NOVA BANKA AD BANJA LUKA
FILIJALA:
DATUM:
IZJAVA
o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda I
indirektnih poreza
1.
PODACI O DAVAOCU IZJAVE
INTERNA ŠIFRA:
IME I PREZIME/NAZIV PREDUZEĆA:
JMBG/JIB:
ADRESA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTA:
MJESTO:
PTT:
Davalac Izjave ovim potvrđuje da nema dospjelih, a ne izmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i
indirektnih poreza.
Izjava se daje u svrhu otvaranja transakcionog računa platnog prometa u Novoj banci AD Banja Luka.
Ovlašteno lice davaoca izjave:
Potpis službenika Banke:
Pečat Banke:
OB 0016-151
FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Tuzla, Ljubuški i Broker Nova.
Download

IZJAVA o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu