Crna Gora
OPŠTINA BAR
Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
IZJAVA
Sa kojom izjavljujemo pod moralnom , materijalnom i krivičnom
odgovornošću , da kućnu zajednicu _________________________
________________________________________________________
iz _____________________________ sačinjavaju sledeći članovi:
____________ člana.
1.___________________srodstvo_ LIČNO _roñen-a________god.
2.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
3.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
4.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
5.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
6.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
7.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
8.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
9.___________________srodstvo___________roñen-a________god.
10.__________________srodstvo___________roñen-a________god.
Izjava će poslužiti radi dokaza nadležnim organima
Davalac izjave:
_______________________
Bar,__________20___godine.
Br.lk.______MUP _______
Download

Izjava o kucnoj zajednici