Reference
Reference u projektovanju
Naziv
Pošta u mestu Stubline
Pošta 6 u Valjevu
Rekonstrukcija krova pošte 75 u Rakovici
Adaptacija i enterijer pošte 32 u Beogradu
Adaptacija i enterijer pošte 75 u Beogradu
Adaptacija prostora za smeštaj komutacione
opreme mobilne telefonije u Kragujevcu
43 glavna projekta izgradnje objekta za
smeštaj komutacione opreme
Zamena mazutnih rezervoara u
Telekomunikacionom centru u Beogradu
Adaptacija i enterijer Korisničkog servisa u
Jagodini
Prostora za smeštaj Dizel agregata u
poslovnoj zgradi «Lola» u Beogradu
Sanacija antenskog stuba h=35 m u mestu
Apatin
Sanacija antenskog stuba h=30 m u mestu
Bezdan
Sanacija antenskog stuba h=60 m, u mestu
Odžaci
Sanacija antenskog stuba h=35 m, u mestu
Sremska Rača
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Užice
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Čačak
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Prokuplje
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Zrenjanin
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Kikinda
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Vranje
Adaptacija i enterijer korisničkog centra
Kruševac
Adaptacija potkrovlja ul. Hadži Melentijeva
40
Adaptacija potkrovlja ul. Ivana Djaje 1
Adaptacija VF sale na V spratu TKC
Beograd
Adaptacija prostora JUPAK na X spratu
Adaptacija i sanacija svih sanitarnih čvorova
u TKC Beograd
Adaptacija i enterijer ulaznog hola u TKC
Beograd
Adaptacija ATC Sjenica
Adaptacija prostora na I spratu ATC Gornji
MIlanovac
Mega bilbord – Auto put
Adaptacija prostora na III spratu Telekoma u
Investitor
Pošta
Pošta
Pošta
Pošta
Pošta
Mobilna telefonija Srbije
Godina
1995
1998
1998
2003
2003
2001
Telekom Srbija
1994-2006
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2005
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2006
Telekom Srbija
2007
Telekom Srbija
2007
2007
Telekom Srbija
2007
2007
Telekom Srbija
Telekom Srbija
2007
2007
Telekom Srbija
2007
Telekom Srbija
Telekom Srbija
2007
2007
Akzent media
Telekom Srbija
2007
2007
Čačku
RBS Preševo i Obrež
Glavni projekat adaptacije i enterijer
korisničkog centra Vranje
Glavni projekat adaptacije prostora AT
centrale “Guberevac” Beograd
Glavni projekat adaptacije prostora
TELEHOUSE “Aleksa Šantić” u Novom
Sadu
Glavni projekat adaptacije prostora
TELEHOUSE “Petrovaradin” u Novom Sadu
Adaptacija i dogradnja potkrovlja u ulici
Srednja 8 - Kumodraž
Glavni projekat adaptacije prostora
TELEHOUSE “Krive Livade” u Nišu
Glavni projekat adaptacije prostora UKC Niš
Glavni projekat multifunkcionalnog objekta u
Nemenikućama
Glavni projekat adaptacije prostora ATC
„Akademija“ Beograd
Glavni projekat adaptacije ATC Bogatić
Glavni projekat adaptacije prostora na V
spratu TKC NUC
Glavni projekat adaptacije poslovnice
„Telekom Srbija“ u Novom Pazaru
Glavni projekat adaptacije i dogradnje
potkrovlja ul. Đevđelijska 77
Izrada predmera i predračuna za adaptaciju
88 ulaza na teritoriji opštine Savski venac
projekat izmene klimatizacije na ATC
„Bežanija“
Zapisnik o veštačenju objekat za smeštaj
starih lica Kumodraška 244
Glavni projekat adaptacije ATC „Senjak
Glavni projekat balon hale sa pratećim
objektom
Glavni projekat adaptacije UKC Železnik
Glavni projekat zamene spoljne stolarije na
delu objekta DZ Vracar
Glavni projekat sredstava za oglašavanje –
reklama na 25 apoteka
Glavni projekat sredstava za oglašavanje –
reklama na 10 poslovnica
Glavni projekat adaptacije prostora za
izradu magistralnih lekova u aseptičnim
uslovima u apoteci „1.maj“ Beograd
Glavni projekat zamene izloga apoteke
„Milan Stojanović“ u Beogradu
Glavni projekat adaptacije poslovnice
„Telekom Srbija“ u Požegi
Glavni projekat izmena i dopuna – izvedeno
stanje podrumskih prostorija poslovnog
objekta PFC 37, GP 1Novi Beograd, Blok 63
Zapisnik o izvršenom veštačenju
Glavni projekat adaptacije poslovnice
„Telekom Srbija“ uVvrbasu
Glavni projekat adaptacije poslovnice
„Telekom Srbija“ u Velikoj Plani
RBS Grnčar PI14
Adaptacija prostora amfiteatra u kulturnom
MTS
Telekom Srbija
2007
2007
Telekom Srbija
Telekom Srbija
2008
2008
Telekom Srbija
2008
2008
Telekom Srbija
2008
Telekom Srbija
Toreksin
2008
2008
Telekom Srbija
2008
Telekom Srbija
Telekom Srbija
2009
2009
Telekom Srbija
2009
2009
GO Savski venac
2009
Telekom Srbija
2010
Sekretarijat za socijalnu
zaštitu Beograd
Telekom Srbija
JKP Gradska čistoća
2010
Telekom Srbija
Apoteka „Beograd“
2010
2010
Apoteka „Beograd“
2010
Telekom Srbija
2010
Apoteka „Beograd“
2011
Apoteka „Beograd“
2011
Telekom Srbija
2011
Sitotehnika
2011
Onkološki institut
Telekom Srbija
2011
2012
Telekom Srbija
2012
MTS
GO Savski venac
2012
2012
2010
2010
centru Majdan Beograd
Rekonstrukcija krova proizvodne hale i
elaborat energetske efikasnosti
Adaptacija i sanacija Centra za smeštaj
izbeglica Plandište
Rekonstrukcija krova na centru za izbeglice
Banja Koviljača
Adaptacija poslovnog prostora Novi
Beograd
Reklama „Orthodent“
Reklama „Astelas“
Reklama – totem „Jubmes banka“
Glavni projekat Adaptacija poslovnice u
Valjevu
Adaptacija i prenamena prostora apoteke u
prostor galenske laboratorije
Rekonstrukcija RP 35 kV „Karaburma“ sa
uklapanjem u mrežu 35/10 kV
Reklama pozorište „Duško Radović“
Reklama na zgradi Jat-a
Projekat stručne analize stanja
termoizolacije krovnog pokrivača i sanacije
krova Nove sportske hale SRC u Lazarevcu
Elaborat energetske efikasnosti za objekat
poljoprivredne škole
Elaborat energetske efikasnosti za objekat
PIO Nemanjina 30 Beograd
Reklama „Putnik“ Terazije
Projekat izvedenog stanja hale u Železniku
Jugoslovenska br.2
Rekonstrukcija objekta psihijatrije III sa
parternim uređenjem – Novi Kneževac
Glavni arhitektonsko-građevinski projekat
REKONSTRUKCIJE 35kV razvodnog
postrojenja TS 110/35/10 kV "Beograd 18 Ralja"
Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije
prostora poslovnice u Kraljevu
Projekti izvedenih 10 objekata TS 10/20 kV
na Kopaoniku
Reklama „Galaxy tours“
Energetski pasoš za poslovni objekat u
Požarevcu
Glavni projekat stambenog objekta na
Banjici, Beograd
Izrada elaborata energetske efikasnosti za
POSLOVNO - STAMBENI OBJEKAT P+4
K.P. BR. 3330 K.O. Zvezdara
Pharmanova
2012
Komesarijat za izbeglice
2012
Komesarijat za izbeglice
2012
Sitotehnika
2012
Stomatološka ordinacija
„Astelas“
Jubmes banka
Telekom Srbija
2013
2013
2013
2013
Apoteka „Beograd“
2013
Elektrodistribucija
Beograd
Quadrium
Telekom Srbija“
PD RB Kolubara
2013
Poljoprivredna škola u
Futogu
Fond PiO
2013
Quadrium
Banovina
2013
2013
Specijalna bolnica za
psihijatrijske bolesti
„Sveti Vračevi“
Elektrodistribucija
Beograd
2013
Telekom Srbija
2014
Skijališta Srbije
2014
Galaxy tours
Astra bilding
2014
2014
Kompakt gradnja
Beograd
Korak M
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2014
Download

Reference - Studio Zoom