TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
2
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
3.103.051,34
Gelirler Hesabı
600
03
600
600
03
600
600
04
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
01
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar
3.186,54
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
3.186,54
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden Alacaklar
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil idarelerden Alınan Bağış Ve
Diğer Gelirler
05
Cari Yıl (N)
2.998.000,00
101.864,80
4.773,67
97.091,13
GELİRLER TOPLAMI :
26/03/2015 09:39
2.998.000,00
3.103.051,34
Sayfa 1 / 1
Download

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması