TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
800
800
04
800
800
05
800
01
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
39.689,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
39.689,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
Cari Yıl (N)
11.128.049,59
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
11.036.878,21
11.036.878,21
Diğer Gelirler
51.482,38
01
Faiz Gelirleri
38.070,22
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
05
1.996,15
11.416,01
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
15/04/2015 14:45
11.128.049,59
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK