksandar Jovanovac
063 472 632
0606 472 632
Download

preuzmite obrazac sa identifikacionim podacima