TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :7.76
Adı :
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
830
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
3.458.558,81
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
353.591,37
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
291.959,44
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
143.138,22
03
03
Yolluklar
830
830
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
2.394,22
830
05
Cari Transferler
30.000,00
830
05
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
30.000,00
830
06
Sermaye Giderleri
65.366,10
830
06
Mamul Mal Alımları
65.366,10
Personel Giderleri
2.678.287,85
356.401,66
2.321.886,19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03
03
01
39.354,05
648,50
119.619,75
5.969,61
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:38
392.945,42
20.189,14
3.458.558,81
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu