TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :8.0
Adı :
ADALET BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
830
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1.548.365.905,81
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
830
830
01
03
İşçiler
01
04
Geçici Personel
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
830
830
03
830
830
Personel Giderleri
1.020.897.222,28
1.010.085.613,15
2.038.852,05
62.702,66
7.199.341,15
1.510.713,27
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
Cari Yıl (N)
148.900.548,53
147.415.407,81
547.606,27
38.943,76
898.590,69
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
132.487.308,99
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
52.031.077,42
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
2.008.731,25
03
05
Hizmet Alımları
68.943.388,65
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
2.105.252,56
Cari Transferler
61.550.521,17
830
830
05
02
Hazine Yardımları
58.636.840,00
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
830
830
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
336.129,49
830
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
533.376,00
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
830
07
830
07
05
5.706.871,25
46.894,44
2.797.261,27
116.269,10
39.528.304,84
512.225,48
38.129.525,19
17.048,68
Sermaye Transferleri
145.002.000,00
Yurtiçi Sermaye Transferleri
145.002.000,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
27/03/2015 11:00
352.930,84
150,80
Sermaye Giderleri
01
1.292.162,58
1.548.365.905,81
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu