INFORMATOR O GRUPNOJ DOPUNI KARTICA ZA JAVNI PREVOZ ZA
PRAVNA LICA
BusPlus sistem svim pravnim licima omogućava grupnu dopunu kartica za javni prevoz. Kako bismo
proceduru dopune učinili što bližom krajnjim korisnicima, u ovom informatoru ćemo objasniti sve
faze ovog procesa. Neke od ovih koraka je neophodno obaviti samo prvi put (registracija pravnog
lica), dok će se neki obavljati prilikom slanja svakog grupnog zahteva. Molimo Vas da proučite sve
navedene procedure i da ih se pridržavate, pošto će Vam na taj način oduzeti najmanje vremena i
smanjiće mogućnost eventualnih grešaka. Ukoliko imate problema sa bilo kojom od navedenih
procedura, pomoć možete dobiti od naših koleginica Aleksandre Todorović (t: 011 7155-168) i Marije
Urošević (t: 011 7155-169).
1. REGISTRACIJA PRAVNOG LICA
Registraciju pravnog lica možete izvršiti preko web adrese http://www.busplus.rs/pageregistracija.php na kojoj treba da kliknete na link Registracija firmi za uslugu kolektivne dopune
BusPlus kartica:
Otvoriće Vam se formular za unos osnovnih podataka o pravnom licu. Sva polja označena zvezdicom
su obavezna za unos. Molimo Vas da sve podatke pažljivo proverite pre snimanja, pošto će Vam na
računu biti navedeni podaci koje ste uneli:
1
Klikom na dugme PRIJAVI SE, ukoliko sve provere unetih podataka budu u redu, dobićete potvrdu o
uspešnoj registraciji:
Tokom istog ili sledećeg radnog dana će Vas kontaktirati kolege iz službe prodaje, kako bi proverili
jos jednom sve podatke koje ste uneli, nakon čega će Vam odobriti status aktivnog klijenta i biće
Vam poslat automatski generisan e-mail sa informacijom na koji nacin možete pristupiti Vašem
nalogu na našem web sajtu.
OVO JE KORAK KOJI SE VRŠI SAMO PRVI PUT PRILIKOM REGISTRACIJE PRAVNOG LICA
2
2. POSTUPAK ZAHTEVA ZA GRUPNU DOPUNU
Kada ste dobili mail sa pristupnim parametrima Vašem nalogu na našem sajtu (korisničko ime i šifra)
i omogućana Vam je usluga grupne dopune, potrebno je da nam podnesete zahtev za grupnu
dopunu. Da bi bili u mogućnosti da podnesete zahtev, neophodno je da se prijavite na naš sajt preko
linka link www.busplus.rs/login.php, i kombinaciju korisničko ime/lozinka koju ste dobili mailom.
Kada pristupite Vašem nalogu, delu za grupnu dopunu pristupate preko linka DOPUNITE VAŠE
BusPlus KARTICE.
3
a. Preuzimanje excel fajla za popunjavanje zahteva za dopunu
Na ovoj strani imate kratko uputstvo za popunjavanje zahteva za grupnu dopunu, a sam Excel fajl za
popunjavanje zahteva možete preuzeti preko linka označenog na gornjoj slici.
4
b. Popunjavanje grupnog zahteva za dopunu
VAŽNO!!!
KAKO BI VAŠ ZAHTEV BIO ISPRAVNO OBRAĐEN, MOLIMO VAS DA NE MENJATE
FORMATIRANJA I STILOVE U FAJLU KOJI STE PREUZELI. TAKOĐE, NEMOJTE DODAVATI NIKAKVE
DODATNE TEKSTOVE I OPISE. UKOLIKO SNIMATE LISTU JMBG-OVA IZ NEKOG VAŠEG
PRIPREMLJENOG FAJLA, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OBIČNU PASTE FUNKCIJU, VEĆ
KLIKNITE U PRVU LEVU PRAZNU ĆELIJU, PRITISNITE DESNI TASTER MIŠA I ODABERITE OPCIJU
„PASTE SPECIAL“, KLIKNITE NA „VALUES“ I POTOM NA „OK“
Kada ste preuzeli Excel dokument za popunjavanje zahteva, neophodno je da ga popunite na sledeći
način:
•
•
U kolonu JMBG upišite jedistvene matične brojeve svih zaposlenih čije BusPlus kartice želite
da dopunite.
U koloni Kategorija unesite broj 1 za sve redove.
VAŽNO!!!
SISTEM SAM ODREĐUJE KOJU KATEGORIJU KARTICE IMA KORISNIK I ZA NJU OBRAČUNAVA
DOPUNU
•
U kolonu tip dopune unosite brojeve 1, 2 ili 3 u zavisnosti od toga da li želite dopunu za ceo
mesec, prvu polovinu meseca ili drugu polovinu meseca (1) – ceo mesec, (2) – prva polovina,
(3) – druga polovina.
•
U koloni ZONA, iz padajuće liste birate broj koji odgovara ITS-u i zoni koju želite da dopunite.
5
Integrisani tarifni sistem 1 – ITS1
ITS1 primenjuje se na linijama javnog gradskog prevoza na teritoriji gradskih opština: Voždovac,
Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica,
Surčin i dela teritorije Grocke. Za prevoz putnika na gradskim linijama u ITS1 primenjuju se iste
vrste voznih isprava, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.
U ITS1 primenjuje se jedinstveni tarifni sistem za karte u pretplati i zonski tarifni sistem sa dve
zone za karte van režima pretplate (nepersonalizovane kartice).
Granicu primene jedinstvenog tarifnog sistema za sve karte u pretplati predstavljaju krajnji
terminusi javnog gradskog prevoza.
Granice zone 1 i 2 u primenjenom zonskom tarifnom sistemu za karte van režima pretplate
(nepersonalizovane kartice) su sledeća stajališta: Elektronska Industrija, Mala pruga, Ikarbus,
Bežanija naselje, Makiš, Železnik „R”, Ž.J. Španac, Orlovača, Manastir, Banjica 2, Voždovac,
Kumodraž, Veliki Mokri Lug, Medaković 3, Ustanička (Bulevar Kralja Aleksandra i Prvomajska),
Mirijevo, Karaburma, Lešće, Višnjica, Rafinerija i Sebeška reka.
Granice tarifnih zona u okviru ITS2 (Lastini i Lastrini autobusi)
Napomena: Zone se odnose samo na personalizovane BusPlus kartice ali ne i na
pojedinačne/nepersonalizovane kartice.
Granice tarifnih zona 1,2 i 3 u ITS2 u primenjenom zonsko-relacijskom tarifnom sistemu su
sledeće stanice:
Zona 1: Elektronska industrija, "Ikarbus" Umka – centar, Velika Moštanica, Lipovica – Zavod,
Jaričište "R", Vrčin, Boleč "H", Borča "R"
Zona 2: Stari Banovci, Nova Pazova, Soko salaš, Obrenovac, Šiljakovac, Barajevo, Ralja, auto put
(imag.gr.z.), Grocka, Padinska skela.
Zona 3: Japanski cvet, Brestovik, Kamendo, Živkovac, Mladenovac, Lazarevac, Preka kaldrma,
Ugrinovci
NAPOMENA: BUS PLUS KARTICE ĆE VAŽITI SAMO ZA LINIJE LASTE I LASTRE KOJE POČINJU I
ZAVRŠAVAJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA.
c. Slanje grupnog zahteva za dopunu
Kada ste završili sa popunjavanjem zahteva, snimite ga na Vaš računar i pošaljite nam ga tako što
ćete kliknuti na dugme Choose File i odabrati fajl koji ste snimili. Kada ste odabrali fajl, kliknite na
dugme UPLOAD.
Sistem obrađuje Vaš zahtev i na ekran Vam vraća prikaz podataka koje ste uneli. Prilikom obrade,
sistem proverava razne parametre poštujući sledeća pravila:
•
Da li za željenog korisnika postoji izdata važeća personalizovana BusPlus kartica. Ukoliko
željeni korisnik nema izdatu važeću personalizovanu karticu, za njega zahtev neće biti
prihvaćen, o čemu imate poseban izveštaj na Vašoj stranici na BusPlus web sajtu.
6
•
•
Sistem određuje koju kategoriju kartice ima korisnik za koga želite dopunu i dopunu za tu
kategoriju uvrštava u obračun.
Sistem proverava da li su odabrani svi neophodni parametri TIP DOPUNE i ZONA i signilizira
ukoliko nešto od ovih podataka nije uneto ili nije uneto kako treba.
Na učitanoj stranici imate mogućnost da otklonite nedostatke u redovima koji nisu ispravno uneti, da
dodate nove korisnike ili da neke redove obrišete. Klik na link snimi, beleži sve napravljene izmene i
za ispravno popunjene redove generiše stranicu sa finalnim sadržajem zahteva (ovaj se ne može
menjati).
7
Klik na link SNIMI Vas vodi na stranicu za biranje meseca za koji želite da se izvrši dopuna
VAŽNO!!!
MESEC KOJI IZABERETE U OVOM KORAKU VAŽI ZA SVE OSOBE SA SPISKA KOJI STE UPRAVO
SNIMILI
d. Dobijanje predračuna
Generisan predračun možete pregledati i odštampati sa Vaše matične stranice na našem web sajtu
klikom na link sa opisom predračuna u delu PREDRAČUNI ZA DOPUNE.
8
e. Plaćanje
Da bi obezbedili ispravno evidentiranje Vaše uplate, molimo Vas da uplatu obavezno vršite po
modelu 97 i pozivu na broj koji je istaknut na predračunu. Takođe, molimo Vas da ne vršite
kumulativne uplate ukoliko imate više aktivnih predračuna, već da uplate vršite po svakom
pojedinačnom predračunu. Na ovaj način ćete omogućiti najbrže ispravno i sigurno evidentiranje
Vaših uplata.
VAŽNO!!!
MOLIMO VAS DA UPLATE VRŠITE PO MODELU 97 UZ POZIV NA BROJ ISTAKNUT NA PREDRAČUNU
f. Dopuna kartica
Da bi dopune bile registrovane i korisnici mogli da validiraju u vozilima, neophodno je da bude
evidentirana uplata po predračunu koji ste dobili. Izvodi se knjiže prvog radnog dana nakon izvršenja
uplate (odmah po dobijanju izvoda iz banke). Kako bi svi podaci sa sigurnošću bili obrađeni, korisnici
grupne dopune će moći da validiraju svoje BusPlus kartice najkasnije 72 sata nakon izvršene uplate.
VAŽNO!!!
KORISNICI ĆE MOĆI DA VALIDIRAJU SVOJE KARTICE U VOZILIMA 72 SATA NAKON IZVRŠENE
UPLATE
Niti jedan korisnik sa Vašeg zahteva neće imati dopunjenu BusPlus karticu ukoliko nije uplaćen
celokupan iznos predračuna. Sve parcijalne uplate se ne obrađuju.
VAŽNO!!!
KORISNICIMA ĆE BITI DOPUNJENJE KARTICE SAMO AKO JE PREDRAČUN IZMIREN U CELOSTI
g. Dobijanje računa
Sistem generiše račune koji će Vam biti dostavljeni na e-mail adresu koju ste naveli prilikom
registracije, dok će originali biti poslati poštom na adresu sedišta Vaše firme navedenu prilikom
registacije.
h. Storniranje predračuna
Vi imate mogućnost storniranja predračuna sve do trenutka dok ne izvršite uplatu. Storniranje nakon
toga nije moguće. U slučaju da neki predračun stornirate, njegovo „oživljavanje“ nije moguće, već je
potrebno izvršiti ponovno slanje grupnog zahteva za dopunu.
VAŽNO!!!
PREDRAČUN MOŽETE STORNIRATI SAMO DO TRENUTKA DOK NE IZVRŠITE UPLATU
9
i. Vremenska ograničenja
Kako bismo mogućnost grešaka smanjili na minimum, predračuni koji su uplaćeni najkasnije tri dana
pre isteka perioda za koji se odnose će biti obrađeni. Ovo znači da zahtev za dopunu prve polovine
tekućeg meseca neće biti obrađen ukoliko je uplata izvršena nakon 12-og u mesecu. Takođe, zahtev
za dopunu druge polovine tekućeg meseca, ili celog tekućeg meseca, neće biti obrađen ukoliko je
uplata izvršena nakon 28-og u mesecu.
VAŽNO!!!
SAMO PREDRAČUNI ZA KOJE JE IZVRŠENA UPLATA TRI DANA PRE ISTEKA PERIODA ZA KOJI SE
ODNOSE ĆE BITI OBRAĐENI
10
Download

ovde. - BusPlus