AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA, SLADA
I BEZALKOHOLNIH PICA - BEOGRAD - U RESTRUKTURIRANJU,
BEOGRAD
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA,
SLADA I BEZALKOHOLNIH PICA - BEOGRAD - U
RESTRUKTURIRANJU
Matični broj:
07013710
Puna adresa:
Bulevar vojvode Putnika 5, Beograd
Godina osnivanja:
1839
Direktor:
Milivoje Draganic
Osoba za kontakt:
Milivoje Draganic
Broj zaposlenih:
542
Broj telefona:
011/3692-983
Broj faksa:
011/3692-978
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
1105-Proizvodnja piva
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Beograda
Regionalnog centra
Magistralnog puta
Udaljenost (u km)
0
0
0.4
Luke
5
Železnice
3
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
Akcionarski fond
0.07
Republika Srbija
0.02
Pravna lica
3.52
Fizička lica
42.07
Agencija za privatizaciju
51.90
Zbirni računi ( kastodi )
2.41
Povezana pravna lica
Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća
Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica
Matični
broj
Oblik povezivanja
% učešća u
ukupnom
kapitalu
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
17322613
Akcionar
59.90
АКЦИОНАРСКИ ФОНД
20661283
Akcionar
0.07
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
07020171
Akcionar
Akcionar
Preduzeće
ПРАВНА ЛИЦА
Matični
broj
Oblik povezivanja
% učešća u
ukupnom
kapitalu
MARFIN BANK A.D. BEOGRAD
07534183
Akcionar
0.00
MARFIN BANK A.D. BEOGRAD
07534183
Akcionar
0.00
0.02
OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
08603537
Akcionar
0.00
4.18
PB AGROBANKA AD BEOGRAD
07564856
Akcionar
0.00
CACANSKA BANKA AD BEOGRAD
07601093
Akcionar
0.00
Preduzeće
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
PUNJAČ MEKAFIL VKPV
Proizvodna oprema
5/20/2004
100,613
67,020
33,593
2
TRANSPORT FLAŠA SYNCO
Proizvodna oprema
5/20/2004
89,856
59,855
30,002
3
MAŠINA ZA PRANJE FLAŠA KES
2-6-312/34-80
Proizvodna oprema
5/20/2004
71,648
50,272
21,376
4
PUNJAC FLASA "CROWN"
Proizvodna oprema
6/30/1997
82,565
64,186
18,379
5
ETIKET MAŠINA SOLOMATIK 1200-35
Proizvodna oprema
5/20/2004
33,873
23,767
10,106
6
MONOBLOK 32/32/8 ,KOSME,
Proizvodna oprema
12/13/2004
52,329
43,608
8,722
7
TRANSPORT GAJBI MULTICO
Proizvodna oprema
5/20/2004
30,462
21,831
8,631
8
PUNJAČ BOCA VVF 108 16-LR
H&K-DELTA
Proizvodna oprema
7/2/2004
21,479
13,484
7,995
9
ELEKTROSTANICA
Proizvodna oprema
12/4/2002
31,913
24,206
7,706
10
PERACICA BOCA FONTANA RM-B
33/327
Proizvodna oprema
7/2/2004
20,443
12,834
7,609
11
UREDJAJ ZA HLADJENJE ZRNA SDZ
S-4
Proizvodna oprema
12/31/2004
9,940
3,413
6,527
12
UREDJAJ ZA HLADJENJE ZRNA SDZ
S-4
Proizvodna oprema
12/31/2004
9,940
3,413
6,527
13
SEPARATOR TEČNOG AMONIJAKA
Proizvodna oprema
5/28/2012
6,875
815
6,060
14
OPREMA U VRIONOM PODRUMUKOMPLETNA
Proizvodna oprema
12/31/1972
89,878
83,886
5,992
15
TRANSPORT BOCA H&K
Proizvodna oprema
7/2/2004
15,096
9,477
5,619
16
PALETIZER ROBOT3A
Proizvodna oprema
5/20/2004
19,433
13,989
5,445
17
INSPEKTOR FLAŠA LINATRONIK
712-M2
Proizvodna oprema
5/20/2004
16,799
11,787
5,012
18
ISPAKIVAČ BLICPAK A45T1-0622
Proizvodna oprema
5/20/2004
15,478
11,141
4,336
19
KOTAO PARNITE166 F.BR.1987
Proizvodna oprema
12/31/1967
7,595
3,287
4,308
20
DEPALETIZER ROBOT 3A
Proizvodna oprema
5/20/2004
14,653
10,664
3,989
21
UPAKIVAČ BLICPAK E45 T1-0672
Proizvodna oprema
5/20/2004
28,128
24,335
3,793
22
UPAKIVAŠ FLAŠA "REMY" E-45/2
Proizvodna oprema
11/30/2004
16,302
12,691
3,611
23
TRANSPORT PALETA PALKO
Proizvodna oprema
5/20/2004
12,655
9,070
3,586
24
ETIKETIR MAŠINA "KRONES" II E-45/2
Proizvodna oprema
11/30/2004
15,868
12,353
3,514
25
VERTIKALNI TRANSPORTER PRAZNIH
Proizvodna oprema
FLAŠA VFA
5/20/2004
8,079
4,566
3,513
26
VERTIKALNI TRANSPORTER PUNIH
FLAŠA VFA
Proizvodna oprema
5/20/2004
8,079
4,566
3,513
27
STANICA ZA PRANJE M-60HI 40M3/H
Proizvodna oprema
5/20/2004
7,840
4,430
3,409
28
ETIKETIR MAŠINA "KRONES"I "N-R"
Proizvodna oprema
11/30/2004
8,426
5,290
3,136
29
ETIKETIR MAŠINA "KRONES"II "N-R"
Proizvodna oprema
11/30/2004
8,426
5,290
3,136
30
ETIKETIRKA SOLOMATIK B(R)30-8-G
RM KRONE
Proizvodna oprema
7/2/2004
7,885
4,950
2,935
31
TRIJER ZRNA UN 412 SAPRIBOROM
Proizvodna oprema
8/1/2002
12,056
9,242
2,813
32
PP CENTRALA ZA
AUTOMAT.DETEKCIJU POŽARA
Proizvodna oprema
7/27/2012
2,532
300
2,232
33
UNIVERZALNI ČISTAČ ZRNA TS 154
Proizvodna oprema
12/31/2004
6,012
3,808
2,205
34
UNIVERZALNI ČISTAČ ZRNA TS 154
Proizvodna oprema
12/31/2004
6,012
3,808
2,205
35
TRAFO STAN.ENEREIKA -BETON-
Proizvodna oprema
1/1/1993
4,804
2,778
2,026
36
TRAFO STAN.II NOVA VARION.-BETON- Proizvodna oprema
1/1/1993
4,804
2,778
2,026
37
TRAFO STAN.I-NOVA FLAŠARA BETON Proizvodna oprema
1/1/1993
4,804
2,778
2,026
38
TRAFO STAN.III WANDER GETEN
BETON
Proizvodna oprema
1/1/1993
4,804
2,778
2,026
39
PROTOČNI PASTERIZATOR
Proizvodna oprema
5/20/2004
26,275
24,523
1,752
40
UVEZIVAČ PALETA HB
Proizvodna oprema
5/20/2004
5,941
4,258
1,683
41
MASINA ZA FOLIJU ,STSRF,30 ,KPSME. Proizvodna oprema
12/13/2004
11,986
10,336
1,650
42
UPAKIVAČ BOCA KONTI-EINPACKER
KETNER
Proizvodna oprema
7/2/2004
4,198
2,636
1,563
43
RASHLADNA OPR.U LEZNOM
PODRUMU -ZIEMAN-
Proizvodna oprema
12/31/1996
23,271
21,720
1,551
44
UNIVERZALNI SELEKTOR ASPIRATER
Proizvodna oprema
7/29/2002
6,422
4,923
1,499
45
PROTOCNI PASTERIZATOR FPS 150
GEA
Proizvodna oprema
7/2/2004
13,478
12,004
1,474
46
DEPALETIZER ,KETNER,PRES SUN EP Proizvodna oprema
7/2/2004
3,948
2,479
1,470
47
REZERVOAR ZA OBRADU LUŽINE
Proizvodna oprema
12/5/2003
5,125
3,673
1,452
48
MAŠINA ZA DUVANJE PET BOCA
Proizvodna oprema
9/30/1995
21,517
20,083
1,434
49
PALETIZER PRESSANT SUPER E
Proizvodna oprema
7/2/2004
3,814
2,394
1,420
50
GASNI VILJUšKAR XG-30 SA KABINOM
Proizvodna oprema
4/1/2011
2,787
1,373
1,414
51
GASNI VILJUšKAR XG-30 SA KABINOM
Proizvodna oprema
4/12/2011
2,741
1,351
1,390
52
TRANSPORTNI SISTEM FT ,KOSME,
Proizvodna oprema
12/13/2004
9,732
8,451
1,281
53
RINZER DVOKOMORNI
Proizvodna oprema
11/30/2004
3,407
2,139
1,268
54
TRANSPORTNI SISTEM ZA PUNE PET
BOCE
Proizvodna oprema
11/30/2004
3,405
2,138
1,267
55
FREONSKI SUŠAČ ,ATLAS COPCO,TIP
Proizvodna oprema
850
9/30/2003
2,502
1,236
1,267
56
ETIKET MASINA EXTRA HOTMELT
50048 TSE1
Proizvodna oprema
12/13/2004
8,803
7,543
1,261
57
APLIKATOR ZA RUCKE H40/1 ,KOSME,
Proizvodna oprema
12/13/2004
4,003
2,809
1,194
58
ISPAKIVAC BOCA KETNER BE 40-C-T
Proizvodna oprema
7/2/2004
3,150
1,977
1,172
59
TRANSPORT PALETA KETNER
Proizvodna oprema
7/2/2004
3,149
1,977
1,172
60
SIBER RAZVODNIK-KOMPLET
Proizvodna oprema
12/4/2002
2,526
1,436
1,090
61
VAZDUSNI TRANSPORTER ZA
PRAZNE PET BOCE
Proizvodna oprema
11/30/2004
2,745
1,723
1,022
62
PREMIX SA HLADNJAKOM
,MELEGARI"1995
Proizvodna oprema
11/30/2003
5,506
4,558
948
63
MAŠINA ZA PRANJE NOSILJKI
KGW-65-S-E
Proizvodna oprema
5/20/2004
6,832
5,910
921
64
POZICIONER RM960 ,KOSME,
Proizvodna oprema
12/13/2004
4,840
4,006
834
65
MAGACIN PALETA 454-LPM-EE
Proizvodna oprema
5/20/2004
2,912
2,096
816
66
FILTER ZA BUNARSKU VODU SA
SVEĆAMA
Proizvodna oprema
3/9/1999
2,889
2,103
786
67
ROTACIONA KLIPNA PUMPA
MQ100RKP134/E6/50
Proizvodna oprema
6/5/2000
1,318
558
759
68
UREDJAJ ZA IZBISTRAVANJE VODE
Proizvodna oprema
1/1/2001
1,866
1,158
707
69
KOTAO TE 113
Proizvodna oprema
12/31/1977
10,579
9,874
705
70
VAZDUŠNI VODOVI SA LEVKOVIMA,
KALUPIMA I
Proizvodna oprema
4/6/1965
1,183
484
699
71
VILJUŠKAR GASNI CATERPILLAR
GP30K
Proizvodna oprema
5/15/2003
2,315
1,621
695
72
UREDJAJ ZA VLAŽNU MELJAVU
"MILMASTER100"
Proizvodna oprema
12/31/1975
10,329
9,641
689
73
LIFT ZA PRAZNU AMBALAŽU E-45/2
Proizvodna oprema
12/31/1972
9,820
9,166
655
74
LIFT ZA PUNE FLAŠE E-45/1
Proizvodna oprema
12/31/1972
9,820
9,166
655
75
LIFT ZA PUNE FLAŠE E-45/2
Proizvodna oprema
12/31/1972
9,820
9,166
655
76
KACA APARAT SA EL. MOTOROM
"FRINKS"
Proizvodna oprema
12/31/1963
1,300
659
641
77
SISTEM ZA MERENJE TEMPERATURE
Proizvodna oprema
U SILOSIMA
3/30/2003
2,097
1,468
629
78
UVOZNI TRANSPORTER ZA BOCE
Proizvodna oprema
9/30/1997
5,582
4,986
595
79
APARAT ZA PROIZV SIRĆETA BR 205
"FRINKS"
Proizvodna oprema
9/30/1963
1,180
598
582
80
UREDJAJ ZAMERENJE MUTNOĆE
SLADOVINE
Proizvodna oprema
11/20/2002
1,055
494
561
81
PUMPA ZA PASTERIZATOR W12/100
"FISCHER"
Proizvodna oprema
10/14/1994
1,254
694
560
82
VAZDUSNI TRANSPORTER LT ,KOSME, Proizvodna oprema
12/13/2004
3,248
2,688
559
83
VILJUŠKAR GASNI TIP GV 3788.33
Proizvodna oprema
4/17/2006
2,264
1,711
554
84
DATUMAR "EUROJET"
Proizvodna oprema
5/20/2004
1,782
1,250
532
85
TRANSPORT ZATVARAČA BASENEMT
Proizvodna oprema
BM2
5/20/2004
2,376
1,850
526
86
SISTEM ZA PODMAZIVANJE
PLOC.TRANSPORTERA
Proizvodna oprema
7/28/1998
3,144
2,620
524
87
UREDJAJ ZA KULTURU PIVSKOG
KVASCA
Proizvodna oprema
12/31/1963
7,853
7,330
524
88
UREDJAJ ZA REKUPERACIJU
Proizvodna oprema
11/21/1988
1,928
1,410
517
89
APARAT FRINKS ZA PR SIRĆ.
POLUAUT 20M3
Proizvodna oprema
12/31/1957
1,153
650
503
90
TRANSPORT NOSILJKI H&K
Proizvodna oprema
7/2/2004
1,313
824
489
91
VILJUŠKAR GASNI "CATERPILLAR"
Proizvodna oprema
6/10/2002
2,068
1,586
483
92
VILJUŠKAR "CATERPILAR" TIP GP30K
Proizvodna oprema
5/20/2003
2,773
2,311
462
93
VILJUŠKAR "CATERPILAR" TIPGP 30 K
Proizvodna oprema
5/20/2003
2,773
2,311
462
94
ZUPČASTI MOTORNI
PRENOSNIK180P2-3ZKR90S4
Proizvodna oprema
10/20/1999
778
319
459
95
KONTROLOR NAPUNJENOSTI FLAŠA
Proizvodna oprema
5/20/2004
1,456
1,022
434
96
KONDENZATOR EVAPORATIVNI VXC45 Proizvodna oprema
7/18/2002
1,852
1,420
432
97
OPREMA ZA
PROT.PASTER.HEMIGUMPLAST
KOSME
Proizvodna oprema
12/13/2004
3,803
3,387
416
98
UREDJAJ ZA VLAŽNU MELJAVU
"MILMASTER100"
Proizvodna oprema
12/31/1975
6,162
5,752
411
99
KOTAO TE 113
Proizvodna oprema
12/31/1977
6,044
5,642
403
100
KOMPRESOR AMONIJAČNI KLIPNIŠESTOCILIND.
Proizvodna oprema
7/18/2002
1,711
1,312
399
Zemljište i objekti
Zemljište
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u
m2)
2458/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
28,391
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS ZS
2713/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
9,420
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS ZS
5756/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
30,911
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
5757
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
72228
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
5775/2
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
4,302
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
Fabrika sokova Beograd,
130/6
Krnjaca
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
54,182
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
130/8
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
413
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
130/9
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,264
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
130/13
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,299
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
130/14
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
89
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
130/21
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
117
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
Prvo koriscenja Industrija
piva Servo Mihalj
Naziv zemljišta
Beograd - Mostar
Cacak Fab. slada i Fab.
piva
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Vrsta
zemljišta
Vrsta prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
663/4
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
30.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
664/3
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
243.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
665/5
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
169.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
666/7
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
16.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
666/9
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
66.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
667/4
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
566.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
Drzavna RS 1-Jan
664/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
2,465.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
664/4
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
358.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
665/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
9,203.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
666/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
3,830.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
662/8
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
430.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
663/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
719.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
667/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
14,535.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
1,514.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
1737
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
2,194.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
u posedu
390/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
19,941.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
1207/2
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,562.00
Gradjevinsko
zemljiste izvan
svojina
gradjevinskog
podrucja
Drzavna RS 1-Jan
1207/5
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
165.00
Poljoprivredno
svojina
zemljiste
Mesovita
931
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,092.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
4127/17
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,000.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
Drzavna RS 1-Jan
1262
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1,709.00
786/1
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1555/2
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
667/3
Sircetana, K.Danilova,
Beograd
Leskovac
Krusevac
Kragujevac
Sabac
Kosovska Mitrovica
Obrenovac
Beograd - Skadarlija
zgradu i drugi
objekat
Zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i Zemljiste uz
zgradu i drugi
objekat
1-Jan
Pravo koriscenja ima trece
lice
Zalozno pravo prvog reda u
korist Poreske uprave
16.11.2007
CVPO
1-Jan
Drzavna RS 1-Jan
650.00
Ostalo
gradjevinsko
zemljiste u
svojini
svojina
953.00
Gradsko
gradjevinsko
zem.
pravo koriscenja Drzavna RS 1-Jan
privatna
1-Jan
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Površina
Način korišćenja Površina zemljišta
i katastarska
objekta
pod
klasa
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
извршна вансудска
хипотека I реда у корист
Пореске управе на делу
објекта
24.04.2008
01.08.2006
1
зграда сладаре
24723
4563
остале
зграде
својина
друштвена 1/1
земљиште под делом
2458/1
зграде
8
зграда нове
флашаре бетон
14362
976
објекат
прехрамбене својина
ундустрије
мешовита 1/1
нова флашара
1
зграда нове
флашаре бетон
14362
2623
објекат
прехрамбене својина
ундустрије
мешовита 1/1
извршне вансудске
хипотеке у корист
КОМЕРЦИЈАЛНЕ
БАНКЕ
државна
1/1
Решењем Службе за
катастар непокретности
Чачак од 29.06.2011.
године уписано право
својине у корист
републике Србије
1/1
решењем МФ Пореска
управа од 05.10.2009.
године пренето у државну
својину
1/1
објекти изграђени без
одобрења, па се у ЛН
наводи да власник,
односно држалац није
утврђен
решењем МФ-Пореска
управа-ЦВПО бр 433-225
2009-12 од
05.10.2009.пренето у
државну својину РС
објекат сладаре
5757
2713/1
6
зграда силоса са
пријемима за
јечам
земљиште под делом
5755
зграде
17
зграда силоса са
пријемима за
јечам
10485
1054
Сладара
3
сладара
9995
1127
1
зграда за
производњу
воћних сокова
2
зграда
флашарепроизводна хала
3.493,00
са радионицама,
канцеларисјки
део на спрату
зграда
прехрамбене
2.727,00 индустрије и држалац
производње
пића
7
нова варионицазграда (циман)
3.456,00
зграда
прехрамбене
1.113,00 индустије и својина
производње
пића-део
државна
1/1
1
зграда за
производњу
3.144,00
газираних сокова
зграда
прехрамбене
1.805,00 индустрије и својина
производње
пића
приватна
1/1
7
нова варионицасилоси
3.000,00
22x9м(капацитет
3000 тона)
зграда
прехрамбене
1.113,00 индустрије и својина
производње
пића-део
стара флашара
2.693,00
објекат
прехрамбене
1.024,00 индустрије и својина
производње
пића
2.544,00
објекат
прехрамбене
индустрије и својина
производње
пића
силоси
помоћна зграда
зграда
нова варионица и
силос
зграда прехрамбене
индустрије -део
нова варионицасилоси
стара флашара
стара варионица
зграда производње
управна зграда
5756/1
2458/1
130/6
5757
2458/1
665/1
2458/1
2458/1
2458/1
390/1
2458/1
2
23
зграда старе
варионице
Штајнекер
1
зграда за
отакање пива
12
зграда
ресторана и
заједничке
службе Мостар
од дрвета
10485
4026
1917
4026
414,00
остале
зграде
својина
није у
поседу
предузећа,
у оквиру
Сладаре
објекат
прехрамбене својина
ундустрије
помоћна
зграда
држалац
1.910,00
зграда
прехрамбене
1.910,00 индустрије и својина
производње
пића
1.769,00
објекат
прехрамбене
индустрије и својина
производње
пића
273,00
државна
други
облици
друштвена
државна
државна
1/1
решењем МФ-Пореска
управа-ЦВПО бр
433-225/2009-12 од
05.10.2009 пренето у
државну својину РС
1/1
решењем МФ-Пореска
управа-ЦВПО
бр.433-225/2009-12од
05.10.2009.пренето у
државну својину РС
мешовита 1/1
приватна
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
1/1
мешовита 1/1
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
менза и кухиња
управна зграда -већа
врионо лежни подрум
помоћна зграда
ЕРЦ
2458/1
2458/1
2458/1
130/6
2458/1
17
зграда
ресторана и
заједничке
службе Мостар
од дрвета
22
зграда
ресторана и
заједничке
службе Мостар
од дрвета
9
2
4
врионо лежни
подрум
бугарски
магацин
1.769,00
74,00
објекат
прехрамбене
индустрије и својина
производње
пића
1.769,00
објекат
прехрамбене
1.422,00 индустрије и својина
производње
пића
1.764,00
објекат
прехрамбене
1.219,00 индустрије и својина
производње
пића
1.491,00
зграда рачунског
1.000,00
центра
1.491,00
817,00
помоћна
зграда
држалац
објекат
прехрамбене
индустије и својина
производње
пића
мешовита 1/1
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
мешовита 1/1
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
мешовита 1/1
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
други
облици
1/1
АД БИП Бг је у поседу
ове непокретности.
Право кориштења
земљишта у листу
непокретности уписано је
на Индустрију пива Серво
Михаљ из Зрењанина.
Према Уговору о
поравнању од 16.11.2004
год. БИП је стекао право
власништва над свим
објектима. Објекти су
изграђени без одобрења
за градњу, па се у листу
непокретности наводи да
власник односно
држалац није утврђен. У
току је поступак за
легализацију објекта.
мешовита 1/1
забележба покретања
судског спора пред
Другим општинским
судом у Бг 19П5890/7 по
тужби РС против БИП-а
поводом права на објекту
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
188,384
Obaveze prema komercijalnim bankama
128,553
Obaveze prema bankama u stečaju
0
Obaveze prema Fondu za razvoj
7,350
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
3,314
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
4,367
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
Poreske obaveze iz radnog odnosa
0
28,230
3,803
Doprinosi
21,145
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
291,136
Ostale obaveze
0
Lizing
9,890
minus na tekućem računu
387
Nadzorni odbor i ugovor o delu
1,123
Lokalna samouprava i voda
269,330
Unapred obračunati troškovi
52,324
Razgraničene obaveze PDV i avans
902
UKUPNO:
1,010,238
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge
Vrednost u 000 RSD
Jed.mere.
2011
2012
2013
2011
Pivo
hl
236,640
244,726
193,378
803,980
2012
960,354
2013
759,504
Kvas
hl
8,991
10,335
12,185
60,006
83,099
87,102
Negazirana jabuka
hl
8,883
6,942
5,886
25,498
21,914
24,031
Alkoholno sirce
hl
22,621
23,818
24,143
79,172
111,293
105,359
Stepen iskorišćenosti kapaciteta
% iskorišćenosti
Mašina (Proizvodna linija)
Varionica ZIEMANN
Jed.mere.
Instalisani
kapacitet
Realni
kapacitet
2011
2012
2013
hl/god.
1000000
750000
31.25
32.32
30.66
Linija za otakanje KRONES (staklena ambalaza)
Boca 0,5l/h
40000
35000
35.30
35.10
34.90
Linija za otakanje KOSME (PET ambalaza)
Boca 1,5l/h
5000
3000
20.27
18.21
17.49
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Vrednost u 000 RSD
Jed. mere.
2011
2012
2013
2011
PIVO
hl
237,916
215,824
2012
2013
194,248
1,080,655
1,008,221
1,040,884
SOKOVI
hl
22,132
RUSKI KVAS
hl
8,811
20,699
14,363
133,738
143,445
111,144
9,936
11,956
76,932
87,292
SIRĆE
hl
107,336
22,483
24,091
24,213
108,307
112,726
SLAD
114,490
T
0
0
42
0
0
PIVARSKI KVASAC
2,320
kg
11,539
11,860
8,700
5,227
5,261
4,073
1,404,859
1,356,945
1,380,247
UKUPNO:
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
2011
2012
2013
Domaće tržište
96.17
96.51
96.03
Strano tržište
Ukupno:
3.83
3.49
3.97
100.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
% učešća
Direktna prodaja
12.03
Veleprodaja
84.74
Maloprodaja
3.23
Posrednici
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
ORGANIZACIONA ŠEMA
Broj zaposlenih
Radno angažovani
541
Plaćeno odsustvo
0
Neplaćeno odsustvo
1
Ostali
0
Ukupan broj
zaposlenih
542
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj
zaposlenih
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
9
41
92
127
98
87
88
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
52,620.73
37,797.61
2012
62,472.68
44,710.75
2013
65,341.65
46,862.08
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Osnovna prednost je tradicionalna naklonjenost konzumenata i potrošača našim
proizvodima kao i blizina velikog broja potrošača i zainteresovanost distributera da radi
sa malim troškovima transporta.
