TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
03
01
800
03
01
01
800
800
03
01
01
03
01
01
1
Cari Yıl (N)
45.332.073,96
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
892.272,93
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
882.242,74
Mal Satış Gelirleri
5.480,19
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
1.200,00
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
4.280,19
876.762,55
800
03
01
02
800
800
03
01
02
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
01
02
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
800
03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
7.200,00
03
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
84.758,00
800
800
03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03
01
02
45
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
1.058,50
800
800
03
01
02
46
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
1.250,00
03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
485.403,30
800
03
06
Kira Gelirleri
10.030,19
800
03
06
01
800
800
03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
1.754,64
03
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
8.275,55
800
04
800
04
02
800
04
02
01
800
04
02
01
800
04
04
800
04
04
01
800
800
04
04
01
800
05
01
800
05
01
09
800
800
05
01
09
05
02
Hizmet Gelirleri
2.796,25
265.437,00
10.030,19
Taşınmaz Kiraları
01
01
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
42.490.007,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
Bağış ve
41.000.000,00
Cari
41.000.000,00
Hazine yardımı
41.000.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
1.490.007,00
Cari
1.490.007,00
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
1.490.007,00
Diğer Gelirler
05
27/02/2015 14:42
28.859,50
03
1.949.794,03
Faiz Gelirleri
39,10
Diğer Faizler
39,10
Mevduat Faizleri
39,10
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.769.717,65
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
800
05
02
06
800
05
02
06
800
05
09
800
05
09
01
800
05
09
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
16
99
Cari Yıl (N)
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
1.769.717,65
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
1.769.717,65
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
180.037,28
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
27/02/2015 14:42
1
45.332.073,96
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu