VINOGRADARSKA OPREMA
I OPREMA ZA VINARIJE
ENOVITIS postoji sa zadatkom da obezbedi vinogradarima i vinarima sve što im je potrebno za
uspešan rad i vrhunske rezultate.
Kod nas možete kupiti najkvalitetnije, a po najpovoljnijim cenama sve što vam je potrebno za vaš
vinograd i vinariju i to:
-Najkvalitetniji sadni materijal kod koga nema neželjenih sortnih varijeteta i koji daje najbolja vina
-Kvalitetnu žicu sa minimalnim procentom istezanja
-Impregnisane, ekološki prihvatljive, dugotrajne drvene stubove čije su dimenzije i specifikacija ušle
u državnu normativu za dobijanje subvencija
-Griple program za poljoprivredu koji omogućuje brzo i lako postavljanje i nastavljanje vinogardarske žice, ankerisanje stubova itd.
-Svu najmoderniju opremu za male i velike vinarije
-Najbolje kvasce i hranu za kvasce izabrane prema vašim sortama grožđa i vinarskim zahtevima
-Najbolje enzime
-Malolaktičke bakterije
-Sredstva za bistrenje, stabilizaciju i finalizaciju vina
-Sredstva za popravak nedostataka i bolesti vina
-Najbolju opremu za preradu grožđa
-Najbolje inoks tankove za fermentaciju i odležavanje vina
-Najbolju podrumarsku opremu, barik burad i hrastove alternative za burad
-Najbolje boce
-Čepove
-Kapice
-Linije za flaširanje, itd.
I kako se to kaže poslednje ali ne i najmanje važno, Enovitis može vinarima pomoći u rešavanju
svih njihovih problema savetima koji su plod našeg dugogodišnjeg iskustva...
Želite li da podignete najlepši vinograd i dobijete najbolje vino?
Enovitis će vam u tome sigurno pomoći...
Lozni
kalemovi
www.vivairauscedo.com
Enovitis je uvoznik i distributer loznih kalemova iz Italije kooperative VCR Rauscedo, najvećeg
proizvođača te vrste u Evropi koji godišnje izvozi oko 60 miliona kalemova u ceo svet. Mnoštvo
klonova, od kojih se dobijaju najkvalitetnija vina, plod su dugogodišnje pažljive selekcije.
Enovitis i VCR Rauscedo početkom svake godine organizuju seminare za vinogradare na kojima se
predstavljaju određeni novi i stari klonovi i degustiraju vina dobijena od njih. Na ovaj način, kao i
uvidom u katalog VCR Rauscedo (vidi www.vivairauscedo.com), vinari mogu izvršiti izbor klonova
za sadnju. Porudžbina kalemova se obavlja najkasnije mesec-dva pre termina predviđenog za sadnju.
3
Vinogradarska
oprema
STUBOVI
Drveni
Enovitis je uvoznik i distributer drvenih, obradjenih,
potpuno impregnisanih vinogradarskih stubova iz
Ukrajine i Belorusije. Dužine su 2,5 metara, prečnika
10 santimetara, zašiljeni...Impregnisani su tanalitom
(Tanalith E), ekološki dozvoljenim sredstvom za potpunu impregnaciju drveta vakuum-pritisak metodom.
Betonski (za voćnjak i vinograd)
Izrađuju se od visoko-kvalitetnog betona prenapregnutog na 50 atmosfera i armiranog sa 4
snopa upredene žice svaki sa po tri žice prečnika
2,25 mm. Za voćnjake su dužine 4,70 m, i težine
58kg. Najveća dužina koja se po narudžbini može
proizvesti je 6 m.
Stub istih osobina za vinograd je standardno dužine
2,35 m ali se na zahtev kupca mogu isporučiti i duži.
Način vođenja žice može biti bočni kroz vođicu ili
centralni kroz sredinu stuba po želji kupca.
Metalni
Zaštićeni su od korozije, u svim vremenskim uslovima, postupkom toplog cinkovanja po standardu
DIN EN ISO 1461, sa debljinom prevlake cinka od 50-70 urn koja garantuje dug vek trajanja i visoku
izdrzljivost. Pogodni za vinograde u kojima se obavlja i ručna i mašinska berba.
4
ŽICA
www.mazzoleni.it
Enovitis je uvoznik i distributer visokokvalitetne vinogradarske žice FILAR 800
renomiranog italijanskog proizvodjača Mazzoleni. Ova žica se izradjuje od ojačanog čelika
pa joj je maksimalno istezanje svega 3-5%
što joj garantuje dugovečnost i smanjuje broj
radnih sati u vinogradu potrebnih za njeno
dotezanje i održavanje. Za osnovnu ili noseću
žicu preporučujemo onu prečnika 2,5 mm
(zamenjuje klasičnu zicu debljine 3,2 mm) a za
pomoćnu onu prečnika 2,0 mm (zamenjuje klasičnu zicu debljine 2,7 mm). Toplo je
pocinkovana prema specifikaciji EN 10244-2.
Zica se isporučuje u koturovima od 25 kg, a
dužina kotura u metrima za žicu debljine 2,5
je 648 dok je za žicu debljine 2,0 mm to 1028.
GRIPLE (GRIPPLE) ZATEZAČI
www.gripple.com
U cilju lakog i brzog postavljanja, zatezanja, nastavljanja i dotezanja žice Enovitis
uvozi i distribuira griple zatezače engleskog
proizvodjača Gripple. Za žicu debljine od
1,4 mm do 2,2 mm preporučujemo griple
sa oznakom ‘’small’’ (male) nosivosti do 300
kg a za zicu debljine od 2,2 mm do 3,25 mm
preporučujemo griple sa oznakom ‘’medium’’
(srednje) nosivosti do 400 kg.
GRIPLE KLJEŠTA ZA ZATEZANJE ŽICE
Primena gripli podrazumeva upotrebu klješta
za zatezanje žice. Njima se brzo i lako rukuje
tako sto se gripla kroz koju je sa obe strane
provučena žica postavi u žljeb a zatim se otvaranjem i zatvaranjem kljesta vrši automatsko
zatezanje. Sila zatezanja se kontroliše tzv. ‘’kilo
ključem’’ koji je ugradjen u ručke klješta.
5
GRIPLE ANKERI ZA ANKERISANJE
KRAJNJIH STUBOVA
Griple anker
Klasičan čelični anker
Sastoje se od sajle dužine 1 metar sa omčom
na jednoj, i ‘’krilaca’’ od nerdjajućeg metala na
drugoj strani. Metalnom šipkom i čekićem se
‘’krilca’’ postavljaju 1 metar duboko u zemlju
a kada se griple anker pokusa povlačenjem
za omču izvući iz zemlje, ‘’krilca’’ se popreče
i zrakasto opiru izvlačenju. Na taj način se za
manje od 30 sekundi može postaviti griple
anker u radni položaj.
Enovitis ima u svojoj ponudi i ankere čiji
tanjir ima prečnik 17 cm i koji je postavljen na
čeličnu šipku debljine 16 mm i dužine 60 cm.
Postavlja se mašinski ili ručno uvrtanjem u
smeru kazaljke na satu. Zaštićen je osnovnom
bojom.
SAJLA SA GRIPLOM ZA ŠPANOVANJE
ANKERA
Kada se griple ili tanjirasti anker postave u
zemlju koristi se specijalna sajla debljine 3 mm
i dužine 4,5 metara sa griplom za španovanje
ankera odnosno povezivanje ankera sa krajnjim vinogradarskim stubovima.
6
BINDER - KLJEŠTA ZA VEZIVANJE
LASTARA
U Enovitisovoj ponudi se mogu naći i specijalna
klješta za vezivanje lastara vinove loze upredenom žičicom. Ova klješta će uštedeti mnogo
nadnica, a budući pouzdana i jednostavna za rad
doneće i mnogo zadovoljstvo pri radu onome ko
se sa njima služi.
VOĆARSKO-VINOGRADARSKI ALAT
ITALIJANSKE FIRME VESCO
www.vescoitaly.it
Narod kaže: ‘’bez alata nema zanata’’. Baš iz tih razloga Enovitis je uvoznik i distributer različitih
makaza za orezivanje voća i vinove loze italijanske firme Vesco. Najbolji kvalitet a po najpovoljnijoj
ceni. Probajte i uverite se...
7
Oprema
za vinarije
OPREMA ZA SELEKCIJU GROŽDJA
UOČI MULJANJA
www.moriluigi.it
U cilju dobijanja kvalitetnog vina koje će lako
naći svog kupca često je potrebno izvršiti
selekciju groždja pre prerade, odnosno muljanja. Tom prilikom odstranjujemo nedovoljno
zrele, budjave ili obolele bobice, nepoželjne
sortne varijetete, grančice, lišće, zemlju, insekte i sve ono što ne želimo da uđe u sastav
našeg budućeg vina, a što bi ga moglo pokvariti.
Odstranjivač peteljki - MULJAČA
8
Muljača Mori tipa ‘’Serija R’’ kapaciteta od 3
do 25 t/h
Muljača Mori ‘’Dinamica 100’’ kapaciteta 4-10
t/h
Peristaltička pumpa Mori za vino i kjuk od
2-60 t/h
Monopumpa Mori za kljuk sa sabirnom korpom
kapaciteta 6-20 t/h
Punilica RI 6 MA FP 230
Čepilica
Etiketirka
Kućište naplavnog filtera
Kućište Mikrofiltera
Pumpa za pranje tankova
9
PNEUMATSKE PRESE
www.scharfenberger.de
Ono što je Mercedes među automobilima to su pneumatske prese Scharfenberger – Europress
među membranskim presama. Ne samo kvalitet svih komponenti, trajnost i pouzdanost u radu
već i najmodernija tehnička i tehnološka rešenja posvećena dobijanju vrhunskih vina odlikuju
prese ovog renomiranog nemačkog proizvođača.
Prese veće zapremine bubnja od 2,4 tone imaju mogućnost hlađenja i grejanja što omogućava
maceraciju na željenoj temperaturi grožđa bez obzira na klimatske uslove u momentu berbe.
Europress je jedini proizvođač membranskih presa koje u istom modelu mogu objedinjavati prednosti otvorenog i zatvorenog sistema presovanja, tzv. dual sistem. Opcije koje su u ponudi su
otvoreni, zatvoreni i dual sistem.
U asortimanu ovog proizvođača su još i oprema za selekciju, transport, odvajanje peteljke, muljanje grožđa itd.
10
SVE ZA PRERADU VOĆA
www.kreuzmayr.com
Renomirani austrijski proizvođač mašina za preradu voća kao što su: peračice, pasirke, mašine za
vadjenje koštica, trakaste prese za cedjenje voćnog soka, punilice za sve tipove flasa uključujući i
‘’bag in box’’, pasterizatore itd.
Kreuzmayr proizvodi i jedinstveni mobilni sistem koji omogućuje da se više korisnika posluži
kompletnom linijom za preradu voća na terenu, na željenoj lokaciji, bez troškova transporta do
lokacije prerade, ambalaže za transport i negativnih uticaja transporta na voće.
Ovaj sistem je pogodan za udruživanje više korisnika čime on postaje finansijski veoma dostupan širokom krugu voćara i vinogradara. Može se koristiti za proizvodnju vina od voća i grožđa,
sokova i rakije.
11
VINIFIKATORI
www.letina.com
Vinifikatori sa mešačem i polivačem
komine tipa VIP
Vinifikatori su savršene mašine, odnosno tankovi za fermentaciju. U njima se
kontroliše temperatura pa time i brzina fermentacije što je od presudnog
značaja za dobijanje vrhunskog vina. Sadrže i mehaničke delove kojima se
kljuk povremeno, prema zadatim intervalima, automatski meša a komina zaliva
širom čime se buduće vino obogaćuje najpoželjnijim sadržajima koji se nalaze u
čvrstim delovima bobice.
Vinifikatori sa polivačem
komine tipa VIK
To su tankovi od inoksa namenjeni za fermentaciju grožđa u zatvorenim uslovima zajedno sa kominom snabdeveni opremom za pretakanje i polivanje šire
odozgo po klobuku komine radi bolje ekstrakcije korisnih sastojaka iz čvrstih
delova bobice. Podesni za postupak ‘’Delastage’’ za dobijanje vrhunskih crvenih
vina. Mogu sadržati mogućnost kontrole temperature fermentacije...
TANKOVI
Univerzalni tankovi za fermentaciju i
čuvanje vina tipa PZPK i PZP
To su tankovi sa plivajućim poklopcem namenjeni za fermentaciju crvenih i belih
sorti bez prisustva vazduha snabdeveni vrenjačom (burgundskim vranjem) i ostalom opremom i priključcima koji olakšavaju rad podrumarima a rezultate čine
izvesnim. Mogu se koristiti i kao delimično napunjeni. Imaju opciju mogućnosti
kontrole temperature fermentacije.
Klasični tankovi za fermentaciju i
čuvanje belih vina tipa Z
‘’Z’’ u nazivu označava ‘’zatvoreni’’ tank. To znači da na vrhu ima vrata koja se
hermetički zatvaraju i koja mogu biti snabdevena vrenjačom (burgundskim vranjom koji omogućava izlazak gasova napolje a sprečava ulazak vazduha u tank).
Namenjen je za fermentaciju i čuvanje pre svega belih sorti, ali i za roze i crvena
vina. Može imati kontrolu temperature kao i kosi priključak za ubodnu mešalicu
za ‘’sur lie’’ (na talogu) metod obogaćivanja vina aromatskim kompleksom.
12
UNIVERZALNE POSUDE ZA VINO
TIPA PP I PZ
Posude tipa PP (plivajući poklopac koji se sa strane zaliva parafinskim uljem)
i tipa PZ (poklopac sa zaptivnom gumom koja se napumpava) omogućavaju
čuvanje i istakanje vina sukcesivno tako da vino i u samo delimično napunjenom
tanku ne dolazi u kontakt sa vazduhom što predstavlja zaštitu od oksidacije
i kvarenja vina. Idealne su za vinare koji svoje vino delom prodaju u rinfuzu,
odnosno na točenje...
www.letina.com
Potpuno automatizovane mini pivare kapaciteta
250 do 2000 litara
Mešalice za enološka sredstva
Termo blokovi
Kućne mini destilerije zapremine 15l koje koriste
energiju štednjaka, a hlade se vodom iz vodovoda
(mogu se koristiti i za ekstrakciju eteričnih ulja i u druge svrhe)
Odvodi industrijske vode
Najrazličitija specijalna oprema za prehrambenu i farmaceutsku industriju po nacrtu kupca
13
SAVREMENA TEHNOLOGIJA KONTROLE
FERMENTACIJE I ODLEŽAVANJA VINA
www.weintechnologie.com
Austrijska firma WFT WEINTECHNOLOGIE proizvodi najkvalitetniju opremu i programe za kontrolu
fermentacije i odležavanja vina. Ova oprema omogućava da vinar ‘’vidi’’ šta se događa u vinu tokom
fermentacije i, što je još važnije, da potpuno kontroliše sve parametre fermentacije.
Oprema se proizvodi u mnogo varijeteta, može biti potpuno automatska ili manuelna i omogućuje
potpunu kontrolu uslova, brzine i kvaliteta fermentacije vina. Merenje i kontrola stope prerade šećera,
utroška ugljen dioksida, mikro i makro-oksigenacije, održavanje zadate temperature, doziranja svih
enoloških sredstava i još mnogo toga sada je moguće programirati i održavati za svaki tank u vinariji
pojedinačno. Posebna prednost primene je web – enabled software koji omogućava kontrolu putem
interneta. Aplikacija prati hronološki svaki postupak i manipulaciju u radu sa vinom, od trenutka kada
počinje prerada. Mogućnost beleženja svake operacije, sa svakom evidencijom primenjenih enoloških
materijala. Lako dodavanje tankova, kupaža, kontrola pretakanja preko daljine. U cilju lakog korišćenja
sve manuelne komande, ekrani i kompjuterski program su prevedeni na srpski jezik.
14
PUMPE KIESEL GmbH
www.kiesel-online.de
Nemački kvalitet, funkcionalnost i efikasnost odlikuju proizvode ove nemačke svetski poznate firme.
Oprema za pranje i održavanje
industrijskih sistema
Pumpe za podrumarske potrebe
(impeler, ekscentrične, kružne)
Oprema za tartaričku stabilizaciju
vina i sokova elektrodijalizom
Flotatori
Uređaji za reversnu osmozu
Najmodernije linije za punjenje vina, piva, sokova i vode italijanskog prizvodjača Eurostar koriste se širom
sveta na zadovoljstvo svojih korisnika.
Kada ste prethodno učinili sve za svoje vrhunsko vino ostalo vam
je samo još da ga na odgovarajući način smestite u flašu u kojoj će
ostati do kraja svog srećnog vinskog života. Vaš najbolji prijatelj u
tome biće Eurostar sa svojim ispiračicama, punilicama, čepilicama,
etiketirkama i kapilicama. Pouzdano i efikasno za sve tipove flaša sa
bezbrojnim opcijama...
15
HRASTOVA BURAD ZA FERMENTACIJU
I ČUVANJE VINA
www.toneleria.com
Barik (barrique) burad od francuskog, američkog i slavonskog hrasta sa primenom najsavremenijih
tehnoloških procesa, koja služe za dobijanje vrhunskih vina.
Program ‘’HRAST U VINU’’ Tonelerije Nacional iz
Čilea za fermentaciju i odležavanje vina
Međutim, nova hrastova burad predstavljaju
značajnu investiciju za svaku vinariju pa se ne
mogu priuštiti za svaku novu berbu. Rešenje za taj
problem je program ‘’hrastovina u vinu’’ najboljeg
svetskog proizvođača Toneleria Nacional iz Čilea i
to: hrastova prašina, opiljci, čips, kockice, letvice,
cik-cak, daske za tankove itd. Svi ovi proizvodi
uspešno zamenjuju novu hrastovu burad i – štede
vaš novac kao i vreme...
16
Enološka
sredstva
Enološka sredstva 21. veka za vrhunska vina
U današnje vreme intenzivne primene hemije u poljoprivredi, povećane UV sunčeve radijacije,
pojačanog efekta staklene bašte nad celom planetom, naglih i jakih klimatskih promena, preteranog zagrevanja zemljine površine, prirodnih kvasaca u grožđu kao i prirodne hrane za kvasce
ima sve manje. Sada se sa sigurnošću može reći da više nema vrhunskog vina bez upotrebe
savremene enologije, pre svega selekcionisanih vinskih sulfidnih kvasaca, hrane za kvasce, inaktivnih kvasaca, enzima i mnogobrojnih drugih najrazličitijih sredstava koja se danas moraju uključiti
u svaku vinarsku proizvodnju u cilju dobijanja najboljih mogućih rezultata...
