DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠTAMPANE I
KAŠIRANE KARTONSKE AMBALAŽE D.O.O.
PIB : SR 100070913 , MAT. BR. : 07368208
REG . BR. : 10707368208 , ŠIFRA DEL. : 1721
UNICREDIT BANKA:
170-1523-04
SOCIETE BANKA: 275-220760936-60
Tel: +381 (0) 14 284-824 Fax: +381 (0) 14 284-820
e-mail:[email protected] web page:www.bosis.co.rs
Broj:
Datum:
.2015. godine
14221 POPUČKE - VALJEVO
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Matični broj lica ( prav.lica radnje )
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj ( broj i slovo )
Broj telefona
Broj faksa
e-mail
Web strana
Kupac ; dobavljač ;kupac i dobavljač;
14.
( podvući crtom )
Obveznik PDV
SR 100070913
07368208
“ Bosis “ D.O.O
Bogoljub Pantelić
14221 Popučke
Valjevo
Valjevo
14221 Popučke
/
014 / 284 – 824
014 / 284 – 820
[email protected]
www.bosis.co.rs
DA
Podaci o delatnosti
1.
Naziv delatnosti
Proizvodnja ambalaže od papira i kartona
Šifra delatnosti
17.21
Podaci o računu u banci
Naziv banke
1.
2.
UNICREDIT BANK
SOCIETE GENERALE BANKE
Datum
Mesto
Valjevo
Valjevo
M.P
Broj tekućeg računa
170 – 1523 – 04
275 – 000022076093660
---------------------------Odgovorno lice
Download

Identifikacija