TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.99
Ekonomik
Kodlar
830
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
7.017.823,00
GİDERLER HESABI
800
4.133.399,60
800 03
4.118.206,22
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
6.898,08
800 04
GEÇİCİ PERSONEL
3.924,90
Diğer Personel
4.370,40
800 04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
635.265,96
800 05
01
Memurlar
633.658,62
800 05
02
02
Sözleşmeli Personel
1.552,07
830
830
02
04
Geçici Personel
800 05
800 05
830
830
03
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
04
830
830
01
05
830
830
02
PERSONEL GİDERLERİ
02
03
55,27
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
455.441,85
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
218.234,77
03
03
Yolluklar
4.012,46
830
830
03
04
Görev Giderleri
2.305,00
03
05
Hizmet Alımları
830
06
830
06
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
01
02
2
Cari Yıl (N)
11.128.049,59
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
39.689,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
39.689,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
11.036.878,21
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
11.036.878,21
Diğer Gelirler
51.482,38
01
Faiz Gelirleri
38.070,22
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
1.996,15
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
11.416,01
11.128.049,59
230.889,62
1.793.715,59
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
1.793.715,59
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
15/04/2015 14:33
(A- D):
7.017.823,00
11.128.049,59
-4.110.226,59
Sayfa 1 / 1
Download

(b) 11.128.049,59 - Medeniyet Üniversitesi