LALLZYME ENZIMI
www.lallemand.com
U savremenoj proizvodnji belih vina preporučuje se upotreba enzima koji vrše hidrolizu pektičkih
čestica u širi čime se ostvaruje kraći kontakt sa potencijalnim izvorima nepoželjnih ukusa i mirisa i
brže bistrenje šire.
LALLZYME CUVEE BLANC za maceraciju belog
grožđa sa pokožicom
Lallzyme Cuvee Blanc značajno povećava aromatsku kompleksnost belih vina dobijenih od sorata
Sauvignon Blanc, Chardonnay, domaćih autohtonih sorata itd. Dodaje se prilikom ili neposredno
posle muljanja grožđa.
LALLZYME BETA
Lallzyme Beta se preporučuje kao sredstvo koje će muskatnim belim sortama omogućiti rasplamsavanje arome koje te sorte nose u svom potencijalu. Preporučljivo ga je dodati na završetku ili posle
obavljene alkoholne fermentacije.
17
LALLZYME EX-V
Omogućava optimalnu maceraciju premium crnih sorata grožđa, značajno pomaže ekstrakciju
boje i tanina. Ne sme se zaobići kada su u pitanju vina koja duže odležavaju...
GoFerm Protect
Sredstvo koje garantuje da će se svaka pa i najproblematičnija
fermentacija obaviti valjano i do kraja bez obzira na raznorazne
prepreke kao što su visoka ili niska temperatura ili nedostatak
potrebne opreme i uslova jeste GoFerm Protect. Steroli, magnezijum i cink, koji se nalaze u GoFerm Protect čuvaju membranu kvasca
neoštećenom pod uticajem alkohola u širi tokom fermentacije, zatim
kiselina, konkurentskih kvasaca i mnogobrojnih drugih iskušenja...
Od ove godine Enovitis će obezbediti i manja pakovanja dostupna
‘’hobi’’ vinarima koja preporučujemo kao obaveznu pripremu bilo
kog vinskog kvasca iz asortimana Enovitisa.
SELEKCIONISANI VINSKI KVASCI
Kada kažemo ‘’selekcionisani vinski kvasac’’ mislimo na prirodni kvasac koji se javlja prilikom fermentacije grožđa, koji je kao što mu ime kaže ‘’selekcionisan’’ i to tako da su izabrani samo oni
kvasci koji odgovaraju isticanju najboljih osobina određene sorte grožđa i oni među njima koji
doprinose najboljim osobinama vina. U svemu tome pravilan izbor kvasca prema odredjenoj sorti
grožđa, tipu vina koje se želi dobiti, uslovima u kojima će se obavljati fermentacija, vrsti sudova za
fermentaciju itd – je presudan!
KVASCI ZA BELE SORTE
Pravilan izbor kvasca za vašu sortu grožđa je presudan. Enovitis objedinjuje iskustva najboljih svetskih enologa Lallemanda uključujući
i najboljeg medju njima Vladana Nikolića, čije preporuke i iskustva
prenosimo na naše kupce.
Najbolji kvasci koji se mogu naći na svetskom tržištu za vaša bela
vina su Cross Evolution, ICV D47, QA 23, CEG, GHM itd.
Osim prema sorti Enovitisovi savetnici će vam odrediti enološki paket i prema tome da li imate kontrolu temperature fermentacije ili se
fermentacija odvija stihijno.
Cross Evolution za vrhunski
Chardonnay
Među najpopularnijim kvascima za Chardonnay ali i za Sauvignon
Blanc kao i za druge aromatične sorte. Kao čarobnim štapićem daje
vrhunska pobednička vina. Poželjna je kontrolisana temperatura
fermentacije.
Enoferm ICV D47
ICV D47 je pobednik selekcije na takmičenju u konkurenciji 450
drugih kvasaca. Preporučuje se za Sauvignon, Chardonnay i druge
muskatne sorte. Daje i dobra crna vina zbog kompleksa karbohidrata.
18
KVASCI ZA CRNE SORTE
Najprodavaniji kvasci za crne sorte na svetu i u Srbiji (time dokazano i najbolji) su CSM, ICV D254, BDX, RC 212 itd. Dozvolite nam da
na vreme planiramo zajedno sa vama najadekvatniji kvasac za vaše
grožđe u cilju dobijanja najboljeg vina na kome će vam pozavideti
svi!!
Bakterije za malolaktičku
fermentaciju vina
Važna napomena za sve vinare:
Imali ste super grožđe, primenili ste svu preporučenu enologiju Enovitisa, ali kada su vam nuđene
BAKTERIJE vi ste odgovorili: to meni ne treba!
I izgubili ste na tržištu crvenih vina, a da ne znate ni zašto! Izgubili ste zato što malolaktičke bakterije u ponudi Enovitisa pretvaraju nepoželjnu, trpku, agresivnu jabučnu kiselinu u pitomu, maznu,
poželjnu mlečnu... A vi ste mislili da to nije bitno. Naprotiv, to je presudno u završnici crnih vina, za
kreiranje bukea kome niko ne može odoleti..
Reduless
Ako se u vašem vinu pojavi višak sumpornih jedinjenja onda je
najbolji lek za to – REDULESS!
Ako se u vašem vinu pojavi nepoželjan miris onda je najbolji lek za
to – REDULESS!
Ako se u vašem vinu pojavi nepoželjan ukus onda je takođe najbolji
lek za to – REDULESS!
Na poseban način integrisan elemenat bakra u jezgro inaktivisanog
kvasca obezbeđuje redukciju nepoželjnih sumpornih jedinjenja na
način da nema negativnih povratnih posledica upotrebe bakar sulfata u vinarstvu...
Noblesse
Narodna pesma kaže: što propusti Deli Radivoje dočekuje Starina
Novače. Drugim rečima Noblesse daje vinima čarobnu punoću i
zaokruženost i rešava one probleme koje Reduless sam ne može
ili ne može u potpunosti rešiti. Noblesse je kralj onoga što moderna enologija može učiniti za vaše vino u finalizaciji, šlag na tortu,
čarobni štapić iz bajke sada i u vašem vinskom podrumu...
19
Fermaid E
U vinifikaciji pojedinih vina, talog iz šire je potpuno uklonjen centrifugiranjem, filtracijom ili intenzivnim enzimskim bistrenjem. Ovaj talog koji
je uklonjen bogat je jedinjenjima koja su neophodna za razmnožavanje i
preživljavanje kvasaca i samim tim za sigurnu alkoholnu fermentaciju.
Hranljivi sastojci iz tog taloga podstiču razmnožavanje kvasaca.
Sistematično uklanjanje finog taloga rezultira presporom fermentacijom
ili zastojem, kao i povećanjem isparljivih kiselina i nepoželnih mirisa i
aroma.
Femaid E je jedinstvena kompozicija hranjljivih sastojaka, njegovom
upotrebom minimalizuju se svi rizici i problemi vezani za poremećaj
alkoholne fermentacije.
Fermaid E BLANC
SPECECIFIČNA HRANA ZA KVASCE
ZA BELA I ROSE VINA
Fermaid E Blanc je inovativna balansirana formula koja uključuje dva
različita izvora azota (anorganski i organski azot; azot je neophodan
za razmnožavanje kvasaca i za sintezu proteina), vitamine (esencijalni
za stvaranje zdravih stanica kvasaca i otpornost kvasca prema stresu),
minerale (ključna im je uloga u energetskim i enzimatskim funkcijama
kvasca, poboljšava proizvodnju aromatskih estera) i specifične sterole
(važni za bolju životnost i vitalnost kvasaca u vreme zadnje faze fermentacije). Pomaže kvascu da održi ravnomernu fermentativnu aktivnost
(olakšava raniji početak malolaktične fermentacije, smajuje nastanak
isparljivih kiselina, sumpornih jedinjenja,..) i skraćuje završetak alkoholne
fermentacije (bolje iskorišćenje kapaciteta vinarije, pretakanje i stabilizacija mogu se obaviti ranije,...).
OPTI WHITE
Inaktivni kvasac za bela vina sa snažnim antioksidativnim svojstvima.
Dodaje se u širu na početku fermentacije i značajno učestvuje u
kreiranju aromatskog kompleka kod belih vina. Obiluje manoproteinima (polisaharidi) koji imaju najpozitivniji uticaj na stvaranje punoće i
‘’mouthfeel-a’’ obezbeđujući punu zaokruženost vina.
OPTI RED
Opti-RED je jedinstven proizvod - inaktivni kvasac - proizveden
specifičnim procesom ekstrakcije za proizvodnju vrhunskih crnih vina.
Opti Red je i biološka hrana za kvasac: snabeva širu amino kiselinama,
vitaminima, mineralima i jedinjenjima koja su neophodna kvascima za
preživljavanje. Koristi se kao dodatak širi koja je siromašna hranom i koja
naginje usporenom vrenju ili potpunom zastoju fermentacije.
20
IOC & PERDOMINI IOC
www.perdomini-ioc.com
Bentostab Poudre
Vrhunski bentonit u prahu francuskog porekla.
Inocolle
Tečni želatin svinjskog porekla.
Gelocolle
Silicijum dioksid (SiO2 30% rastvor u demineralizovanoj vodi). Koristi se za bistrenje vina
zajedno sa tečnim želatinom.
Tradicolle Poudre
Čisti albumin proizveden od belanaca jajeta.
CMC
Carboxi-methyl-celulose, sredstvo koje zamenjuje hladnu stabilizaciju vina niskom temperaturom...
BENTONIT PENTAGEL PERDOMINI IOC
E 558 aktivirani natrijumov bentonit podesan je za bistrenje šire i bistrenje i stabilizaciju vina .
Površina čestica pentagela nosi negativno naelektrisanje što ih čini posebno reaktivnim prema pozitivno
naelektrisanim česticama kao što su proteini koje absorbuje. Tom prilikom se formiraju pahuljice koje
padajući na dno vuku sa sobom i druge koloide kao što su polifenoli i polisaharidi.
Kada se dodaje širi eliminiše proteinske komplekse i koloide fenolnih i pektičkih supstanci. Takođe uklanja
nepoželjna jedinjenja karakteristična za natrulo grožđe i prisutne pesticide.
Doziranje: 20 - 30 g/hl za širu i 10 - 20 g/hl za vino
Način upotebe: odgovarajuću količinu Pentagela rastvoriti u 20-25 delova vode uz mešanje. Posle 2 sata
dobro promešati da masa postane homogena. Ostaviti da stoji 8-12 sati, odliti višak vode, promešati i uz
mešanje dodati u vino.
Tanini, aktivni ugalj, vinska i metavinska kiselina, kalcijum karbonat itd samo su deo velikog asortimana
IOC i Perdomini IOC a u ponudi Enovitisa.
E-PAKOVANJA
www.enovitis.net
E-pakovanja su sinonim za enološka sredstva prilagođena manjim proizvođačima vina (od 200 do 400 litara). To su pakovanja
od 50, 100 i 200 grama najboljih enoloških sredstava, i to onih
koja se do sada nisu mogla naći u pakovanjima manjim od 2,5
kg namenjena profesionalcima. Od prošle godine kada je na
tržište plasiran ‘’ Eno Komplet za 200 litara vina’’ koji je sadržao
pakovanje vinobrana, bentonita, kvasca i hrane za kvasac za
200 litara vina, Enovitis nastavlja praksu približavanja vrhunskih enoloških sredstava manjim proizvodjačima vina. Tako
će se od ove godine u pakovanjima za 400 litara vina naći i
najbolji vinski kvasci i hrana za kvasce namenjena prethodno
samo profesionalcima. U e-pakovanjima će se naći i ostala
enološka sredstva koja će svojim kvalitetom i učinkom i manje
proizvodjače vina vinuti po rezultatima u ‘’nebesa’’. Zato, na
vreme obezbedite vaše e-pakovanje za ovu sezonu...
21
U PONUDI ENOVITISA SU JOŠ I...
Volumetrijske pumpa Mori za kljuk i fermentisano groždje sa eliptičnim rotorom od inoksa
3-30 t/h
Klipne pumpe Mori za vino kapaciteta 4,5-32
t/h
Ručne punilice Letina sa i bez filtera i pumpe
Pločasti filteri 20x20 cm kao i 40x40 cm sa
dodatkom za polifiltraciju
Etiketirka
Monoblokovi za punjenje i čepljenje MBL 1000
Monoblokovi za punjenje i čepljenje linije i
druga pojedinačna oprema za flaširanje
22
Ambalaža
KVALITETNA STAKLENA AMBALAŽA
www.vetropack.com
Clas Exlusive
Boja: bela
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1000kom.
Boja: olive
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1000kom.
Boja: cuve
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1000kom.
Boja: olive
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1080kom.
Boja: cuve
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1080kom.
Boja: olive
Zapremina:750ml
masa boce: 400g
paletno pakovanje: 1350kom.
Boja: cuve
Zapremina:750ml
masa boce: 400g
paletno pakovanje: 1350kom.
Bordolese Europea
Boja: bela
Zapremina:750ml
masa boce: 560g
paletno pakovanje: 1080kom.
Bordeaux 400
Boja: bela
Zapremina:750ml
masa boce: 400g
paletno pakovanje: 1350kom.
23
SCHIESSER ČEPOVI
www.amorim.com
Zaštitite plodove vašeg rada proizvodima svetskog proizvođača čepova Schiesser (Amorim).
AQUAMARK čep
ADVANTEC čep
CLASSICO čep
NEUTROCORK čep
TVINTOP čep
ULTRA čep
METALUX KAPICE PVC I
POLI-LAMINATNE
www.metaluxspa.it
Metalux je međunarodni koncern koji godišnje proizvede i proda u svetu više stotina miliona kapica
za boce. Enovitis, kao uvoznik i distributer Metaluxa (Italija) praktikuje da svaku novu bocu pošalje u
laboratoriju Metaluxa radi iznalaženja prave dimenzije i pravog dizajna kapice za naše kupce-gratis!
Personalizujte kapicu za vaše vino ili rakiju. Rok isporuke je mesec dana a minimalna količina je 25
000 komada...
LAFAL
www.lafal.com
Postolja za drvenu barik
burad sa točkićima za
okretanje barika
Oprema za okretanje boca
u kargo pakovanjima
Stacionarna postolja za
drvenu barik burad
24
FILTRACIJA
www.hobra.cz
Hobra je renomirani češki proizvođač prvoklasne filtracione opreme i sredstava koji dominira
najvećim vinarijama istočne Evrope. Najbolji kvalitet po povoljnim cenama - Hobra.
Pouzdana filtracija
‘’Pouzdana filtracija ‘’ je HOBRINA široko rasprostranjena krilatica koja se odnosi na ceo asortiman HOBRINIH proizvoda i usluga vezanih za
najrazličitije vrste filtriranja tečnosti.
HOBRAFILT - ‘’dubinske’’ filter ploče
Filter ploče HOBRA su suštinski ‘’trodimenzionalne’’, odnosno, njihova unutrašnja struktura se
sastoji od obsorbenata velike unutrašnje filtracione
površine. Ta unutrašnja filtraciona površina se
može uporediti sa lavirintom sićušnih soba i hodnika različite dužine i širine u kojima se uspešno
zadržava i skladišti sve ono što filtracijom treba
odstraniti iz tečnosti koja se filtrira.
ORBIFILT - filter moduli
Orbifilt filter moduli su segmenti kružnog oblika
izrađeni od sličnog materijala od kog su izrađene
i filter ploče, paralelno raspoređeni na drenažnom
nosaču. Mnoštvo njih skupa čini filter module,
međusobno povezane mrežastom polipropilenskom
strukturom.
CANDECOL - ketridž filter
CANDECOL kućište kertridž filtera je izrađeno od
visokokvalitetnog nerđajućeg čelika u dve varijante:
otpornog na hemikalije čelika AISI 316 i od standardnog AISI 304. Sastoji se od kućišta na tronožnom
postolju, demontažnog tela i žabica.
HOBRA-CIP
HOBRA-CIP stanica za prečišćavanje vode
izrađena je od visokokvalitetnog nerđajućeg
čelika. Sastoji se od pokretnog postolja sa
pumpom, rezervoara sa grejačem i CANDECOL
1/3 VS kertridž filtera za filtraciju tehničke vode.
25
Folijarna
đubriva
www.agrofarm.rs
IZBIJANJE MLADARA - DRIN
Prirodni biostimulator koji u sebi
sadrži 39% aminokiselina koje
imaju ulogu da pokrenu vegetaciju. Drin je specijalno đubrivo
namenjeno da uspešno otklanja
i sprečava pojavu svih stresnih
situacija, mraz, grad, sušu,
visoku i nisku temperaturu, fitotoksicnost pesticida.
Pomaže gajenoj biljci da lakše
prevaziđe sve stresne situacije.
300 ml x 100 l vode
PRE CVETANJA - Foliarel bor 21%
Prisustvo dovoljne količine bora
u biljci povećava klijavost polena, a samim tim i veći procenat oplođenja kao i pravilan i
ujednačen razvoj plodova. Utiče
na sintezu šećera i ulja.Primenom
folijarel bora vi sprečavate pojavu
rahuljičavost na vinovoj lozi.
26
100 gr x 100 l vode
FORMIRANJE GROŽĐA KROZ UVEĆANJE
BOBICA - GREENPLANT 13:8:24
Vodotopivo mikrokristalno
đubrivo
Zbog visokog sadržaja kalijuma,
vi kod vinskih sorti vinove loze
ostvarujete primenom greenplanta 13:8:24 visok sadržaj
šećera i bolju obojenost bobice.
500 gr x 100 l vode
SAZREVANJE / ZRENJE
(HASCON M 10 AD / CALCIOGREEN 34)
Tečno mineralno đubrivo
Povećava procenat šećera i
ravnomernu obojenost bobica
vinove loze.Utiče na ujednačenu
obojenost i ranije sazrevanje plodova, sprečava prebujni vegetativni porast.
400 ml x 100 l vode
Otklanja probleme izazvane nedostatkom kalcijuma.Primenom
kod vinskih sorti čvrstinom
pokozice stvarate otpornost na
botritis dok kod stonih čvrstinom
pokozice dobijamo poboljšanu
transportnost roda. Povećava
veličinu plodova, jer pospešuje
razvoj ćelija.
400 ml x 100 l vode
27
www.enovitis.net
/ Srbija /
/ Montenegro /
ENOVITIS D.O.O.
ENOVITIS D.O.O.
Bul. Vožda Karađorđa 127
34310 Topola
tel: +381 34 811 951
[email protected]; [email protected]
Vojislavljevića 48
81110 Podgorica
tel/fax: +382 20 641 114
[email protected]
Download

Katalog-ENOVITIS