1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.15
Adı :
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Cari Yıl (N)
29.901.431,59
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
830
01
03
İŞÇİLER
48.842,06
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
63.474,50
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
44.217,88
830
830
02
03
İşçiler
10.845,18
02
04
Geçici Personel
4.057,08
830
830
02
05
Diğer Personel
2.409,50
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
12.307,93
830
830
03
05
Hizmet Alımları
72.047,52
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
4.101,29
830
05
Cari Transferler
1.195,78
830
05
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
1.195,78
PERSONEL GİDERLERİ
24.182.059,79
23.769.657,70
218.597,43
81.488,10
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
4.292.364,51
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
03
1.364.281,87
1.275.825,13
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 15:58
4.353.894,15
29.901.431,59
Sayfa 1 / 1
Download

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI