ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA
JMBG
Pol
Prezime
Ime
Mjesto i
opština/općina rođenja
Datum rođenja
Ulica i broj
Mjesto
prebivališta u BiH
Mjesto i poštanski broj
Opština/ općina
prebivališta
Mjesto boravišta Ulica i broj
u inostranstvu
Mjesto i poštanski broj
Broj telefona
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Pod punom moralnom, krivičnom i svakom
drugom odgovornošću, svojim potpisom
potvrđujem da su gore navedeni podaci
istiniti i tačni
Potpis podnosioca zahtjeva
M-muški
F-ženski
Download

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA