TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
2
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3.060.424,05
Bütçe Gelirleri Hesabı
800
03
800
800
03
800
800
04
800
800
05
05
01
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar
3.186,54
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
3.186,54
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden Alacaklar
04
02
Cari Yıl (N)
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil idarelerden Alınan Bağış Ve
2.998.000,00
2.998.000,00
Diğer Gelirler
59.237,51
01
Faiz Gelirleri
1.470,46
09
Diğer Çeşitli Gelirler
05
57.767,05
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
26/03/2015 09:41
3.060.424,05
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması