TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
5.837.023,73
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
800
800
04
800
05
01
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
300,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
300,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
05
09
Cari Yıl (N)
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
5.833.512,83
5.833.512,83
Diğer Gelirler
3.210,90
Diğer Çeşitli Gelirler
3.210,90
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
15/04/2015 12:07
5.837.023,73
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK