TOP HOLIDAY D.O.O. – 440173 Bačka Topola, ul. Maršala Tita 67 ;
☎ +381 (0) 24 715 342 ; +381 (0) 24 711 505 ; topholidaytravel
Licence OTP 83 / 2013 od 03.10.2013.
e-mail: [email protected] & [email protected]
Šifra delatnosti: 7911 ; PIB: 106252422; Matični broj: 20564067
www.topholiday.info
PRIJAVA / UGOVOR O PUTOVANJU:
MESTO :____________________;
SMEŠTAJNI OBJEKAT : ____________________;
TERMIN : od _____do _____20___ ;
USLUGA: ___punih pansiona
___polupansiona
___noćenja/doručak
___najam
VRSTA /STRUKTURA SOBE /APT : ______;
Datum rođenja
Br. pasoša
IMENA GOSTIJU
R.br
R.br
Datum rođenja
Br. pasoša
IMENA GOSTIJU
(za decu OBAVEZNO navesti god.rođenja)
PREVOZ : __________ ;
Mesto Ulaska : __________;
Potrebno sedišta _____;
OW
RT
NAČIN PLAĆANJA : a.) u celosti po prijemu profakture ;
b.) 30 % na ime rezervacije - ostatak u mesečnim ratama ___dana pre polaska ;
c.) 30 % na ime rezervacije - ostatak u ratama do polaska i uz deponovanje
građanskih čekova za rate nakon polaska ;
Stranka podnosilac prijave
______________________
Adresa: ________________ ; Kontakt tel.______________ ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potpisom potvrđujem u svoje i u ime
gore navedenih putnika da su mi uručeni
Opšti uslovi putovanja, Program
putovanja i da sam informisan o
mogućnostima putnog osiguranja.
Potpis stranke, podnosioca prijave je
obavezan, u suprotnom svu odgovornost
snosi subagent.
Zaduženje za smeštaj : ______________________= __________
Zaduženje za prevoz : _______________________=__________
Ostalo : __________________________________ =__________
D o p l a t e _______________________________ =__________
UKUPNO ZADUŽENJE : __________________________________________= __________
KONAČAN IZNOS ZA UPLATU : ________________/____/ % rezervacija
= __________
AGENT PRODAJE : ___________________________
Datum : _____20___
MP
Mesto /Adresa : _____________________________________
PIB : __________________
☎: ____________________; e-mail : ____________________
Potpis :_______________
Download

www.topholiday.info PRIJAVA / UGOVOR O PUTOVANJU: VRSTA