1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :7.76
Adı :
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
3.483.105,91
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
353.591,37
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
319.821,87
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
182.762,37
03
03
Yolluklar
630
630
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
05
630
05
630
12
630
12
630
99
630
99
Personel Giderleri
2.678.287,85
356.401,66
2.321.886,19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03
03
01
99
392.945,42
39.354,05
648,50
119.331,75
5.969,61
10.448,84
660,80
Cari Transferler
30.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
30.000,00
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
47.248,85
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
47.248,85
Diğer Giderler
14.801,92
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
14.801,92
GİDERLER TOPLAMI :
24/03/2015 09:31
3.483.105,91
Sayfa 1 / 1
Download

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu