İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ
E K O D
GELİR TÜRÜ
1 0 0 0 Vergi Gelirleri
1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
3
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
3
4
6
1 4 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
1
1
1
2
2
3
3
0
1
1
0
1
2
0
1
0
1
0
0
1
1 5 2 0
1 5 2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
0
1
1
1
4
4
5
5
0
0
1
99
0
1
0
1
1 6 7 0
1 6 7 99
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
9
9
9
8
8
9
9
9
0
1
1
0
1
0
1
99
0
0
1
TEMMUZ
DEĞİŞİM %
13.022.573.832,49 15.522.260.325,56
19,20
TEMMUZ 2013
407.102.786,75
TEMMUZ 2014
494.031.795,06
21,35
Gelir Vergisi
407.102.786,75
494.031.795,06
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
11.954,34
13.429,62
Gelir Vergisi Tevkifatı
407.090.832,41
494.018.365,44
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
96.151,33
40.892,08
Veraset ve İntikal Vergisi
96.151,33
40.892,08
Veraset ve İntikal Vergisi
96.151,33
40.892,08
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.175.718.195,27 1.398.895.093,88
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
12.249.904,85
25.761.739,48
Beyana Dayanan KDV
6.300,84
52.068,98
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
12.243.604,01
25.709.670,50
Özel Tüketim Vergisi
1.163.468.290,42 1.373.133.354,40
Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
500.314,51
792.395,21
Motorlu Taşıt Araçları
6.834.888,90
7.636.650,53
Alkollü İçkiler
39.492.529,27
56.650.508,97
Tütün Mamülleri
29.089,74
13.055,78
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
1.116.611.468,00 1.308.040.743,91
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden
11.235.595.374,51 13.438.902.406,55
Alınan Vergiler
Gümrük Vergileri
1.326.935.814,85 1.641.474.593,01
Gümrük Vergileri
761.028.369,57
929.216.768,27
Ek Mali Yükümlülük
565.907.445,28
712.257.824,74
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
9.893.051.892,00 11.764.487.896,25
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
9.893.051.892,00 11.764.487.896,25
Diğer Dış Ticaret Gelirleri
15.607.667,66
32.939.917,29
Diğer Dış Ticaret Gelirleri
15.607.667,66
32.939.917,29
Damga Vergisi
116.911.755,54
128.845.174,17
Damga Vergisi
87.243.951,58
100.116.852,50
Damga Vergisi
87.243.951,58
100.116.852,50
Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga
29.667.803,96
28.728.321,67
Vergileri
Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga
29.667.803,96
28.728.321,67
Vergileri
Harçlar
68.034.019,84
61.530.913,05
Yargı Harçları
1.860,90
2.012,36
Ticaret Sicil Harçları
925,95
54,76
Diğer Yargı Harçları
934,95
1.957,60
Tapu Harçları
0,00
2.096,18
Tapu Harçları
0,00
2.096,18
Pasaport ve Konsolosluk Harçları
45.871.967,31
38.818.977,29
Pasaport ve Konsolosluk Harçları
45.871.967,31
38.818.977,29
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
146.229,38
106.020,62
Harçları
Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
