1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.71
Adı :
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
1
4.168.765,24
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
44.652,76
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
36.223,45
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
402.607,75
630
630
02
01
Memurlar
399.709,60
02
02
Sözleşmeli Personel
630
03
630
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
02
3.416.125,20
3.335.248,99
2.898,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
278.532,29
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
204.180,52
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
459,53
630
630
03
05
Hizmet Alımları
66.615,02
Cari Transferler
71.500,00
630
05
Görev Zararları
71.500,00
05
01
7.277,22
GİDERLER TOPLAMI :
04/03/2015 10:29
4.168.765,24
Sayfa 1 / 1
Download

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630