TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.13
Adı :
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
03
800
800
03
800
800
800
800
04
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Cari Yıl (N)
39.719.563,91
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
1
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
468.914,71
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
197.089,06
03
06
Kira Gelirleri
271.825,62
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,03
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Diğer Gelirler
05
38.213.060,00
1.037.589,20
96.981,31
882.056,89
58.551,00
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 02:05
38.213.060,00
39.719.563,91
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu