Naziv i mesto:
Adresa:
GRADJEVINSKO PREDUZEĆE
„MONT IZGRADNJA MPT“ DOO
APATIN
SPZ „CENTAR“ I/11,
25260 APATIN
Tel/Fax
E-mail:
025 779 315
[email protected]
Broj tekućeg računa i naziv banke:
Kontakt osoba:
275-220035429-95 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA
160-347922-30 BANCA INTESA
265-2510310000634-21 RAIFFEISEN BANK
MIHAJLO PROKEŠ, direktor
Matični broj:
20272201
Šifra delatnosti:
4120
PIB:
104931025
Obveznik PDV:
DA
Broj evidencione prijave EPPDV:
319 669 925
NE
Download

Podaci za identifikaciju u PDF formatu