Poštovani,
U vezi sa primenom zakona o PDV, a u cilju što uspešnije buduće poslovne saradnje,
dostavljamo Vam naše identifikacione podatke, i to:
Naziv preduzeća
“AGROPANONKA INVEST” D.O.O.
Sedište
NOVI SAD
Adresa
FILIPA VIŠNJIĆA 10
PIB
102108744
Matični broj
08768676
Broj evidencione prijave (EPPDV)
157027972
Šifra delatnosti
5229
Naziv poslovne banaka sa brojem računa
BANKA INTESA 160-923800-63
CREDIT AGRICOLE BANKA 330-15006478-04
Broj registra kod Trgovinskog Suda
1-23786
Broj telefona
021/528-163; 527-558
Faks
021/528-163; 523-772
E-mail
[email protected]
WEB stranica
www.agropanonka-invest.com
Download

Poštovani, U vezi sa primenom zakona o PDV, a u cilju što