TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.71
Adı :
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
03
600
600
03
03
600
04
600
04
600
05
600
05
600
600
05
05
Cari Yıl (N)
216.073,13
GELİRLER HESABI
600
1
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
94.705,63
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
47.633,00
06
Kira Gelirleri
47.072,63
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
36.591,22
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
36.591,22
Diğer Gelirler
84.776,28
01
Faiz Gelirleri
63.616,10
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
09
Diğer Çeşitli Gelirler
01
1.045,05
20.115,13
GELİRLER TOPLAMI :
04/03/2015 10:27
216.073,13
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI