U skladu sa odredbama člana 42 stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS 84/2004)
i u cilju što uspešnije poslovne saradnje dostavljamo Vam naše identifikacione podatke
Ime
“ALCU METALI” d.o.o Niš
Adresa
18251 Mramor kod Niša
Opština
Niš-Palilula
Matični broj
17527541
PIB
103127656
Šifra delatnosti
4672
Ovlašćeno lice
Jović Zoran
Telefon/fax
E-mail
Web
Tekući računi
018/4694-537, 4694-347, 4694-805,
4694-806, 4694-807
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.alcumetali.rs
“AIK banka” 105-6934-82
U prilogu ovog obrazca dostavljamo Vam fotokopiju Potvrde io izvršenom evidentiranju za PDV
( obrazac EPPDV )
Download

17527541 PIB 103127656 4672 E