Maturski praktični zadaci za nastavni predmet
AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE šk. 2012/13.
IOBLAST : Organizacija i poslovanje turističkih agencija
Zadaci: 1. Funkcija turističkih agencija na turističkom tržištu
2. Organizacija radnog procesa u agencijskoj delatnosti
3. Kadrovi i kadrovska stuktura turističkih agencija
4. Sredstva turstičkih agencija
5. Sadržaj rada poslovnica turističke agencije
6. Međusobna saradnja turističkih agencija
7. Savremene tendencije u razvoju turističkih agencija
( touroperatori i drugi oblici)
II OBLAST: Organizacija i poslovanje hotela
Zadaci: 1. Razvoj i značaj hotelijerstva za razvoj turizma u svetu i kod nas
2. Savremene tendencije u razvoju hotelijerstva (hotelski lanci)
3. Organizacija i poslovanje službi u hotelu
4. Tehnologija procesa rada recepcijske službe u hotelu
5. Tehnologija procesa rada hotelskog domaćinstva
6. Tehnologija procesa rada komercijalne službe u hotelu
7. Tehnologija procesa rada službe ishrane i pića u hotelu
8. Opšti i posebni propisi (uzanse u ugostiteljstvu) koji se odnose na pravnu
regulativu poslovanja u hotelijestvu
III OBLAST: Turstičke agencije i transportna preduzeća
Zadaci: 1. Sopstveni prevozni poslovi turističke agencije (transfer,turs,izlet)
2. Poslovi rezervacija i prodaje usluga prevoza avio saobraćaja
3. Angažovanje kapaciteta autobuskog saobraćaja od strane turističke agencije
4. Značaj i uloga saobraćaja u razvoju turizma u svetu i kod nas
IV OBLAST: Turističke agencije i ugostiteljska preduzeća
Zadaci: 1. Medjuzavisnost u poslovanju turističke agencije i ugostiteljskog preduzeća
2. Agencijski ugovor o hotelskim uslugama (ugovor o zatraženoj i potvrđenjoj
rezervaciji)
3. Ugovor o angražovanju ugostiteljskih kapaciteta (Ugovor o alotmanu)
4. Ugovor o fiksnom zakupu ugostiteljskih kapaciteta
V OBLAST: Poslovanje RENT-a KAR preduzeca
Zadaci: 1. Rent-a kar u funkciji drugih privrednih grana
2. Organizacija Rent-a kar agencija
3. Rent-a kar u funkciji turizma
VIOBLAST: Poslovne knjige i obrasci u hotelskom poslovanju
Zadaci: 1. Poslovne knjige i obrasci u poslovnim jedinicama za smeštaj
2. Poslovne knjige i obrasci u poslovnim jednicama za ishranu i piće
3. Rezervacija hotelskih usluga
4. Ispostavljene i naplata hotelskog računa
VII OBLAST: Platni promet turističke agencije
Zadaci: 1. Vaučer (turistička uputnica) kao intrument
2. Kredit kard (kreditna kartica) kao intrument poslovanja turističke agencije
3. Strogo zaračunati obrasci u poslovanju turističke agencije
4. Turistički ček kao instrument poslovanja turističke agencije
VIIIOBLAST: Turistički aranžmani
Zadaci: 1. Naručeni i raspisani turistički aranžmani
2. Boravišni i akcioni turistički aranžmani
3. Specifični turistički aranžmani ( affenity, incetive tours)
4. Turistički aranžmani, podela prema vrsti prevoza
5. Izlet kao oblik turističkog aranžmana
6. Postavljanje i kalkulacija turističkog aranžmana
7. Promotivne aktivnosti turističke agencije u komunikaciji sa potencijalim
potrošačima
8. Plasman turističkog aranžmana
9. Poslovi pripreme i izvodjenje turističkog aranžmana
10. Obračun turističkog aranžmana
IX OBLAST: Planiranje u ugostiteljstvu i turizmu
Zadaci: 1. Rast i razvoj turističke agencije
2. Integralni pristup procesu planiranja u turističkoj agenciji
3. Razvojna politika hotelskog preduzeća
4. Rast i razvoj hotelskog preduzeća
Download

Maturski praktični zadaci za nastavni predmet AGENCIJSKO I