Naziv
________________________
Adresa ________________________
PIB
________________________
IZVOD OTVORENIH STAVKI NA DAN
Poslovni partner
Naziv
________________________
Adresa ________________________
PIB
________________________
Uvidom u našu evidenciju konstatovali smo da Vaši računi imaju sledeće stanje:
Broj računa
Datum
Pošiljalac izvoda
Valuta
Uplata
Duguje
Potražuje
Saldo
Potvrđujem saglasnost
_________________
_____________________
_________________
_____________________
Mesto i datum
Mesto i datum
Napomena: Osporavamo iskazano stanje u celini za iznos od _____________________ dinara iz sledećih
razloga ______________________________________________________________________________
Ukoliko ne overite i ne vratite obrazac u roku od ________ dana po prijemu, smatraćemo da ste saglasni
sa iskazanim stanjem.
Download

obrazac ios-izvod otvorenih stavki