DOSTAVA IDENTIFIKACIONIH PODATAKA
U vezi sa primenom Zakona o PDV-u a u cilju što uspešnije buduće saradnje, dostavljamo Vam
naše identifikacione podatke i to:
Preduzeće
za
proizvodnju,
servisiranje
montažu opreme u prehrambrenoj industriji
„PROTEHEL“ D.O.O.
i
1.
Naziv poslovnog partnera
2.
Skraćeni naziv firme
3.
Sedište
11211 BEOGRAD – BORČA
4.
Adresa
PRVOG MAJA 35
5.
PIB
6.
Matični broj
7.
Šifra delatnosti
8.
Broj evidencione prijave (EPPDV)
9.
Broj registra privrednih subjekta
10. Obveznik PDV-a
11
PROTEHEL D.O.O.
100123602
17093398
2893
130665443
16862/2005
DA
Naziv poslovnih banaka sa brojevima računa:
HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.
165-2223-69
KOMERCIJALNA BANKA A.D.
205-8083-89
PROCREDIT BANKA A.D.
220-13888-41
OTP BANKA A.D.
325-9500900015262-95
RAIFFEISEN BANK A.D.
265-1630310004909-35
12. Broj telefona/fax
011/3320-750, 3320-751, 2087-751
13. E-mail
[email protected]
14. WEB
www.protehel.com
15. Odgovorno lice
g.din MARIČIĆ VLADIMIR
M.P. ___________________________
Download

dostava identifikacionih podataka