TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
5.680,91
Gelirler Hesabı
600
03
600
600
03
600
05
01
05
09
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar
847,18
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
847,18
Diğer Gelirler
4.833,73
Diğer Çeşitli Gelirler
4.833,73
GELİRLER TOPLAMI :
26/03/2015 09:26
5.680,91
Sayfa 1 / 1
Download

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması