OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Naziv firme
Pun naziv firme
Sedište firme
Opština
Mesto
Adresa poslovne jedinice
Ime i prezime ovlašćenog lica
Telefon/Fax – komercijala
Telefon – finansije
Web adresa / E-mail
Obveznik PDV
106986080
20719117
UNL GROUP D.O.O.
UNL GROUP D.O.O. društvo za trgovinu i usluge
Velemajstora Bore Kostića 49, Novi Beograd
11070 Novi Beograd
11070 Novi Beograd
Velemajstora Bore Kostića 49, Novi Beograd
Malina Jovičić
011/2280-236
011/2280-243
www.unlgroup.rs / [email protected]
DA
Podaci o delatnosti
Naziv firme
UNL GROUP D.O.O.
Šifra delatnosti
4690
Podaci o računu u banci
Naziv banke
Societe Generale Srbija
Komercijalna banka A.D. Beograd
Raiffeisen bank
VOLKSBANK
Banca Intesa
Datum: ___________
Broj tekućeg računa
275-10221381405-33
205-172267-06
265-1050310000780-93
285-1001000000341-63
160-350861-40
MP
Odgovorno lice
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA Podaci za