146.229,38
106.020,62
Harçları
Trafik Harçları
0,00
511,50
Trafik Harçları
0,00
511,50
Diğer Harçlar
22.013.962,25
22.601.295,10
Yurtdışı Çıkış Harcı
21.656.281,83
22.232.003,84
Diğer Harçlar
357.680,42
369.291,26
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
19.115.549,25
14.050,77
Kaldırılan Vergi Artıkları
30.064,46
6.564,78
Kaldırılan Vergi Artıkları
30.064,46
6.564,78
21,35
12,34
21,35
-57,47
-57,47
-57,47
18,98
110,30
726,38
109,98
18,02
58,38
11,73
43,45
-55,12
17,14
19,61
23,70
22,10
25,86
18,92
18,92
111,05
111,05
10,21
14,76
14,76
-3,17
-3,17
-9,56
8,14
-94,09
109,38
-15,38
-15,38
-27,50
-27,50
2,67
2,66
3,25
-99,93
-78,16
-78,16
1 9 9 0 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
19.085.484,79
7.485,99
-99,96
1 9 9 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
19.085.484,79
7.485,99
-99,96
465.190.735,16
143.807.765,50
506.855.261,05
126.230.727,67
8,96
-12,22
3 0 0 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3 1 0 0 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3 1 1 0 Mal Satış Gelirleri
140.512.255,91
124.699.286,38
-11,25
154.630,34
142.752,50
-7,68
64.861.060,60
426,00
432,66
72.465.901,81
4.583,25
450,00
11,72
975,88
4,01
9.137.799,00
6.369.345,68
-30,30
5.033.508,00
4.501.051,50
15.842.807,30
4.979.833,75
4.715.946,00
15.147.208,10
-1,07
4,77
-4,39
18.690,00
46.022,50
146,24
20.824.284,00
19.743.301,03
394.265,48
3.295.509,59
171,00
1.000,00
1.468.291,29
1.692.095,26
127.386,64
6.565,40
10.286.848,00
10.496.863,50
43.531,29
1.531.441,29
0,00
300,00
84.481,54
1.263.655,17
171.323,26
11.681,32
-50,60
-46,83
-88,96
-53,53
-100,00
-70,00
-94,25
-25,32
34,49
77,92
19.015,90
74.184,92
290,12
19.015,90
74.184,92
290,12
0,00
0,00
19.015,90
11.516,93
0,00
41.783,24
0,00
20.884,75
3.439,24
3.439,24
3.439,24
0,00
0,00
1.820.565,62
1.820.565,62
1.820.565,62
195.445.669,81
195.445.669,81
9.039,72
9.039,72
9.039,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.217.671,51
200.177.943,43
-100,00
-100,00
-100,00
2,44
2,42
175.472.579,42
100.712.055,17
-42,61
19.973.090,39
99.465.888,26
398,00
0,00
0,00
78.254.058,21
49.164.630,50
20.004.211,27
21.810.242,89
12.880,35
7.337.295,99
9.002,28
9.002,28
39.728,08
39.728,08
76.693.364,30
42.968.420,66
21.581.337,91
13.933.911,63
8.589,08
7.444.582,04
0,00
0,00
-1,99
-12,60
7,88
-36,11
-33,32
1,46
-100,00
-100,00
3 6 3 0 Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri
29.080.425,43
33.724.943,64
15,97
3
3
3
3
3
3
3.297.821,97
18.039.076,51
7.743.526,95
45.840.220,88
45.840.220,88
44.727.680,00
4.032.723,19
17.262.715,93
12.429.504,52
103.630.272,93
103.630.272,93
102.519.700,00
22,28
-4,30
60,51
126,07
126,07
129,21
3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
3 1 1 3 Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri
3 1 1 4 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
3 1 1 9 Pasaport Satış Bedeli
Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri
3 1 1 10
Sat.Bed.
3 1 1 11 Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli
3 1 1 12 Aile Cüzdanı Satış Bedeli
3 1 1 13 Sürücü Belgesi Satış Bedeli
3 1 1 14 Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
15
16
99
0
2
3
8
13
43
99
Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli
Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli
Diğer Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri
Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri
Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli
Diğer hizmet gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 0 0
izni gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 1 0
izni gelirleri
3 2 1 1 RTÜK lisans ücreti
3 2 1 3 Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli
3 2 1 28 Arabuluculuk Sicil Gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 1 99
iznine ilişkin diğer gelirler
3 3 0 0 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
3 3 1 0 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
3 3 1 3 Yeniden Değerlendirme Farkları
3 3 2 0 KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler
3 3 2 99 Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler
3 4 0 0 Kurumlar Hasılatı
3 4 1 0 Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı
3 4 1 99 Diğer
3 5 0 0 Kurumlar Karları
3 5 1 0 Döner Sermayeler
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
3 5 1 1
Hasılatından Aktarmalar
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından
3 5 1 2
Aktarmalar
3 5 9 0 Diğer kurumlar karları
3 5 9 99 Diğer kurumlar karları
3 6 0 0 Kira Gelirleri
3 6 1 0 Taşınmaz Kiraları
3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri
3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri
3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
3 6 2 0 Taşınır Kiraları
3 6 2 1 Taşınır Kira Gelirleri
6
6
6
9
9
9
3
3
3
0
9
9
1
2
3
0
0
1
Ön İzin Gelirleri
İrtifak Hakkı Gelirleri
Kullanma İzni Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Para Basımı Gelirleri
-39,44
162,84
162,84
162,84
3 9 9 2
İşletme Mükelleflerinden Tahsil Olunan
Amortisman Ücretleri
112.540,88
101.572,93
-9,75
1.000.000,00
1.009.000,00
0,90
13.824.928,84
7.913.745,43
-42,76
4 1 0 0 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
4 1 2 0 Sermaye
0,00
0,00
1.937,22
1.937,22
4 1 2 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
0,00
1.937,22
4 3 0 0 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
3.877,98
0,00
-100,00
4 3 1 0 Cari
4 3 1 3 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
4 4 0 0
Bağışlar
4 4 1 0 Cari
4 4 1 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 1 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 2 0 Sermaye
4 4 2 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 2 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
4 6 0 0 Özel Gelirler
4 6 1 0 Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler
4 6 1 18 Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri
4 6 1 23 Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları
5 0 0 0 Diğer Gelirler
5 1 0 0 Faiz Gelirleri
5 1 8 0 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
5 1 9 0 Diğer Faizler
5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri
5 1 9 99 Diğer Faizler
5 2 0 0 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
5 2 1 0 Devlet Payları
5 2 1 3 Madenlerden Devlet Hakkı
5 2 5 0 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
5 2 5 3 Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
5 2 5 5 Fonlardan Aktarmalar
5 2 5 6 Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
3.877,98
3.877,98
0,00
0,00
-100,00
-100,00
19.866,00
264.009,82
1.228,95
17.411,00
0,00
17.411,00
2.455,00
2.455,00
0,00
13.801.184,86
13.801.184,86
1.036,80
13.800.148,06
219.191.682,40
8.870.320,70
845.013,28
845.013,28
8.025.307,42
664.421,63
7.360.885,79
55.433.218,29
0,00
0,00
55.433.218,29
0,00
8.043,93
32.910.761,90
259.485,39
259.222,39
263,00
4.524,43
0,00
4.524,43
7.647.798,39
7.647.798,39
0,00
7.647.798,39
312.174.402,34
9.249.197,25
1.134.819,58
1.134.819,58
8.114.377,67
576.433,27
7.537.944,40
69.178.322,90
610.862,14
610.862,14
68.513.874,23
364,24
0,00
42.075.009,75
1.390,35
0,00
0,00
İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Kesintisi
1.411,82
815,46
-42,24
5 2 5 12 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
1.312.378,99
2.453.709,20
86,97
55,90
0,00
-100,00
419.171,43
676.968,69
61,50
20.781.394,32
23.306.180,09
12,15
0,00
0,00
0,00
0,00
63.953.780,60
17.810.510,00
17.810.510,00
41.937.894,09
158.317,00
826,80
53.586,53
0,00
53.586,53
84.594.290,38
14.051.671,44
14.051.671,44
65.488.377,45
10.774,86
32,27
-21,10
-21,10
56,16
-93,19
0,00
0,00
548.839,43
893.723,85
3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4 0 0 0 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5 2 5 8 GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları
5 2 5 11
5 2 5 14 Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payları
İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında
5 2 5 18
Alınan Çevre Katkı Payı
5 2 5 23
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
9
9
9
0
1
1
2
2
99
0
2
99
0
0
1
0
1
Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan
Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri
Diğerlerinden Alınan Paylar
Diğer Paylar
Yeşil Kartlılardan Tedavi Katılım Payı
Diğer Paylar
Para Cezaları
Yargı Para Cezaları
Yargı Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari
5 3 2 2
Para Cezaları
5 3 2 4 Çevre İdari Para Cezaları
-98,49
84,29
-100,00
-44,59
-44,59
-100,00
-44,58
42,42
4,27
34,30
34,30
1,11
-13,24
2,41
24,80
23,60
-100,00
27,85
62,84
Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan
İdari Para Cezaları
Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari
5 3 2 6
Para Cezaları
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
5 3 2 8 Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para
Cezaları
5 3 2 5
5 3 2 9
5 3 2 10
5 3 2 11
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
99
0
1
99
0
5 3 4 1
5 3 4 2
5 3 4 5
5 3 4 6
Tütün Mamüllerinin Zararalarının
Önlenmesine Dair Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C.
Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin
İdari Para Cezaları
Veteriner Hiz. Bit. Sağ. Gıda ve Yem K.Uy.
Al.İd.Par Cez.
Diğer İdari Para Cezaları
Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme
Zamları
Vergi Barışı TEFE Tutarı
6111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme
Zammı
6111 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE
Tutarı
5 3 4 7 6111 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları
5 3 9 0 Diğer Para Cezaları
Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu
5 3 9 3
Kesintileri)
5 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
0
1
1
1
1
1
0
0
1
3
5
6
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Para Farkları
Kişilerden Alacaklar
5 9 1 9 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri
5 9 1 21
5 9 1 22
5 9 1 23
5 9 1 99
6
6
6
6
6
6
6
0
1
1
1
1
1
1
0
0
4
4
5
5
9
0
0
0
1
0
1
0
6 1 9 2
6 1 9 3
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
0
1
1
9
9
0
0
1
0
99
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Geçici
Gelirler
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
Sermaye Gelirleri
Taşınmaz Satış Gelirleri
Arazi Satışı
Arazi Satışı
Arsa Satışı
Arsa Satışı
Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
2/B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292 sayılı
Kanun 6. Madde)
Proje Alanlarındaki 2/B Taşınmazların
Devrinden Elde Edilen Gelirler (6292 Sayılı
Kanun 8. Madde)
Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri
0,00
60,75
0,00
61.182,95
6.813,00
5.761.021,75
84.459,25
1.035.007,51
1.351.154,22
30,55
0,00
257.942,75
0,00
122.501,25
40.188.917,15
842.005,75
840.731,50
1.274,25
2.996.078,12
57.030.015,07
2.562,00
2.562,00
0,00
4.925.006,05
41,90
-99,70
-99,70
-100,00
64,38
2.567.587,76
4.272.432,55
66,40
184.926,78
59.310,00
-67,93
5.923,35
3.517,05
-40,62
89.125,33
571.348,07
541,06
31.312,41
13.393,17
-57,23
117.202,49
367.292,64
5.005,21
126.673,44
-95,73
-65,51
341.693,20
34.505,73
-89,90
25.599,44
92.167,71
260,04
90.934.362,81
90.934.362,81
1.640.886,85
405.416,96
8.465,37
12.266.283,68
149.152.591,81
149.152.591,81
1.344.131,87
877.091,35
0,56
11.150.513,10
64,02
64,02
-18,09
116,34
-99,99
-9,10
38,00
49.894,84 131.202,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.505.452,00
76.613.271,95
104.225.508,09
36,04
122.950.889,63
122.868.051,92
1,02
1,02
45.877.869,18
45.877.869,18
76.990.181,72
681.263.690,34
681.248.061,23
0,00
0,00
68.258.339,87
68.258.339,87
612.989.721,36
454,09
454,46
-100,00
-100,00
48,78
48,78
696,19
76.990.181,72
612.885.381,63
696,06
0,00
104.339,73
82.507,71
700,55
700,55
81.807,16
81.807,16
5.067,11
1.718,53
1.718,53
3.348,58
3.348,58
-93,86
145,31
145,31
-95,91
-95,91
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
2
2
3
3
0
0
1
0
1
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
Altın
Altın
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
TOPLAM
330,00
10.562,00
330,00
10.297,00
330,00
10.297,00
0,00
265,00
0,00
265,00
13.843.732.068,52 17.030.467.424,72
3.100,61
3.020,30
3.020,30
23,02
Download

Temmuz