TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.2
Adı :
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
800
800
800
800
04
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800
800
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Cari Yıl (N)
36.498.809,10
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
1
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
930.293,92
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
525.443,40
03
06
Kira Gelirleri
345.331,67
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
810
03
810
03
810
05
810
05
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Diğer Gelirler
05
810
59.518,85
01
09
33.714.000,00
33.714.000,00
1.854.515,18
193.505,54
1.503.553,52
1.322,60
156.133,52
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
3.809,34
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.780,30
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3.780,30
Diğer Gelirler
29,04
Diğer Çeşitli Gelirler
29,04
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
18/03/2015 16:09
36.494.999,76
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu