TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :8.0
ADALET BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
800
800
Cari Yıl (N)
267.794.812,65
Vergi Gelirleri
219.022.330,06
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
56.389.380,33
01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
04
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi
800
800
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
800
800
01
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
800
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
800
800
03
03
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
03
05
Kurumlar Karları
800
800
03
06
Kira Gelirleri
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
05
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
800
800
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800
800
06
06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
Diğer Gelirler
18.536,27
2.735.106,60
76.073,51
8.025.675,26
151.773.269,94
4.288,15
3.490.211,37
103.859,86
94.969,15
40,00
9.887,34
3.276.125,37
5.329,65
45.091.040,45
69.552,96
1.232,90
38.358.946,39
6.661.308,20
Sermaye Gelirleri
191.230,77
01
Taşınmaz Satış Gelirleri
191.182,77
02
Taşınır Satış Gelirleri
06
810
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
01
810
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
810
810
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
05
Damga Vergisi
810
810
01
06
Harçlar
810
810
03
810
810
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
810
810
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
06
05
48,00
28.533.172,01
28.251.395,51
25.548.606,36
585,53
17.736,79
2.684.466,83
15.641,54
Kira Gelirleri
15.641,54
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
266.134,96
27/03/2015 10:59
825,22
3.291,75
48.400,50
213.617,49
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :8.0
Adı :
ADALET BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
27/03/2015 10:59
Cari Yıl (N)
239.261.640,64
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu