OB-0-87
PIB: 100263365 EPPDV: 13374649
Šifra delatnosti: 2814
Matični broj: 08359598
Registarski broj: 21408359598
OB-0-87
ROSAN ARMATURE d.o.o.
24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10
tel.+381 24 876 744, fax +381 24 876 756
e-mail: [email protected]
www.rosan.rs
Uplaćeni kapital: 5.000.000,00 EUR
Tek.račun 205 – 54951 - 38
IDENTIFIKACIONI PODACI O FIRMI
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
1.PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
ROSAN ARMATURE d.o.o.
Poslovno ime firme
100263365
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Mesto
24420 KANJIŽA
Naziv ulice i broj
Dušana Popovića 10.
EPPDV broj
13374649
Matični broj
8359598
Šifra delatnosti
2814
Registracioni broj kod APR-a
BD 18431
Kapital firme - uplaćeni
5.000.000,00 EUR
Ime i prezime ovlašćenog lica - Direktor
ANDOR ROMODA - JMBG0306972810020
Broj telefona
024/876-744
Broj fax-a
024/876-756
E-mail
[email protected]
Internet stranica
www.rosan.rs
Obveznik PDV
DA
2. PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
Naziv banke
Mesto
Broj poslovnog
računa
KOMERCIJALNA BANKA A.D.
BEOGRAD
205-54951-38
Datum: 01.09.2010.godine
Odgovorno lice: Andor Romoda
Download

Identifikacija preduzeća