www.umbra.rs
> UMBRA Software reference
Sekundarna regulacija frekvence i snage razmene u EES Makedonije i EES Srbije - AGC,
Skopje, Makedonija, Beograd, Srbija, 1992 - 1994
Nadzorno upravljački sistem fabrike vode ‘Mediana’, Vodovod Niš, Srbija, 1994 - 1996
Automatizacija crpne stanice, Tašmajdan - Beograd, Srbija, 1996
SCADA sistem fabrike vode u Pančevu, Pančevo, Srbija, 1996 - 1997
Nadzorno upravljački SCADA sistem i regulacija ustava brane Suljana, Suljana, Peru, 1998 1999
Automatizacija koksnih mašina (izgurivač koksa, mašina za skidanje vrata, utovarni vagon,
hidro voz). Zapadnosibirski metalurški kombinat ‘ZAPSIB’, Novokuznjeck, Rusija, 2000 - 2006
Reprogramiranje PLC-a, Fabrika tekstila ‘YUMCO’, Vranje, Srbija, 2001
Rekonstrukcija upravljanja dela PZ1, Kostolac, Srbija, 2002
Aplikativni softver za nadzor, upravljanje, pravljenje receptura i umrežavanje protočnih vaga za
zrnaste materije, Agromatic, Švajcarska, 2002
Nadzorno upravljački sistem i automatski rad duvača gara na bloku 1 i bloku 2 na TE Kostolac
B, TE ‘Kostolac B’, Drmno, Srbija, 2003
Automatizacija mašina za obradu kamena TIBAUT, ‘Euromermer’, Bijeljina, BiH, 2002
SCADA sistem u fabrici sladoleda ‘DELYUG’, ‘Nestle’, Stara Pazova, Srbija, 2003 - 2004
Automatizacija portalnog krana, Fabrika cementa ‘Lafarge’, Beočin, Srbija, 2003 - 2004
Rekonstrukcija upravljanja šiberima i vibratorima u TE Kostolac B na bloku 2, Termoelektrana
Kostolac B, Drmno, Srbija, 2003
Automatizacija mašina za štampu, ‘Sitotehnika’, Beograd, Srbija, 2003
Kontrola kretanja i zakošenja portalnog krana na površinskom kopu Kostolac, JP ‘Površinski
kopovi Kostolac’, EPS, Kostolac, Srbija, 2003
Automatizacija portalnog krana za galvanizaciju, ‘Motoremont’, Čačak, Srbija, 2003
Rekonstrukcija upravljanja mašinom za etiketiranje flaša BIP Čačak, BIP pogon Čačak, Čačak,
Srbija, 2003
Puštanje u rad mašina za sečenje repe zajedno sa francuskom firmom 'MAGUIN', ‘MK
Commerce’, Novi Sad, šećerane Bač, Pećinci, Kovačica, Srbija, 2003
Idejni projekat i specifikacija opreme za automatizaciju za branu Rovni, ‘Energoprojekt –
hidroinženjering’, Beograd, Srbija, 2003
Automatizacija ‘hidro puški’ za bušenje visoke peći u kombinatu u Nižnjem Tagilju, NTMK’,
Nižnji Tagilj, Rusija, 2003 - 2004
Automatizacija koksnih mašina, ‘NLMK’, Lipeck, Rusija, 2004 - 2006
Izgurivač na koksnoj bateriji, Kombinat "NLMK", Lipeck, Rusija
Automatizacija koksnih mašina, Kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2004 - 2006
SCADA sistem za dopremu uglja TE ‘Kostolac B’ (2x350MW), Drmno, Srbija, 2004
Rekonstrukcija upravljanja pokretnih transportera za slaganje limova, ‘US STEEL’, Smederevo,
Srbija, 2004
Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, kombinat ‘ZAPSIB’,
Novokuznjeck, Sibir, Rusija, 2004
Automatizacija koksnih mašina, kombinat ‘Mittal Steel’, Krivi Rog, Ukrajina, 2005 - 2007
Rekonstrukcija automatike asfaltne baze Kuzmin, ‘Energoprojekt’, Kuzmin, Srbija, 2004
Nadzorno upravljački sistem i automatski rad kanalizacione crpne stanice ‘Blok13’, Beograd,
Srbija, 2004 - 2005
Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec,
Rusija, 2004 - 2006
Rekonstrukcija upravljanja - lakirnica automobila, ‘Zastava’, Kragujevac, Srbija, 2004
Rekonstrukcija upravljanja linije za punjenje flaša i etiketiranje, BIP, Čačak, Srbija, 2003
Automatizacija bunkera za ekspandirane granule stiropora, Tim Izolirka Slovenija, Šid, Srbija,
2004
SCADA i automatizacija trafo stanice i sistema za klimatizaciju i napajanje aviona električnom
energijom na terminalu, aerodrom ‘Nikola Tesla’, Beograd, Srbija, 2005
Pokretna laboratorija i trening simulator za upravljanje koksnim mašinama, ‘ZAPSIB’,
Novokuznjeck, Sibir, Rusija, 2005
SCADA sistem za nadzor potrošnje električne energije u poslovnom centru 'Ušće', Beograd,
Srbija, 2005
SCADA sistem za nadzor trafo stanice u fabrici duvana Phillip Morris, Phillip Morris, Niš,
Srbija, 2005
