TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.15
Adı :
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
03
800
04
800
04
800
05
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Cari Yıl (N)
42.337.141,60
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
1
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
746.704,77
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
402.920,44
06
Kira Gelirleri
343.784,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Diğer Gelirler
39.586.000,00
2.004.436,83
53.295,45
1.861.850,10
89.291,28
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 15:55
39.586.000,00
42.337.141,60
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK