OLOVKE
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
OLOVKE
STRANA
ŠIFRA
CENA
4
10.079
LIBERTY, hemijska olovka
0.210
4
10.076
SATURN, hemijska olovka
0.260
5
10.028
GRIDO, hemijska olovka
0.170
5
10.055
LOOX, hemijska olovka
0.140
6
10.060
JINX, hemijska olovka
0.260
7
10.061
BAILA, hemijska olovka
0.210
7
10.057
VISTA, hemijska olovka
0.140
8
10.062
HITME, hemijska olovka
0.160
8
10.051
ORBITY, hemijska olovka
0.180
8
10.012
TRANS SPIRALO, hemijska olovka
0.110
9
10.027.80
ASTRA, hemijska olovka
0.105
9
10.009
PERFO, hemijska olovka
0.130
9
10.014
SPIRALO, hemijska olovka
0.170
10
10.072
TARGET, hemijska olovka
0.250
11
10.044
FORTE, hemijska olovka
0.150
11
10.034
WINNING 2013, hemijska olovka
0.160
12
10.056
NEO, hemijska olovka
0.170
12
10.025.20
PENNO, hemijska olovka sa metalnom klipsom i prstenom
0.105
12
10.050
WHIZ, hemijska olovka
0.180
13
10.059
GLATT, hemijska olovka
0.200
14
10.054
APOLLO, hemijska olovka
14
10.024.40
ROCKET, hemijska olovka
0.090
14
10.023
ICE ROCKET, hemijska olovka
0.077
15
10.015
HIT, hemijska olovka
0.077
15
10.011
COLORTWIST, hemijska olovka
0.110
16
10.058
METZ, hemijska olovka
0.260
16
10.075
LUI, hemijska olovka
0.240
17
10.074.90
ASTORIA, hemijska olovka
0.290
17
10.030
CALLISTA, hemijska olovka
0.300
17
10.030.16
CALLISTA, hemijska olovka sa kožnim efektom
0.330
18
10.071
VITA, biorazgradiva hemijska olovka
0.160
19
10.069
LOCO, hemijska olovka
0.210
19
10.045.91
CRYSTALLINE, hemijska olovka
0.100
19
10.022.20
BELLOC, hemijska olovka
0.087
20
10.063
LIMA, hemijska olovka
0.100
20
10.064
TUTTI, hemijska olovka
0.083
21
10.001
AVO, hemijska olovka
0.084
21
10.048
CONVEX, hemijska olovka
0.160
22
10.070
BOOM, hemijska olovka
0.160
23
10.080.90
SANTIAGO, hemijska olovka
0.180
23
10.049
INTENS, hemijska olovka
0.140
23
10.029
PRODIGY, hemijska olovka
0.231
www.publik.rs
BEST PRICE
0.061
strana 1
OLOVKE
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
OLOVKE
STRANA
ŠIFRA
CENA
24
10.073.80
CALIPER, hemijska olovka
0.280
24
10.077
BLASTER, hemijska olovka
0.125
24
10.021.10
WINNER, hemijska olovka
0.088
25
10.078
FREESTYLER, hemijska olovka
0.310
25
10.066
HOLDER, olovka sa stalkom
26
10.039
505, hemijska olovka
26
19.010.80
27
0.390
LEADER
0.081
PODIUM, hemijska olovka sa postoljem
1.980
10.040
505 LIGHT, hemijska olovka
0.100
27
19.007
SCRITTA, hemijska olovka sa postoljem
1.800
27
19.005.80
AUTOGRAF, metalna hemijska olovka sa postoljem
3.050
28
10.031
WINNING 2001, hemijska olovka
28
10.033
WINNING 2011, hemijska olovka
0.110
29
10.053
WINNING 2016, hemijska olovka
0.110
30
10.041(20,50)
WINNING 2060, hemijska olovka, plava i zelena
0.170
30
LEADER
10.041(82,83,85) WINNING 2060, hemijska olovka
0.074
0.220
31
10.035
WINNING 2051, hemijska olovka
31
10.037
WINNING 2088, hemijska olovka sa dva uloška
32
10.036
WINNING 2062, metalna hemijska olovka
32
11.018
OGGI PLUS, metalna hemijska olovka
0.450
33
11.009
PENICON, metalna hemijska olovka
0.200
34
11.007
ESCRIBI, metalna hemijska olovka
0.385
35
11.013
INTRIQ, metalna hemijska olovka
0.682
35
11.014
BONO, metalna hemijska olovka
0.570
36
11.016
BRAVA, metalna hemijska olovka
0.450
36
11.011
ERGO, metalna hemijska olovka
0.385
36
11.005.80
MASTER, metalna hemijska olovka
0.670
37
11.008
POLYGONALO, metalna hemijska olovka
0.980
37
11.015
TWIST, metalna hemijska olovka
0.385
37
11.010
TOPSCRIPT, metalna hemijska olovka
0.540
38
12.001
CARPENTER, HB drvena olovka
0.110
39
12.004.90
BIANCA, HB drvena olovka
0.039
39
12.002.10
BLACKY, HB drvena olovka
0.058
39
12.003.80
PERGA, HB drvena olovka
0.058
40
14.018
TWINS, metalna tehnička i hemijska olovka u setu
0.650
40
14.054
ARCO, metalna olovka u setu
1.250
41
14.053
SCRIBA, metalna tehnička i hemijska olovka u setu
1.150
41
13.001.20
POINT, tehnička olovka
0.165
42
14.007
STELLA, metalna hemijska olovka u setu
3.300
43
14.006
ROYALTY, metalna hemijska olovka u setu
2.100
43
14.045.20
AVANGARD, metalna hemijska olovka u setu
2.450
44
14.010.10
LOYALTY, metalna hemijska olovka u setu
1.900
44
14.034.10
STRATEGIC, metalna hemijska olovka u setu
2.750
www.publik.rs
0.240
0.140
LEADER
0.231
strana 2
OLOVKE
Cenovnik KATALOG 2011
OLOVKE
Cene su izražene u EUR-ima
STRANA
ŠIFRA
45
14.035.88
AFFAIRE, metalna hemijska olovka u setu
6.240
45
14.013.10
SPIRITO, metalna hemijska olovka u setu
2.150
46
14.047.10
MARGO, metalna roler olovka u setu
2.550
46
14.011.10
CREATOR, metalna hemijska olovka u setu
2.180
47
14.021.10
ORTOGRAPH, metalna hemijska olovka u setu
4.950
47
14.025.10
CAPITAL, metalna hemijska olovka u setu
3.600
48
14.055.80
INFLECTO, metalna olovka u setu
0.970
48
14.029
NOTIS, metalna hemijska olovka u setu
1.150
49
14.051
AVANTI, metalna hemijska olovka u setu
3.980
50
14.019.10
PERFECT, metalna hemijska i roler olovka u setu
2.550
50
14.028.10
SIGLE, metalna hemijska i roler olovka u setu
5.450
51
14.030.10
OUTLOOK, metalna hemijska olovka u setu
5.850
51
14.032.10
PREMIER, metalna penkala i hemijska olovka u setu
8.850
52
14.024.10
SUPREMO, metalna penkala i hemijska olovka u setu
20.550
52
14.036.10
PLUMIER, metalna penkala i hemijska olovka u setu
18.200
53
14.044.10
BICOLORE, metalna hemijska i tehnička olovka u setu
10.000
53
14.031.10
HARMONIE, metalna penkala i hemijska olovka u setu
10.850
54
14.048.10
CAPPO, metalna penkala i hemijska olovka u setu
13.800
54
14.003.70
LUXOGRAPH, metalna penkala i hemijska olovka u setu
8.600
55
14.050
PROPOSA, metalna hemijska olovka u setu
4.300
55
14.049.10
STRIPE, metalna hemijska i roler olovka u setu
8.200
56
15.002.70
ARTE, hemijska olovka i penkala u drvenom setu
6.950
56
15.003.70
SHERLOCK, drveni poklon set (lupa, hemijska olovka, otvarač koverata)
12.450
57
15.001.70
MADERA, hemijska olovka u drvenom setu
3.250
57
15.004.70
WATSON, hemijska i roler olovka u drvenom setu
5.650
58
11.019
PRIMA, Regent metalna hemijska olovka
0.650
59
14.064.10
ARTHUR, Regent metalna hemijska olovka u setu
2.750
60
14.067
CEZAR, Regent metalna hemijska olovka u setu
5.250
60
14.068.10
CEZAR, Regent metalna roler olovka u setu
5.650
61
14.066.10
ALEXANDER, Regent metalna roler olovka u setu
5.400
61
14.065
ALEXANDER, Regent metalna hemijska olovka u setu
4.800
62
19.002
MARKLINE, marker
0.090
62
19.004
FLUO, signir u obliku šprica
0.290
62
19.009.80
TRIO, marker set 3/1
1.750
63
14.063
RAINBOW, 5 olovaka u setu
1.980
63
19.011.80
DUO,marker set 2/1
1.050
64
16.003.91
SHUTTLE, plastična kutija za olovku
0.300
64
16.004.91
ESA, plastična kutija za olovku
0.430
64
16.002.91
CAPSULE, plastična kutija za olovku
0.210
64
16.010.10
UNICA, plastična kutija za olovku
0.390
65
16.006.10
IDA, kutija za olovku
1.400
65
16.008.10
SOLTERO, velur futrola za olovku
0.090
www.publik.rs
CENA
strana 3
U P A LJ A Č I
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
OLOVKE
STRANA
ŠIFRA
65
16.012.91
ACE, plastična kutija za olovku
0.380
65
16.005.80
CARISMA, luksuzna kutija za olovku
1.700
STRANA
ŠIFRA
68
20.001
ULTIMA, elektronski plastični upaljač
LEADER
0.168
68
20.002
BURN, elektronski plastični upaljač
LEADER
0.158
69
20.028
SPITFIRE, elektronski plastični upaljač
0.230
69
20.004
WONDER, elektronski plastični upaljač sa olovkom
0.240
69
20.029
ALIEN, elektronski plastični upaljač
0.250
70
20.020
APRI, elektronski plastični upaljač sa otvaračem
0.230
70
20.027
ENERGY, elektronski plastični upaljač
0.170
71
20.006
CUBICO, elektronski plastični upaljač
0.200
71
20.025
NEON, plastični upaljač
0.180
72
20.005
TIARA, elektronski plastični upaljač sa LED lampom
0.290
72
20.019
FIRAX, plastični upaljač
0.300
73
20.018.16
GENT, elektronski plastični upaljač
0.260
73
20.021.80
SLYDO, elektronski upaljač, sa zaštitnim osiguračem
0.370
73
20.009
ISCRA, elektronski plastični upaljač
74
20.022
BRIO, plastični upaljač
74
21.002
LUCID, kremen upaljač
0.130
75
20.026
ZOOM, plastični upaljač
0.125
75
21.001
WIND, kremen upaljač
76
20.024
LIT, plastični upaljač
0.550
76
20.023
FIAMMA, plastični upaljač
0.780
77
22.007
SPEED, elektronski metalni upaljač
0.880
77
22.008
STIX, elektronski metalni upaljač za roštilj
0.990
78
22.009.80
HAVANA LADY 100, ženski metalni upaljač u lux pakovanju
4.800
78
22.010
HAVANA LADY 200, ženski metalni upaljač u plišanoj vredici
3.200
79
22.002.10
HAVANA 200, metalni upaljač u luksuznom pakovanju
7.500
79
22.005.88
HAVANA 300, metalni upaljač u poklon setu
5.800
80
22.003.88
ARMY 400, metalni upaljač u poklon setu
4.500
80
22.003.86
ARMY 401, metalni upaljač u poklon setu
4.500
81
22.004.88
ARMY 100, metalni upaljač u poklon setu
1.200
82
22.006.80
HAVANA 500, metalni upaljač, piksla i kremen u setu
15.600
83
22.001
HAVANA 100, metalni upaljač u luksuznom pakovanju
15.500
www.publik.rs
CENA
UPALJAČI
CENA
LEADER
0.170
BEST PRICE
0.099
LEADER
0.071
strana 4
Cenovnik KATALOG 2011
TEKSTIL
STRANA
TEKSTIL
ŠIFRA
86
50.001
87
50.002.90
87
88
Cene su izražene u EUR-ima
BEST PRICE
1.590
MASTER, pamučna majica, bela
LEADER
1.980
50.002
MASTER, pamučna majica
LEADER
2.390
50.004.90
REFLEX, polo majica, bela
BEST PRICE
3.300
REFLEX, polo majica
BEST PRICE
3.800
88
50.004
89
50.008.90
89
BASIC, pamučna majica
CENA
AZZURRO, polo majica, bela
4.200
50.008
AZZURRO, polo majica
4.900
90
50.009
GOLF, polo majica
6.200
91
52.001
SURVIVOR, pamučna majica dugih rukava
3.080
92
52.002
COSTA, polo majica dugih rukava
3.910
93
52.004
GATOR, polo majica dugih rukava
7.500
94, 95
50.007.90
DONNA, ženska majica, bela
1.980
94, 95
50.007
96
50.005.90
96
97
DONNA, ženska majica
2.390
BELLA, ženska polo majica, bela
BEST PRICE
3.500
50.005
BELLA, ženska polo majica
BEST PRICE
3.950
50.010
SUNNY, ženska polo majica
4.500
LINDA, ženska polo majica dugih rukava
6.300
MASTER KIDS, pamučna dečija majica, bela
1.750
98, 99
52.003
100, 101
50.011.90
100, 101
50.011
MASTER KIDS, pamučna dečija majica
1.950
102
54.001
RUNNER, kačket, sendvič, 6 panela, brušeni pamuk
1.300
103
54.004
SPRINT, kačket, sendvič, 6 panela, lagani pamuk
104
54.002
DEBBI, kačket, 5 panela
105
54.003
LINE, kačket, 5 panela, sa aplikacijom
1.400
105
54.006
GRAND SLAM, kačket
1.430
106
54.005
PANAMA, military cap
1.200
107
53.001
CABRIO, vizir kačket
1.150
108
53.005
ALPINA, ski kapa
1.200
108
53.004.10
NORMAN, ski kapa
2.050
108
53.006
ALASKA, šal
1.400
109
53.003
WINTER, ski kapa
1.100
109
53.002
RIO, kapa
1.550
109
56.001
SPA, peškir, 70 x 140 cm
5.550
109
56.002
AQUA, peškir, 50 x 100 cm
2.900
110
57.002
REGATTA, vetrovka
8.400
110
59.001
GLOW, zaštitini fluoroscentni prsluk
2.100
111
57.001
BEST, prsluk
12.300
112
55.13250.102
NEW SUPREME, dukserica, bela
10.630
112
55.13250
NEW SUPREME, dukserica
12.320
112
55.44001
WINNER, prsluk
16.450
113
55.13252
NEXT, ženska dukserica
21.680
LEADER
1.050
BEST PRICE
0.850
113
55.55000 (S-3XL) NORTH, dukserica
17.990
113
55.55000 (4XL-5XL) NORTH, dukserica
22.460
114
55.17015
www.publik.rs
EDEN, ženska košulja, dugi rukavi
22.290
strana 5
KUĆNI SETOVI
TEKSTIL
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
TEKSTIL
STRANA
ŠIFRA
114
55.17000
BRIGHTON, muška košulja dugih rukava
22.290
114
55.17010
EFFECT, ženska košulja, 3/4 rukavi
22.290
115
55.46000
MISTRAL, jakna
23.040
115
55.16010
BRISBANE, muška košulja
19.650
116
55.43500
RECORD, unisex jakna
37.620
116
55.59000
VIPER, prsluk
32.290
117
55.45030
RECIF, ženska jakna
46.840
117
55.45020
RUSH, muška zimska jakna
46.840
118
55.71700
CAMBRIDGE, konferencijska torba
6.230
118
55.76100312
PICCADILLY, stilizovana torba
23.770
118
55.76000312
CHELSEA, stilizovana novčanik torbica
7.680
119
55.70200
EXPRESS, ranac
8.670
119
55.70650
STADIUM 65, putna torba
10.720
STRANA
ŠIFRA
122
40.005
CLASSIC, kišobran sa automatskim otvaranjem
123
40.018
ZEUS, kišobran sa automatskim otvaranjem
123
40.002
PROMO, kišobran sa automatskim otvaranjem
3.300
124
40.016
LUXY, kišobran sa automatskim otvaranjem
5.700
125
40.009.10
HIGH CLASS, kišobran sa automatskim otvaranjem
9.650
126
40.015
FILO, kišobran sa automatskim otvaranjem
7.100
127
40.017
PIEGO, kišobran sa ručnim otvaranjem
3.550
127
40.012.80
FLASH, kišobran sa ručnim otvaranjem
5.400
128
40.019
JUPITER, kišobran sa ručnim otvaranjem
4.950
129
40.014
PROTECCO, kišobran sa ručnim otvaranjem
4.350
129
40.006
SPORT, kišobran sa automatskim otvaranjem
2.530
130
40.020
ASTOR, kišobran sa automatskim otvaranjem
6.250
131
40.021.10
STORM, kišobran sa automatskim otvaranjem
6.250
131
40.022.80
TORNADO, kišobran sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem
6.800
131
40.022.10
TORNADO, kišobran sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem
6.600
132
41.026.70
ROUGE, vinski set
132
41.027.70
BUKE, vinski set
8.750
132
41.012.10
CLASSIC WS, vinski set
6.250
133
41.018.73
TOP, vinski set
16.600
133
41.015.10
POWER, vinski set
15.300
134
41.011.10
DIAMOND, vinski set
17.750
134
41.016.10
ELITE, vinski set
9.800
134
41.014.70
FAVORITE, vinski set
9.800
135
41.021.70
NILO, vinski set
14.100
135
41.020.70
AFRICA, vinski set
16.500
136
41.006.87
AVIATOR, čuturica, 8 Oz
7.700
www.publik.rs
CENA
KUDNI SETOVI
CENA
LEADER
2.080
BEST PRICE
1.940
BEST PRICE
2.890
strana 6
KUĆNI SETOVI
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
KUDNI SETOVI
STRANA
ŠIFRA
136
41.008.87
ECLAT, čuturica, 4 Oz
6.050
136
41.022
ACTIV, termos čaša, 330 ml
2.200
136
41.025.10
ALERT, termos čaša, 400 ml
4.390
137
41.028.10
CHEF, set za roštilj sa keceljom
11.500
137
41.030.10
ROLLY, set za roštilj
6.900
138
41.029
MODERATO, vadičep
1.070
138
41.031
CISKO, otvarač za flaše sa držačem za fiskalni račun i magnetom
0.960
138
41.032
FISKO, držač za fiskalni račun
0.720
139
41.010.80
POP-UP, otvarač za flaše
0.300
139
41.003.80
BUD, otvarač za flaše
0.580
139
41.009
CHAMP, otvarač za flaše
0.300
140
44.033.90
BONJOUR, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 7 Oz
0.990
140
44.038.90
JAVA, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 6 Oz
0.990
140
44.017.90
MACCHIATO, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 7 Oz
0.860
140
44.014.90
CAPPUCCINO, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 6 Oz
0.750
141
44.036.90
ARABICA, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 6 Oz
0.990
141
44.037.90
ARABICA MINI, šolja i tacna za "espresso" kafu, 4 Oz
0.690
141
44.020.90
BRUNCH MINI, šolja i tacna za ''cappuccino'' kafu, 4 Oz
0.640
141
44.035.90
RISTRETTO, šolja i tacna za "cappuccino" kafu, 4 Oz
0.990
141
44.011.90
FIKA, šolja i tacna za ''espresso'', 4 Oz
0.530
141
44.018.90
SICILY, šolja i tacna za ''espresso'', 3 Oz
0.640
142
44.026.90
AROMA, set za kafu, 2/1
3.800
143
44.027.90
CHARMING, set za kafu, 4/1
5.900
143
44.031.90
TRIPLO, set, 3/1
2.400
44.030.90
FIESTA, set, 4/1
3.300
143
144
144
144
CENA
44.001(10,21,40) ALBA, keramička šolja, 11 Oz
44.001.30
0.790
ALBA, keramička šolja, 11 Oz
1.050
44.048(12,20,30) LUCIA, šolja, 11 Oz
1.750
144
44.048.90
LUCIA, šolja, 11 Oz
0.780
145
44.005.90
MOLOKO, šolja, 10 Oz
0.850
145
44.047.90
TEO, šolja, 11 Oz
145
44.040.90
ABI, keramička šolja, 4 Oz
0.490
145
44.045.90
IRIS, šolja, 10 Oz
0.710
145
44.024.20
DOLCE, keramička šolja sa kašičicom, 10 Oz
1.050
146
44.015.10
INVERSO, šolja, kupasta 9 Oz
0.980
146
44.015.90
INVERSO, šolja, kupasta 11 Oz
0.700
LEADER
0.560
146
44.041
DECO, šolja, 9 Oz
0.990
147
44.008.90
CHOCO, šolja, 8 Oz
1.020
147
43.006.91
GELATO, staklena šolja 10 Oz
0.850
147
43.003.91
ARTICA, staklena šolja, 11 Oz
0.650
147
43.005.91
ENCHANT, staklena šolja 10 Oz
0.720
148
43.001.10
ASHIE, staklena piksla
0.530
www.publik.rs
strana 7
KANCELARIJA
KUĆNI SETOVI
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
KUDNI SETOVI
STRANA
ŠIFRA
CENA
148
43.002.10
NICO, staklena pepeljara
1.050
148
43.002.20
NICO, staklena pepeljara
0.810
148
43.002.50
NICO, staklena pepeljara
1.050
148
43.002.91
NICO, staklena pepeljara
0.600
148
43.004
GARRO, staklena pepeljara
0.880
149
44.039.90
FUMA, pepeljara
0.640
149
43.007.91
MIKA, staklena pepeljara
0.520
149
44.019.90
CINDERELLA, keramička pepeljara
149
44.042
STRANA
ŠIFRA
152
30.012.10
DIGITTIMER, stoni LCD sat, USB razdelnik
9.680
152
30.011.10
WORLDTIMER, stoni LCD sat sa mapom sveta
5.400
153
30.002
ALFA, LCD čaša - sat, trougaoni
2.350
153
30.037.80
CUP, LCD čaša - sat, kockasti
3.300
153
30.043.80
IPSYLON, LCD sat, držač za olovke sa kalendarom i termometrom
5.000
154
30.021.80
FUTURA, LCD sat sa termometrom i meračem vlažnosti
5.550
154
30.044.10
ARTEMIS, digitalni stoni sat
5.400
154
30.035.80
NOTICIA, stoni sat sa alarmom i termometrom
32.200
155
30.036.80
JUMBO, stoni sat
35.000
155
30.006.80
CALIMERO, stoni sat, otvarač pisama
1.980
155
30.038.80
AIKA, metalni stoni sat sa foto ramom
9.950
156
39.004.10
ORIS, ručni sat sa izmenjivim okvirom
9.350
156
30.007.80
RADIOTIMER, LCD stoni sat sa radiom
1.540
156
30.016.80
TORCHTIMER, LCD sat sa lampom
0.990
156
30.033.73
WOODY, digitalni stoni sat sa alarmom
19.900
157
30.013.80
BASICA, stoni sat sa alarmom
1.500
157
30.019
TEMPORA, stoni sat sa alarmom
1.750
157
30.020
CLOCA, stoni sat
1.750
158
30.042.80
CARPE, metalni stoni sat
15.950
158
30.009.80
GALA, metalni stoni sat sa foto ramom
20.900
158
30.041.80
ORA, metalni stoni sat
18.800
159
30.040.80
ROMA, stoni sat sa foto ramom
49.000
159
30.039.10
GALILEO, stoni sat sa foto ramom
39.500
160
31.001
PENDULUM, zidni sat sa klatnom
2.200
160
31.005
ETERNITY, zidni sat, drveni
4.900
160
31.006.80
MURO, zidni sat sa izmenljivom pozadinom
3.990
161
31.003
POPART, zidni sat
1.420
161
31.014
CLASICA, zidni sat
3.850
162
31.009
SIENA, zidni sat
2.750
162
31.008.10
ASTRO, zidni sat sa termometrom i meračem vlažnosti
4.150
www.publik.rs
LEADER
COIN, keramička kasica prasica
0.494
2.550
KANCELARIJA
CENA
strana 8
KANCELARIJA
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
KANCELARIJA
STRANA
ŠIFRA
CENA
162
31.010.10
NUALA, metalni zidni sat
4.130
162
31.016.80
CRONO, zidni sat
4.400
163
31.013.90
TEMPO, zidni sat sa meračem temperature i vlažnosti
4.950
163
31.012.80
GLOBO, zidni sat sa meračem temperature i vlažnosti
4.550
163
31.015
PRINTO, zidni sat
4.950
163
39.002.10
Kvarcni satni mehanizam
0.430
163
39.006.00
Zakačka za meh.
0.045
163
39.006
Kazaljke za satni mehanizam
0.080
164
32.004
PHENIX, lampa (3 LED)
3.500
164
32.078
MAJORKA, baterijska lampa
1.980
165
32.080.80
RINO, ručna dinamo lampa
3.150
165
32.079.80
BLITZ, ručna dinamo lampa
2.800
165
32.020.80
DYNAMO, ručna dinamo lampa
1.200
166
32.082
MAGICO, baterijska lampa
3.600
166
32.027.80
LUCA, baterijska lampa u setu
2.650
166
32.035.10
DISCOVERY, višenamenski army nož
3.950
166
32.038.73
RANGER, rasklopivi nož
1.970
167
32.034
MECANIX, višenamenski komplet
3.950
167
32.042
EXPERT, višenamenski nož
1.980
167
32.006
VIVENDI, višenamenski komplet
3.800
168
32.028.80
CORSO, kompas
3.500
168
32.005.10
COMPASS LIGHT, lampa sa kompasom (9 LED)
3.450
168
32.081.80
LUGANO, baterijska lampa
2.990
169
32.073.10
SCOUT, dvogled
6.900
169
32.072.80
MARSHALL, dvogled
2.980
170
34.051.40
METRIX, metar, 5 m
1.650
170
34.052
METRIX MINI, metar, 3 m
1.120
170
34.050.10
PITAGORA, metar sa priborom za beleške
0.990
171
34.090.90
TOKYO, traka za merenje
0.280
171
34.078.90
TOOLER, plastično kljunasto merilo
0.360
171
34.085.10
DIGIPER, digitalno kjlunasto merilo
7.850
172
34.083.90
STUDENT, plastični lenjir
0.370
172
34.084.90
PUZZLE, lenjir-slagalica
0.500
172
34.034.00
METRAL, lenjir sa digitronom
1.600
172
32.009.80
PRECISION, digitalna vagica, opseg 0,1 - 500 gr.
8.700
173
34.047.80
CALCU, digitron, LCD displej
5.950
173
34.058.80
ARGENTO, metalni digitron
3.200
173
34.060.80
NUMERO, plastični kalkulator
2.990
173
34.041.90
PRAGMATIK, digitron
4.950
174
34.036
174
34.038.80
174
34.006
www.publik.rs
ALTA, kutija za vizit karte
BEST PRICE
0.610
CARACTERE, metalna kutija za vizit karte
0.570
MEMO, metalna gumirana kutija za vizit karte
1.650
strana 9
Cenovnik KATALOG 2011
KANCELARIJA
STRANA
KANCELARIJA
ŠIFRA
Cene su izražene u EUR-ima
CENA
174
34.003
FOCUS, metalna gumirana kutija za vizit karte
1.500
175
34.065.80
MAGNUS, metalni vizitar u luksuznom pakovanju
3.950
175
34.071.10
ATRIUM, kutija za vizit karte, imitacija kože
1.050
175
34.064.10
EASY FIT, kutija za vizit karte, imitacija kože
2.250
175
34.070.10
PRESIDENT, kutija za vizit karte, imitacija kože
1.050
176
34.040
INTRO, kutija za vizit karte
1.550
176
34.021.80
CARDY, kutija za vizit karte
2.950
176
34.022.10
CONTACT, metalna gumirana kutija za vizit karte
4.400
176
34.023.10
MARK II, metalna gumirana kutija za vizit karte
4.850
177
34.073.80
NOMIO, držač identifikacione kartice
0.380
177
34.015.91
ID CARD, uložak identifikacione kartice
0.070
177
34.016.91
PERSONA, uložak identifikacione kartice
0.190
178
33.028.80
PHONO, internet USB telefon
10.900
178
32.018.10
IDENTICA, kartica za identifikaciju putne torbe
1.300
178
32.026.80
TRAVEL, kartica za identifikaciju putne torbe
0.580
179
32.076
LEGERO, jastuče na naduvavanje
0.950
179
39.007.10
PROFIL, zaštitna navlaka za odelo
2.450
180
34.046
PRIOR, držač za beleške
0.330
180
34.045.80
CLIP-CLOP, držač za beleške, dve štipaljke
0.440
180
34.082
TOPY, držač beleški
0.450
180
34.010
KONTRAPUNKT, držač za beleške
0.330
180
34.009
SINTH, držač papira
0.420
181
34.066
VERDE, biorazgradivi notes sa biorazgradivom hemijskom olovkom
1.100
181
32.036
EDGE, skalpel
0.190
181
32.037
SHARP, skalpel
0.290
182
34.079
BREAKER, grebač za sneg
0.580
182
34.081
SCRAPER, grebač za sneg
0.290
182
34.088.10
ICELAND, grebač za sneg sa rukavicom
1.150
183
34.067.80
RADIANT, štitnik od sunca za automobil
1.550
183
34.068.80
RADIANT MINI, štitnik od sunca za volan
0.750
183
34.077.90
NOTARIO, notes sa olovkom
0.490
184
39.003.80
CONSULTANT, lični savetnik
14.200
184
32.024.89
MONETA, metalna klipsa
0.990
184
39.014.80
CHOPER, otvarač pisama
7.550
184
33.059.87
BOOKY, obeleživač strana
0.980
185
32.021.89
CUBA, tabakera
4.050
185
32.022.88
TABY, tabakera
4.250
185
34.005.10
MASH, metalna pepeljara
2.310
185
34.011
QUADRO, bakelitna pepeljara
0.530
186
32.014
CALM, antistres loptica
0.530
186
32.015.90
FOOTBALL, antistres loptica
0.540
186
32.013.30
HEART, antistres loptica
0.470
186
34.042
RELAX, masažer
0.620
www.publik.rs
strana 10
KANCELARIJA
Cenovnik KATALOG 2011
KANCELARIJA
Cene su izražene u EUR-ima
STRANA
ŠIFRA
186
32.074.90
CLAPER, navijački rekvizit
0.750
187
32.071.90
FUNKY, frizbi
0.670
187
32.016
FUN, frizbi
0.590
187
34.086.40
SAFETY, reflektivna aplikacija
0.890
187
34.076.41
FUNPLASTIC, fleksibilna-reflektivna traka
0.320
187
32.075.90
FLUT, pištaljka sa trakicom
0.160
188
32.069.80
HONEY, četka za kosu na rasklapanje
0.640
188
32.070
CANDY, četka za kosu na rasklapanje
0.690
189
32.029.30
CORAZON, plastično ogledalce
0.490
189
32.030.80
PERFECTA, plastično ogledalce
0.640
189
32.031
MISSY, plastično četvrtasto ogledalce
0.590
189
32.033(10, 20, 30) FINNO, plastično okruglo ogledalce
CENA
0.210
189
32.033.80
FINNO, plastično okruglo ogledalce
0.230
190
32.040.30
CAPRI, metalno četvrtasto ogledalce
3.300
190
32.002
MANO, manikir set
5.200
191
32.039.80
ANGEL, metalno okruglo ogledalce
4.200
191
32.023.88
AUDREY, okruglo metalno ogledalce
1.950
192
34.075.90
MEDICO, set kutijica za lekove-nedeljna
1.450
192
34.049
PILCO, set kutijica za lekove-dnevna
0.390
192
32.043.22
T-CHECK, digitalni toplomer
2.250
192
34.094.90
CINDY, traka za merenje indeksa telesne mase
1.450
193
39.005
SACCI, držač za kese
0.300
193
34.080.91
CAMBIO, kusoar
1.420
193
34.095.91
ANTONIO, kusoar
0.790
193
39.008
PIGGIE, kasica za novac
0.990
194
38.003
FORUM, portfolio sa notesom
4.980
194
38.002.10
DELEGA, portfolio sa kalkulatorom i notesom
7.550
195
34.091
OFFI-HOLD, fascikla
0.740
195
34.092
OFFI-CLIP, fascikla
1.800
195
34.093
OFFI-STRAP, fascikla
0.960
196
33.009
SIMPLIS, privezak za ključeve
0.400
196
33.008
LANA, metalni privezak za ključeve
0.840
196
33.018
FUSE, metalni privezak za ključeve
1.045
197
33.074.30
HEART MINI, privezak sa antistres lopticom
0.460
197
33.038
ARDENT, silikon-metalni privezak za ključeve
0.890
197
33.024
URBIS, metalni privezak za ključeve
0.750
197
33.010
PLATO, privezak za ključeve
0.500
198
33.071.90
BOMBO, privezak za kjlučeve-kompas
0.520
198
33.027
HANDY, privezak za ključeve sa LED lampom i otvaračem za flaše
0.600
198
33.012
GLIT, privezak za ključeve sa lampom
0.420
199
33.070
COP, privezak - otvarač za flaše
0.490
199
33.052
BRICK, privezak sa metrom
0.300
www.publik.rs
strana 11
Cenovnik KATALOG 2011
KANCELARIJA
STRANA
Cene su izražene u EUR-ima
KANCELARIJA
ŠIFRA
CENA
199
33.053
COMODO, Privezak za ključeve sa LED lampom i setom šrafcigera
0.650
200
33.073.80
SOLARIS, privezak sa solarnom lampom
1.450
200
33.062.12
CARLITO, privezak sa alatom i LED lampom
2.650
200
33.068.30
CORALUZ, privezak za ključeve sa crvenom lampom
0.390
200
33.025.90
BLANC, privezak za ključeve sa lampom
200
33.026.80
HUBBLE, privezak za ključeve sa lampom
201
33.023
201
0.385
BEST PRICE
0.252
MAISON, metalni privezak
0.680
33.049.80
HOUSE, kudica, magnet za ključeve sa jednim prstenom
1.100
201
33.034.20
BOY, metalni privezak za ključeve, dečak
0.980
201
33.035.30
GIRL, metalni privezak za ključeve, devojčica
0.980
201
33.046.80
CORNER, pravougaoni privezak
BEST PRICE
0.252
201
33.047.80
ROUND, okrugli privezak
BEST PRICE
0.252
202
33.056.10
GRANDE, metalni privezak za ključeve
1.050
202
33.050.86
NO. 1, privezak za ključeve
0.980
202
33.037.80
GILLIO, metalni privezak za ključeve
0.890
202
33.001
GUARDIAN, metalni gumirani privezak za ključeve
0.590
202
33.006
GUARDIAN O, metalni gumirani privezak za ključeve
0.590
203
33.061.87
TIMBER, metalni privezak za ključeve
0.680
203
33.055.87
ZVIZ, metalni privezak za ključeve
1.450
203
33.011.80
BUZZ, privezak za ključeve, pištaljka
0.890
203
33.039.88
ELEGANT, metalni privezak za ključeve
0.880
203
33.033.88
RINGO, metalni privezak za ključeve
1.150
204
33.029.20
KEEPER, metalni privezak za ključeve
0.660
204
33.030
OKEY, okrugli metalni privezak za ključeve
0.660
204
33.042.10
RINGS, metalni privezak za ključeve
1.550
204
33.041.10
BRILLA, metalni privezak za ključeve
0.630
204
33.017.88
OMNINO, metalni privezak
1.100
205
33.072.90
HUGO, privezak za ključeve sa metrom
0.340
205
33.014.10
GRAN PRIX, privezak za ključeve sa lampom
1.650
205
33.051.88
TRUCKER, privezak za ključeve
0.720
205
33.031.88
GIRO, metalni privezak za ključeve
0.880
206
33.058.10
ONIX, stilizovani držač torbe sa lančidem
3.400
206
33.057.30
GRAZIA, stilizovani držač za torbe u obliku srca
1.850
206
33.048.10
MADAM, stilizovani držač za torbe
1.390
207
33.063.20
DAISY, metalni privezak za ključeve
0.980
207
33.032.88
HERTZ, metalni privezak za ključeve, srce
0.980
207
33.065.30
CHERRY, privezak za ključeve u obliku trešnje
4.500
207
33.060.88
LOVE, metalni privezak za ključeve
1.350
207
33.064.32
ROSY, metalni privezak za ključeve
0.980
208
33.036.87
PUNKTO, metalni privezak za ključeve, metar
1.550
208
33.015.80
CUSTOS, metalni privezak
0.990
208
33.022.10
ELISE, metalni privezak, koža
0.716
www.publik.rs
strana 12
KANCELARIJA
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
KANCELARIJA
STRANA
ŠIFRA
CENA
208
33.045.10
TWISTER, privezak sa tri prstena
0.825
208
33.020.87
LOCK, metalni privezak
0.640
209
33.067
JOKER, otvarač za flaše sa priveskom
1.900
209
33.044.89
BIRA, metalni privezak-otvarač za flaše
0.800
209
33.054
BARISTA, privezak-otvarač za flaše
0.190
210
34.057.10
EXPO, konferencijska torba
7.800
210
34.056.10
CONGRESS, konferencijska torba
7.200
211
34.055
SEMINAR, konferencijska torba
212
34.007
STUDIO, konferencijska torba
3.700
213
34.063
ROBIN, ranac
2.900
213
34.061
CITY, ranac
0.780
214
34.028.71
NATURELLA, pamučna torba za kupovinu
0.890
214
34.025
MARKETA, torba za kupovinu
0.660
215
34.026
PACKETA, torba za kupovinu
0.720
215
34.054
FRESCO, termos piknik torba sa odstranjivim PVC umetkom
4.850
215
34.053
CHILL, termos torba
1.280
216
38.005
VICTORIA, ženski kožni novčanik
25.000
216
38.006
DON, muški kožni novčanik
16.500
216
38.004.10
EDWARD, muški kožni novčanik
19.500
216
38.007
CONRAD, muški kožni novčanik
25.000
217
38.001
PELLE, poslovna torba, koža
145.000
218
35.024
STEP-UP, trakica za mobilni i ključeve
0.490
218
35.110.00
Trakica za mobilne i ključeve, 10mm
pozvati
218
35.115.00
Trakica za mobilne i ključeve, 15mm
pozvati
218
35.120.00
Trakica za mobilne i ključeve, 20mm
pozvati
219
35.001.88
Karabinjer, za traku od 10 mm
0.200
219
35.004.88
Karabinjer, za traku od 10 mm
0.110
219
35.020.88
Karabinjer, za traku od 15 mm
0.120
219
35.022.88
Karabinjer
0.300
219
35.003.88
Karabinjer, za traku od 20 mm
0.240
219
35.021.88
Karabinjer, za traku od 20 mm
0.190
219
35.002.88
Karabinjer, za traku od 20 mm
0.130
219
35.023.87
Karabinjer sa otvaračem za flaše, za traku od 20 mm
0.560
219
35.016.10
Plastična spojnica, 20 mm
0.080
219
35.016 (20, 30)
Plastična spojnica, 20 mm
0.100
219
35.006.10
Plastična spojnica, 20 mm
0.100
219
35.018.10
Plastična spojnica, 20 mm
0.090
219
35.017.10
Plastična spojnica, 20 mm
0.090
219
35.015.10
Plastična spojnica, 10 mm
0.070
219
35.014.10
Plastična spojnica, 20 mm
0.070
219
35.005.10
Priključak za mobilni telefon
0.100
219
35.005.90
Priključak za mobilni telefon
0.070
www.publik.rs
LEADER
1.600
strana 13
Cenovnik KATALOG 2011
Cene su izražene u EUR-ima
KANCELARIJA
STRANA
ŠIFRA
CENA
219
35.005.88
Priključak za mobilni telefon sa prstenom
0.070
219
35.008.00
Prsten, fiksna spojnica 10 mm
0.045
219
35.013.10
Držač flaše za trakicu, prečnik 32 mm
0.090
219
35.019.88
Prsten za privezak, prečnik 28 mm
0.045
220
36.006.80
SCENE, L Baner
35.750
220
36.003.80
BILD, reklamni pult
95.000
221
36.001.80
ROLLER, reklamni roll up baner
37.400
221
36.002.80
SCREEN, reklamni roll up baner
221
36.005.80
PORTRET, poster štand
88.000
221
36.004.80
TABLE, poster štand
59.400
BEST PRICE
19.900
-Cene su važede od 23.09.2010.
-Prodavac zadražava pravo promene cena
-Sve cene su bez PDV-a, izražene u EUR valuti
-Roba je u prodaji dok traju zalihe
PUBLIK DOO, Vladike Nikolaja bb, 14000 Valjevo, Srbija
tel.: +381 (0)14 299-200, 284-888, fax: +381 (1)14 299-221, 299-222
e-mail: [email protected], internet adresa: www.publik.rs
GPS koordinate: N 44.28718 E 19.94497
www.publik.rs
strana 14
K A L E N D A R I
STR.
ŠIFRA
KALENDARI
CENA
4
70.001
PRIRODA I, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
4
70.002
PRIRODA II, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
5
70.003
PRIRODA III, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
5
70.014
PRIRODNO BLAGO SRBIJE, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
1,40
6
70.015
CRNA GORA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
6
70.052
MANASTIRI CRNE GORE, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
7
70.012
SRPSKE SVETINjE, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
7
70.063
NAŠA SRBIJA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
8
70.019
VRELE GUME, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
8
70.020
KRALJEVI DRUMA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
9
70.024
BOUQUETS, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
9
70.025
DECA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
10
70.026
NAJBOLJI PRIJATELJI, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
10
70.027
GALOP, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
11
70.031
DOBAR POGLED, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
11
70.032
BISTRO, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
12
70.033
INSPIRACIJA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
12
70.035
ANTIQUE, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
13
70.038
GRADILIŠTE, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
13
70.047
VINA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
14
70.006
PRIRODA, stoni kalendar, 13 lista, 15.5x13 cm
0,52
14
70.013
SRPSKE SVETINJE, stoni kalendar, 15 lista, 15.5x13 cm
0,52
15
70.010
PRAVOSLAVNI, zidni kalendar, 13 lista, B4 format
0,79
15
70.011
IKONE, zidni kalendar, 13 lista, B4 format
0,79
16
70.071
PISMO PRAVOSLAVNI, trodelni zidni kalendar, 3x12 lista, A3 format
0,90
16
70.072
PISMO PRIRODA , trodelni zidni kalendar, 3x12 lista, A3 format
0,90
17
70.016
PRIRODA, stoni kalendar, 13 lista, 22.5x13 cm
1,30
17
70.018
SRPSKI MANASTIRI, stoni kalendar, 13 lista, 22.5x13 cm
1,30
18
70.007
PRIRODA TRODELNI, zidni kalendar, 3x12 lista, A3 format
0,82
18
70.008
PRAVOSLAVNI TRODELNI, zidni kalendar, 3x12 lista, A3 format
0,82
18
70.081
PRAVOSLAVNI, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
0,82
19
70.050
VOJVODINA, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
19
70.073
POSLOVNI TRODELNI, trodelni zidni kalendar, 3x12 lista, A3 format
1,49
19
70.082
PRAVOSLAVNI, trodelni zidni kalendar, 12 lista, B3 format
0,95
20
70.005
PRIRODA, zidni kalendar, 4 lista, B3 format
0,55
20
70.022
MANASTIRI, zidni kalendar, 4 lista, B3 format
0,55
21
70.021
AUTOMOBILI, zidni kalendar, 4 lista, B3 format
0,55
21
70.042
SEXY HOTSHOTS, zidni kalendar, 7 lista, B3 format
0,79
22
70.057
PEKARA, zidni kalendar, 7 lista, B3 formata
0,79
22
70.080
OVO JE SRBIJA BRE, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
2,30
23
70.075
MANASTIRI, dvodelni zidni kalendar, 13 lista, A3 format
1,10
K A L E N D A R I
Č E S T I T K E
R O K O V N I C I
STR.
ŠIFRA
KALENDARI
23
70.076
PRIRODA, dvodelni zidni kalendar, 13 lista, A3 format
1,10
24
70.064
ŠARENA SRBIJA, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
4,70
25
70.048
ŠARENA SRBIJA, stoni kalendar, 13 lista, 23 x 15 cm
1,95
25
79.001
Poklon kesa za kalendare formata B3, 35 x 67 cm
0,12
79.002
Poklon kesa za kalendar, 25 x 67 cm
0,10
25
79.003
Kartonska mikroval fascikla za kalendare, 48 x 45 cm
0,42
26
70.067
BEOGRAD, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
1,90
27
70.049
NOVI SAD, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
1,90
STR.
ŠIFRA
30
37.005.20
Novogodišnja čestitka, plava
0,46
30
37.006.80
Novogodišnja čestitka, srebrna
0,46
30
37.006.81
Novogodišnja čestitka, zlatna
0,46
30
37.007.81
Novogodišnja čestitka, zlatna
0,46
30
37.015.10
Novogodišnja čestitka, crna
0,46
31
37.009.80
Novogodišnja čestitka, srebrna
0,46
31
37.009.81
Novogodišnja čestitka, zlatna
0,46
31
37.010.30
Novogodišnja čestitka, crvena
0,46
31
37.010.81
Novogodišnja čestitka, zlatna
0,46
32
37.003.20
Novogodišnja čestitka, plava
0,46
32
37.003.71
Novogodišnja čestitka, bež
0,46
32
37.008.71
Novogodišnja čestitka, bež
0,46
32
37.011.71
Novogodišnja čestitka, bela
0,46
33
37.001.80
Novogodišnja čestitka, srebrna
0,46
33
37.001.81
Novogodišnja čestitka, zlatna
0,46
33
37.002.71
Novogodišnja čestitka, bež
0,46
33
37.004.20
Novogodišnja čestitka, plava
0,46
STR.
ŠIFRA
36
60,901
VENTURA, rokovnik B5 format
3,45
37
60,906
FIRENCA, rokovnik B5 format, datumirani
4,25
38
60,016
MIAMI, rokovnik B5 format
3,45
39
60,018
LONDON, rokovnik B5 format
3,95
40
60,021
TEXAS, rokovnik B5 format
2,80
41
61.901.70
BUSINESS, rokovnik B5 format, braon
2,45
41
61,901
BUSINESS, rokovnik B5 format
2,70
42
60,022
GENEVA, rokovnik B5 format, spirala
3,65
43
60.910
BOLOGNA, rokovnik B5 format, spirala
4,05
ČESTITKE
ROKOVNICI
CENA
CENA
CENA
R O K O V N I C I
STR.
ŠIFRA
44
60,904
5th AVENUE, rokovnik B5 format
5,95
45
60,903
TOSCANA, rokovnik B5 format
3,98
46
60,914
COLOSSEUM, rokovnik A4 formata
4,50
47
60,913
MILANO, rokovnik A5 format
2,90
48
62,002
CLASSIC, rokovnik B5 format
2,90
49
64.001
PORTO, planer 29.5x15 cm
3,65
50
63.001
OSLO, telefonski imenik 15x15 cm
2,80
51
63.002
MADRID, telefonski imenik 15x15 cm
2,95
52
64.003
SAN MARINO, džepni planer 8x15 cm
1,47
FOLDER, navlaka za rokovnik B5 formata
0,10
69.011.81
ROKOVNICI
‐ Cene su važeće od 12.10.2010.
‐ Prodavac zadražava pravo promene cena
‐ Sve cene su bez PDV‐a, izražene u EUR valuti
‐ Roba je u prodaji dok traju zalihe
SITOTEHNIKA DOO, Kirovljeva 25, 11000 Beograd, Srbija
tel.: +381 (0)11 3545‐915, fax: +381 (0)11 2542‐191
e‐mail: [email protected], internet adresa: www.sitotehnika.rs
CENA
Download

Cenovnik KATALOG 2011