TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
GELİRİN TÜRÜ
600
GELİRLER HESABI
600
03
600
03
01
600
03
01
01
600
600
03
01
01
03
01
01
1
Cari Yıl (N)
4.392.109,35
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
886.951,48
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
882.242,74
Mal Satış Gelirleri
5.480,19
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
1.200,00
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
4.280,19
876.762,55
600
03
01
02
600
600
03
01
02
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
01
02
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
600
600
03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
7.200,00
03
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
84.758,00
600
600
03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03
01
02
45
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
1.058,50
600
600
03
01
02
46
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
1.250,00
03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
600
03
06
600
03
06
01
600
600
03
06
01
600
04
01
600
04
01
01
600
600
04
01
01
04
04
600
04
04
01
600
04
04
01
600
05
600
05
01
600
05
01
09
600
05
01
09
600
05
02
Hizmet Gelirleri
28.859,50
2.796,25
265.437,00
485.403,30
4.708,74
Kira Gelirleri
4.708,74
Taşınmaz Kiraları
01
4.708,74
Lojman Kira Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
1.492.717,36
2.710,36
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
01
Cari
2.710,36
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
2.710,36
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
01
Cari
1.490.007,00
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
1.490.007,00
Diğer Gelirler
27/02/2015 14:41
03
1.490.007,00
1.949.794,03
Faiz Gelirleri
39,10
Diğer Faizler
39,10
Mevduat Faizleri
39,10
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.769.717,65
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik Kodlar
600
05
02
06
600
05
02
06
600
05
09
600
05
09
01
600
600
05
09
01
600
11
99
600
11
99
00
600
11
99
00
GELİRİN TÜRÜ
16
99
11
00
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
1.769.717,65
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
1.769.717,65
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
62.646,48
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
62.646,48
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
62.646,48
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
62.646,48
GELİRLER TOPLAMI :
27/02/2015 14:41
Cari Yıl (N)
4.392.109,35
Sayfa 2 / 2
Download

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu