TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
49.053.911,29
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
600
600
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
600
03
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
600
03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
03
05
Kurumlar Karları
600
600
03
06
Kira Gelirleri
221.581,27
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
111.200,00
600
600
04
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Vergi Gelirleri
8.159.513,85
7.281.311,73
27.980,88
751.881,20
98.340,04
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
04
36.877.763,19
170.467,06
399,00
36.485.315,86
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
05
35.941,65
85.988,07
298.971,15
3.484.533,38
GELİRLERİN TOPLAMI :
05/03/2015 10:00
111.200,00
3.905.434,25
49.053.911,29
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI