1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
86.675,43
Giderler Hesabı
630
01
630
630
01
01
01
03
630
02
630
02
630
03
630
03
630
630
03
630
630
630
05
630
05
630
14
630
14
630
14
1
Personel Giderleri
45.372,58
18.200,00
İşçiler
27.172,58
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03
3.584,71
İşçiler
3.584,71
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
20.675,48
02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
1.876,96
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
201,96
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
207,89
4.469,45
13.919,22
Cari Transferler
1.942,18
Hane Halkına Yapılan Transferler
1.942,18
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
15.100,48
01
Kırtasiye Malzemeleri
1.716,90
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
04
13.383,58
GİDERLER TOPLAMI :
26/03/2015 09:28
86.675,43
Sayfa 1 / 1
Download

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması