TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :24.0
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
830
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
3.156.457.390,03
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
830
830
01
03
İşçiler
01
04
Geçici Personel
2.072.576,09
830
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
19.569.064,35
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
03
Personel Giderleri
117.206.943,25
106.546.068,65
8.465.090,55
123.207,96
17.866.794,92
1.280.826,67
26.894,67
394.548,09
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
195.243.378,35
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
50.422.823,60
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
46.813,65
03
05
Hizmet Alımları
142.099.896,13
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
960.535,79
830
830
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
402.413,04
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
05
830
05
01
Görev Zararları
1.103.989.252,90
830
830
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
1.720.384.272,21
830
830
06
06
03
1.213.487,75
40.148,39
57.260,00
Cari Transferler
2.824.373.525,11
Sermaye Giderleri
64.478,97
01
Mamul Mal Alımları
42.449,97
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
22.029,00
06
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:49
3.156.457.390,03
Sayfa 1 / 1
Download

1.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf Tablosu