PROGRAMI KOJI SU U RADU U URBANISTIČKOM ZAVODU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Program za urbanistički plan za izgradnju objekata i vodova sistema
daljinskog grejanja u Beogradu
Program za urbanistički plan područja prostorno kulturno istorijske celine
Topčider
Program za urbanistički plan prostora Savskog amfiteatra (Savski
amfiteatar i deo novobeogradskog centra na levoj obali Save)
Program za urbanistički plan za kompleks „Brodogradilišta Beograd” na
Novom Beogradu
Program za urbanistički plan za područje na lokaciji „Teleoptik” u Zemunu
Program za urbanistički plan za lokaciju u okviru privredne zone Gornji
Zemun – Zone 3 i 4 uz Batajnički drum
Program za urbanistički plan poteza uz Ulicu Stražarska kosa u Velikom
Mokrom Lugu, opština Zvezdara
Program za urbanistički plan za područje Mirijevsko brdo - Rospi ćuprija,
opština Palilula
Program za urbanistički plan dela teritorije Rakovica – MZ Miljakovac II
Program za urbanistički plan dela teritorije opštine Rakovica – blok između
ulica Sretena Mladenovića Mike, Serdar Janka Vukotića, 11. Krajiške
divizije i Patrijarha Joanikija
Program za izradu urbanističkog plana za područje dela Batajnice –
naselje „Šangaj” u Zemunu
Download

PROGRAMI KOJI SU U RADU U URBANISTIČKOM ZAVODU