OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
NAZIV FIRME
PIB
MATIČNI BROJ
OVLAŠĆENO LICE
PODACI O SEDIŠTU
POSLOVNI PROSTOR
BROJ TELEFONA
BROJ FAX-a
E-MAIL
WEB
ŠIFRA DELATNOSTI
OBVEZNIK PDV-a
NETIKS d.o.o.
101720299
17326163
Pavle Pulek
Bulevar Kralja Aleksandra 193, 11050 Beograd
Bregalnička 9A, 11050 Beograd
011/3087454, 3088685, 2403865
011/2404092
[email protected]
http://www.netiks.rs/
30020
Da
POSLOVNE BANKE
Banca Intesa: 160-63782-14
ProCredit Bank: 220-47001-30
NETIKS, Bul. Kralja Aleksandra 193, Beograd, Tel: (011) 3088685, 2403865, fax: (011) 2404092, [email protected],
www.netiks.co.yu
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA