1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
2.933.732,16
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
630
02
630
02
630
630
02
630
630
03
630
630
1
PERSONEL GİDERLERİ
2.458.875,05
2.457.680,01
1.195,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
374.770,85
01
Memurlar
374.501,96
02
Sözleşmeli Personel
268,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.086,26
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
93.149,26
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
780,00
03
05
Hizmet Alımları
5.858,00
03
299,00
GİDERLER TOPLAMI :
15/04/2015 12:06
2.933.732,16
Sayfa 1 / 1
Download

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630