Regulacija brzine rada mašine za proizvodnju spiro cevi, 'Janko Lisjak', Beograd, Srbija, 2005
Automatizacija punjenja kotla na alternativna goriva za kotlarnicu Kuršumlija, 'Kirka Suri',
Beograd, Srbija, 2005
SCADA sistem za nadzor trafo stanice u rafineriji nafte Pančevo, Rafinerija nafte ‘Pančevo’,
Pančevo, Srbija, 2005
Automatizacija i SCADA sistem za upravljanje bunkerima rezerve na površinskom kopu
Kostolac, JP ‘Površinski kopovi Kostolac’, Kostolac, Srbija, 2006
Pokretna laboratorija i trening simulator za upravljanje koksnim mašinama, OAO ‘Koks’,
Kemerovo, Rusija, 2006
Pokretna laboratorija za koksne mašine, Kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2006
Fabrika biodizela, rafinerija ulja i tank farma, VICTORIAOIL, Šid, Srbija, 2006-2007
Izrada aplikacionog softvera za distribuirani kontrolni sistem CS3000 za kuvanje šećera, FŠ
‘Crvenka’, Crvenka, Srbija, 2007
Rekonstrukcija upravljanja i povećanje kapaciteta paletizera za pakovanje vreća, ‘Henkel’,
Inđija, Srbija, 2007
Automatizacija ‘hidropuški’ za bušenje visoke peći, kombinat ‘ILVA’, Taranto, Italija, 20062009
Distribuirani kontrolni sistem za upravljanje kotlarnicom na gas sa kogeneracijom, Klinički
centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
Elektroormani motornog razvoda kotlarnice na gas, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija,
2007
Akvizicija podataka sa trafostanica u Kliničkom centru Srbije, Klinički centar Srbije, Beograd,
Srbija, 2007
Isporuka ormana podstanica za grejanje, sa pripadajućim PLC-ovima i pratećom opremom,
Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
Rekonstrukcija upravljanja transportnog sistema tehnološke trake za liniju montaže ‘Zastava
10’, ‘Zastava automobili’, Kragujevac, Srbija, 2007
Automatizacija fekalne stanice 'Šopići', JKP ‘Vodovod Lazarevac’, Lazarevac, Srbija, 20072008
Automatika kotla na baliranu slamu, ‘PKB‘ Padinska Skela, Beograd, Srbija, 2007-2008
Rekonstrukcija energetike i upravljanja na postojećem bunaru B-3/3 izvorišta Nepričava, JKP
‘Vodovod Lazarevac’, Lazarevac, Srbija, 2007
Rekonstrukcija i modernizacija drobilane na postrojenju za pripremu uglja - PO Drmno; PZ1;
PKM1; PKM2, Privredno društvo ‘Termoelektrane i kopovi Kostolac’, Kostolac, Srbija,
2008
Rekonstrukcija upravljanja kompresorom na hladnjači, Zemljoradnička zadruga ‘Pecka’,
Pecka, Srbija, 2008
Rekonstrukcija upravljanja kranom, ‘USS Serbia’, Smederevo, Srbija, 2008
Izrada sistema za obračun električne energije i daljinsko očitavanje, MFC ‘Ušće’, Beograd,
Srbija, 2008-2009
Upravljanje trafo stanicom, ‘Telenor’, Beograd, Srbija, 2008-2009
Elektro radovi na adaptaciji izmenjivačke stanice u JKP ‘Toplifikacija’, Sremska Mitrovica,
Srbija, 2009-2010
Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, ‘NLMK’, Lipeck, Rusija, 2010
Automatizacija ‘hidro puški’ za bušenje visoke peći u kombinatu ‘ILVA’, Taranto, Italija, 20092011
Automatizacija mašina za sečenje trafo limova, Kombinat ‘AMOD’, Vadodara, Indija, 20102011
Automatizacija pokretnog podizača za gašenje koksa, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 20112012
Saradnja na projektima u oblasti hidro-energetike, 'ALSTOM Hydro', Pariz, Francuska, 2012
Automatizacija hidro stanica na koksnim mašinama, Kombinat 'Isdemir', Iskenderun, Turska,
2012
Automatizacija mašina za sečenje trafo-limova, 'DJOMICO', Kragujevac, Srbija, 2012
Isporuka novih GU-POS8.4 pozicionera, ’EVRAZ’, Novokuznjeck, Rusija 2013
Automatizacija koksnih mašina u okviru 7. baterije KHP-a, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija,
2013
Pušten u rad novi power logic system - StruxureWare Power Monitoring, 'Philip Morris', Niš,
Srbija, 2013
Upgrade power logic system-a, 'Hemofarm - Stada', Vršac, Srbija, 2013
Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/fax: (+381 11) 39 86 222
39 86 888
24 74 943
www.umbra.rs
[email protected]
Download

www.umbra.rs > UMBRA Software reference