Šanse:
Šanse povećava standardizovani kvalitet kao i potreba potrošača za novim proizvodima
koji asociraju na ranije poznate brendove
Nedostaci:
Starost sistemske opreme i mašina i njihovo dugogodišnje eksploatisanje bez
adekvatnog održavanja što uzrokuje povećano ulaganje u opravku dotrajale opreme i
izaziva nesigurnost u trajnost rada..
Opasnosti:
Moguća blokada tekućeg računa zbog neizmirenih obaveza po osnovu akciza i
mogućeg kašnjenja uplata za javna preduzeća.Monopolsko ponašanje i tolerancija nekih
proizvođača od nadležnih organa . Nejednak tretman svih preduzeća , što je jednima
dozvoljeno drugima nije .
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
PDV i AVR
Odložena poreska sredstva
Obrtna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Stalna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
31.12.2012
31.12.2013
45,775
12,124
18,056
481,925
176,612
81,084
0
0
0
953
315
0
237,350
286,479
278,902
0
0
0
5,457
18,464
19,202
14,380
0
7,182
771,460
493,994
397,244
0
0
0
0
0
0
886
15,132
13,879
1,510,405
1,987,633
2,466,431
51,386
49,919
40,885
1,562,677
2,052,684
2,521,195
562,235
0
0
2,910,752
2,546,678
2,925,621
Vanbilansna aktiva
107,859
134,463
151,841
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
291,938
302,865
187,000
Kratkoročne finansijske obaveze
745,217
811,173
84,392
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
825,138
281,135
500,465
UKUPNA AKTIVA
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
0
935,397
281,965
230,818
0
0
0
2,797,690
1,677,138
1,002,675
0
0
0
Ostale dugoročne obaveze
53,826
56,859
7,563
Ukupno dugoročne obaveze
53,826
56,859
7,563
Dugoročna rezervisanja
59,236
73,362
113,473
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
2,910,752
1,807,359
1,123,711
Osnovni i ostali kapital
5,496,064
5,496,064
5,496,064
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Rezerve
0
0
0
Revalorizacione rezerve
0
553,438
1,316,986
Ukupno kratkoročne obaveze
Dugoročni krediti
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
1,884
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
3,869
2,676
10,110
Neraspoređena dobit
294,101
985,529
1,177,825
5,788,180
6,350,415
6,350,415
Otkupljene sopstvene akcije
0
0
0
Ukupno kapital
0
681,940
1,630,350
Gubitak
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
0
57,379
171,560
2,910,752
2,546,678
2,925,621
107,859
134,463
151,841
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
Prihodi od prodaje
2012
1,436,255
2013
1,413,084
1,418,180
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
1,221
2,733
3,698
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
3,151
41,182
4,531
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
1,199
165
3,187
Ostali poslovni prihodi
5,208
9,380
13,345
POSLOVNI PRIHODI
1,444,636
1,466,214
1,436,567
10,207
10,739
9,440
Troškovi materijala
700,686
811,488
679,269
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
531,968
563,575
604,085
Troškovi amortizacije
167,115
189,843
317,968
Ostali poslovni rashodi
172,434
213,596
216,039
POSLOVNI RASHODI
1,582,410
1,789,241
1,826,801
Nabavna vrednost prodate robe
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
-137,774
-323,027
-390,234
Finansijski prihodi
109,476
52,652
37,225
Finansijski rashodi
382,263
170,479
79,516
Ostali prihodi
41,311
1,249,785
946,742
Ostali rashodi
304,246
127,774
347,798
166,419
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
-673,496
681,157
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
12,680
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
15,635
1,868
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
-660,816
665,522
164,551
Poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
14,380
25,906
22,354
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
-646,436
691,428
186,905
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
Download

AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA