VIP TOURS & service d.o.o.
Niš, Trg Pavla Stojkovića 12
Telefon/fax: +381 18 259-063
E-mail: [email protected]
www.viptours.rs
Licenca OTP 20/2013
UGOVOR SA PUTNIKOM
PIB: 107098366, Matični broj: 20741309, Pretežna delatnost: 79.12
105-21832-08 Aik Banka;
Prijava primljena dana: _________________
Ugovor sklopljen dana: _________________
Prezime i ime nosioca aranžmana:
1. ______________________________________________
adresa: _________________________________________
telefon: _________________________________________
e-mail: _________________________________________
Destinacija: ________________________________________
Naziv objekta: ______________________________________
Tip smeštaja: _______________________________________
Usluga: ____________________________________________
Početak korišćenja aranžmana: _________________________
Završetak korišćenja aranžmana: _______________________
Način plaćanja: _____________________________________
Aranžman sa prevozom: ______________________________
Saputnici:
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
OBRAČUN ZA NAPLATU
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po
prodajnom kursu poslovne banke.
OPIS USLUGE (CENA ZA)
Smeštaj
Prevoz
Zdravstveno osiguranje
Aerodromske takse:
Vrsta prevoza: ______________________________________ UKUPNO ZADUŽENJE (A)
Polazak dana: ______________________________________ UKUPAN POPUST (B)
Mesto ulaska: _______________________________________
Molimo Vas da tačno vreme i mesto polaska proverite dan pre
UKUPNO ZA NAPLATU (A-B)
putovanja.
EUR
DIN
00,00
00.00
00.00
00.00
00.00
00,00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00,00
00.00
Napomena:
Izjavljujem da su mi uručeni Opšti uslovi Putovanja Organizatora i da sam upoznat(a) i saglasan(a) sa njima, kao i da mi je
ponuđeno zdravstveno osiguranje (bolest, nesrećni slučaj, pomoć i transport).
Saglasan(a) sam sa programom putovanja (katalogom i cenovnikom) i da ću vaučer preuzeti kada isplatim preuzete
obaveze iz ovog ugovora.
Izjavljujem da ću, ukoliko agencija ne bude u mogućnosti da realizuje moje čekove ili administrativnu zabranu, izvršiti svoju
obavezu plaćanja na drugi način.
Organizator zadržava pravo otkaza putovanja 5 dana pre puta zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika.
Da sam sa svim gore navedenim saglasan, potvrđujem potpisom
POTPIS PUTNIKA
M.P
________________________
POTPIS AGENCIJE
Download

UGOVOR SA PUTNIKOM