İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ
E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
K
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
O
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
9
9
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
9
9
0
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
9
9
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
D
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
4
5
90
0
1
2
4
90
0
1
2
4
90
0
1
2
90
0
1
2
4
0
1
2
90
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
0
0
1
2
3
4
90
0
0
1
3
4
GİDERİN TÜRÜ
Personel Giderleri
Memurlar
Temel Maaşlar
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
Ek Çalışma Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler
Ödül ve İkramiyeler
Diğer Giderler
Diğer Giderler
Sözleşmeli Personel
Ücretler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
Ödenekler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
Sosyal Haklar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
Ek Çalışma Karşılıkları
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ödül ve İkramiyelerin
Diğer Giderler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
İşçiler
Ücretler
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Geçici İşçilerin Ücretleri
İhbar ve Kıdem Tazminatları
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Fazla Mesailer
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
Ödül ve İkramiyeler
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
Diğer Ödemeler
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
Geçici Personel
Ücretler
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
Diğer Personel
Ücret ve Diğer Ödemeler
Muhtarların Ücretleri
Er - Erbaş Harçlıkları
Öğrenci Harçlıkları
OCAK
OCAK 2013
OCAK 2014
DEĞİŞİM %
910.578.937,15 1.071.862.867,43
17,71
865.920.047,53 1.038.286.996,43
19,91
396.676.963,47
501.444.291,07
26,41
396.676.963,47
501.444.291,07
26,41
410.044.597,82
469.906.250,81
14,60
410.044.597,82
469.906.250,81
14,60
6.006.938,10
6.756.996,03
12,49
6.006.938,10
6.756.996,03
12,49
32.864.407,29
36.119.259,05
9,90
32.864.407,29
36.119.259,05
9,90
17.952.290,93
22.232.147,87
23,84
17.952.290,93
22.232.147,87
23,84
2.374.830,58
1.819.172,32
-23,40
2.374.830,58
1.819.172,32
-23,40
19,34
8.879,28
45.811,48
19,34
8.879,28
45.811,48
24.134.772,16
9.958.909,87
-58,74
18.558.455,44
6.967.371,16
-62,46
12.246.273,89
309.155,85
-97,48
4.383.320,01
6.217.283,37
41,84
31.974,08
37.347,88
16,81
3.418,00
30.958,00
805,73
1.893.469,46
372.626,06
-80,32
2.464.512,57
295.932,81
-87,99
2.184.670,69
42.179,45
-98,07
255.954,12
252.394,02
-1,39
18.244,96
0,00
-100,00
5.642,80
1.359,34
-75,91
95.182,19
49.863,41
-47,61
57.637,45
3.005,61
-94,79
13.140,00
34.027,00
158,96
12.704,74
11.795,80
-7,15
11.700,00
1.035,00
-91,15
282.495,32
86.666,53
-69,32
158.914,45
1.882,71
-98,82
61.953,44
78.549,94
26,79
61.627,43
6.233,88
-89,88
142.695,13
24.374,32
-82,92
116.784,55
0,00
-100,00
24.295,67
24.374,32
0,32
1.614,91
0,00
-100,00
2.591.358,11
2.534.701,64
-2,19
0,00
533,70
1.747.086,12
2.393.741,31
37,01
844.271,99
140.426,63
-83,37
73,40
0,00
-100,00
73,40
0,00
-100,00
14.351.142,64
16.622.476,13
15,83
6.924.656,75
7.835.196,07
13,15
6.915.353,07
7.821.618,40
13,11
9.303,68
13.577,67
45,94
1.753.078,55
2.361.700,48
34,72
1.753.078,55
2.361.700,48
34,72
863.649,74
1.053.148,64
21,94
862.194,86
1.039.718,07
20,59
1.454,88
13.430,57
823,14
66.155,27
59.589,55
-9,92
65.817,77
59.212,55
-10,04
337,50
377,00
11,70
4.742.123,10
5.304.522,95
11,86
4.742.123,10
5.295.553,60
11,67
0,00
8.969,35
1.479,23
8.318,44
462,35
1.479,23
8.318,44
462,35
4.942.577,05
5.415.361,95
9,57
4.942.577,05
5.415.361,95
9,57
132.971,13
119.063,13
-10,46
145.600,90
202.753,64
39,25
388.423,02
621.253,47
59,94
3.413.070,95
4.003.661,40
17,30
862.511,05
468.630,31
-45,67
1.230.397,77
1.579.123,05
28,34
1.230.397,77
1.579.123,05
28,34
600.646,00
604.793,00
0,69
310.119,60
464.586,27
49,81
306.756,99
499.729,48
62,91
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
6
6
6
0
4
4
6
6
6
0
4
4
6
6
6
0
4
4
6
6
6
0
6
6
6
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
5
6
90
0
0
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
1
2
3
5
90
0
1
2
0
1
2
3
90
0
1
2
90
0
1
90
0
1
2
3
90
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
7
7
7
9
9
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0
1
1
2
0
1
5
0
90
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
3
0
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
Hükümlü Ücretleri
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Memurlar
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Sözleşmeli Personel
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşçiler
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Geçici Personel
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Diğer Personel
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Kırtasiye Alımları
Büro Malzemesi Alımları
Periyodik Yayın Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Enerji Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Diğer Enerji Alımları
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Yiyecek Alımları
İçecek Alımları
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Giyim ve Kuşam Alımları
Giyecek Alımları
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
Özel Malzeme Alımları
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
Diğer Özel Malzeme Alımları
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve
Gid.
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Yolluklar
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları
Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları
Yolluk Tazminatları
Seyyar Görev Tazminatları
Görev Giderleri
Tahliye Giderleri
Mülteci Tahliye Giderleri
Yasal Giderler
5.299,18
7.576,00
0,00
159.043.858,08
150.342.191,12
150.342.191,12
93.745.379,82
56.596.811,30
4.013.190,39
1.164,32
1.164,32
4.012.026,07
3.362.714,85
649.311,22
1.909.357,69
156.676,42
156.676,42
1.752.681,27
1.589.850,00
162.831,27
1.047.758,27
1.260,52
1.260,52
1.046.497,75
1.044.360,24
2.137,51
1.731.360,61
1.731.360,61
1.066.881,22
664.479,39
95.498.291,53
20.513.545,93
34.277,53
24.998,53
1.475,00
1.888,00
3.000,00
2.916,00
1.181.106,64
1.138.742,65
42.363,99
9.041.344,92
4.124.275,74
427.769,03
4.454.022,15
35.278,00
10.189.085,62
9.857.532,53
326.592,00
4.961,09
44.761,24
44.761,24
0,00
3.300,09
0,00
2.860,09
0,00
440,00
0,00
7.772,00
2.242,30
190.945.754,46
183.625.159,50
183.625.159,50
113.719.581,72
69.905.577,78
1.644.176,30
1.027,40
1.027,40
1.643.148,90
1.022.540,10
620.608,80
2.240.231,43
189.445,22
189.445,22
2.050.786,21
1.847.869,45
202.916,76
1.299.023,59
0,00
0,00
1.299.023,59
1.295.794,22
3.229,37
2.137.163,64
2.137.163,64
1.314.528,57
822.635,07
112.501.854,58
22.766.240,40
74.420,26
44.596,87
25.501,76
1.893,19
0,00
2.428,44
1.689.045,16
1.666.807,24
22.237,92
8.007.087,48
3.952.488,05
85.966,80
3.937.595,63
31.037,00
8.910.879,80
8.781.135,40
18.954,00
110.790,40
3.284.904,38
2.440.659,38
844.245,00
112.636,79
141,60
101.645,19
2.850,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
19.669,89
19.669,89
1.924.068,95
882.251,56
882.251,56
1.038.476,09
1.038.476,09
865,02
865,02
2.476,28
2.476,28
0,00
0,00
4.132.156,80
0,00
0,00
3.815.829,70
679.372,00
629.482,00
49.890,00
7.894,53
7.894,53
2.594.535,96
1.098.799,46
1.098.799,46
1.489.051,81
1.489.051,81
3.878,73
3.878,73
0,00
0,00
2.805,96
2.805,96
3.775.193,47
540,00
540,00
3.365.582,66
-100,00
2,59
20,06
22,14
22,14
21,31
23,52
-59,03
-11,76
-11,76
-59,04
-69,59
-4,42
17,33
20,91
20,91
17,01
16,23
24,62
23,98
-100,00
-100,00
24,13
24,08
51,08
23,44
23,44
23,21
23,80
17,81
10,98
117,11
78,40
1.628,93
0,27
-100,00
-16,72
43,01
46,37
-47,51
-11,44
-4,17
-79,90
-11,59
-12,02
-12,54
-10,92
-94,20
2.133,19
7.238,73
5.352,62
3.313,14
3.453,92
1.718,18
-59,86
-59,86
34,85
24,54
24,54
43,39
43,39
348,40
348,40
-100,00
-100,00
-8,64
-11,80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
2
2
2
2
3
3
3
5
5
9
9
9
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
0
1
1
2
2
0
1
1
1
1
1
3
3
3
3
0
1
1
1
2
2
0
8
8
8
9
1
3
4
90
0
2
90
0
1
0
2
90
0
0
1
3
4
7
8
9
90
0
1
2
3
4
5
6
90
0
2
3
4
90
0
1
2
0
2
5
6
12
0
1
2
3
4
90
0
3
10
11
90
0
0
1
0
1
0
0
2
3
4
90
0
2
3
90
0
0
1
90
0
1
0
0
2
90
0
Beyiye Aidatları
Kusursuz Tazminatlar
Mahkeme Harç ve Giderleri
Diğer Yasal Giderler
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
Gizli Hizmet Giderleri
Gizli Hizmet Giderleri
Diğer Görev Giderleri
Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Giderleri
Diğer Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Bilgisayar Hizmeti Alımları
Müteahhitlik Hizmetleri
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Haberleşme Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
Uydu Haberleşme Giderleri
Hat Kira Giderleri
Diğer Haberleşme Giderleri
Taşıma Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
Yük Taşıma Giderleri
Geçiş Ücretleri
Diğer Taşıma Giderleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Kiralar
Taşıt Kiralaması Giderleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Lojman Kiralama Giderleri
Personel Servis Kiralama Giderleri
Yargılama Giderleri
Adli Yardım Giderleri
Keşif Giderleri
Rapor ve Bilirkişi Giderleri
Uzlaşma Giderleri
Diğer Yargılama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Temsil Giderleri
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Bakım ve Onarım Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Er ve Erbaş Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Diğer İlaç Giderleri
3.149.579,32
384.308,12
234.455,03
47.487,23
3.431,87
3.431,87
0,00
258.385,69
258.385,69
54.509,54
54.509,54
0,00
68.438.714,59
58.858.817,64
2.655,00
795,32
1.907.064,01
19.802,74
997.522,06
222.855,33
55.708.123,18
958.288,71
340.097,14
287.107,56
76.516,56
21,50
4.061,77
247.736,67
2.747,51
1.530.755,75
1.369.194,11
4.880,00
139.000,00
17.681,64
293.046,14
186.873,65
106.172,49
2.132.077,83
85.471,77
1.413.273,30
10.752,00
622.580,76
4.612.889,85
1.410.925,49
544.226,88
2.046.639,79
4.605,00
606.492,69
52.838,67
0,00
3.674,34
771,00
48.393,33
3.319,26
1.585,26
1.585,26
1.734,00
1.734,00
436.268,17
5.975,17
708,00
1.700,03
86,14
3.481,00
430.293,00
23.352,24
406.940,76
0,00
5.107,29
808,30
808,30
0,00
4.298,99
4.298,99
45.110,54
3.905,33
1.951,03
1.954,30
41.205,21
3.058.506,45
0,00
255.111,92
51.964,29
3.111,56
2.016,26
1.095,30
315.617,82
315.617,82
90.341,43
90.193,43
148,00
82.585.896,70
76.062.716,54
35.246,60
0,00
3.176.950,01
33.051,33
1.047.792,96
1.643.578,22
70.126.097,42
492.854,31
305.282,06
126.731,05
46.705,04
0,00
4.867,89
7.949,24
1.319,03
1.152.729,80
849.975,32
0,00
130.500,00
172.254,48
78.794,35
28.005,48
50.788,87
2.005.426,29
164.634,29
1.431.775,23
0,00
409.016,77
2.279.771,21
1.295.016,26
149.549,32
820.852,91
182,00
14.170,72
513.604,20
908,19
702,06
1.556,30
510.437,65
2.178,00
2.178,00
2.178,00
0,00
0,00
660.991,17
419.270,96
5.020,90
3.850,06
0,00
410.400,00
241.720,21
9.152,40
230.272,71
2.295,10
61.320,17
61.320,17
52.322,67
8.997,50
0,00
0,00
55.498,71
2.542,78
876,98
1.665,80
52.955,93
-2,89
-100,00
8,81
9,43
-9,33
-41,25
22,15
22,15
65,74
65,46
20,67
29,23
1.227,56
-100,00
66,59
66,90
5,04
637,51
25,88
-48,57
-10,24
-55,86
-38,96
-100,00
19,85
-96,79
-51,99
-24,70
-37,92
-100,00
-6,12
874,20
-73,11
-85,01
-52,16
-5,94
92,62
1,31
-100,00
-34,30
-50,58
-8,22
-72,52
-59,89
-96,05
-97,66
872,02
-80,89
101,85
954,77
-34,38
37,39
37,39
-100,00
-100,00
51,51
6.916,89
609,17
126,47
-100,00
11.689,72
-43,82
-60,81
-43,41
1.100,64
7.486,31
6.373,17
-100,00
-100,00
23,03
-34,89
-55,05
-14,76
28,52
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
9
9
9
0
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
9
9
9
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
2
4
4
5
5
5
7
7
9
9
0
0
1
1
3
3
2
3
90
0
0
0
5
7
0
0
1
3
90
0
1
2
0
1
0
1
90
0
90
0
1
0
0
0
90
0
1
Er ve Erbaş İlaç Giderleri
Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Giderleri
Diğer İlaç Giderleri
Cari Transferler
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
Seçim Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler
Hane Halkına Yapılan Transferler
Burslar ve Harçlıklar
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar
Diğer Transferler
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler
Yiyecek Amaçlı Transferler
Yiyecek Amaçlı Transferler
Barınma Amaçlı Transferler
Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri
Diğer Barınma Amaçlı Transferler
Sosyal Amaçlı Transferler
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri
Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Toplam
40.276,52
44.397,16
0,00
8.486,02
928,69
72,75
31.169.821,54
38.514.015,77
30.848,50
65.399,86
30.848,50
65.399,86
9.000,00
0,00
21.848,50
65.399,86
31.138.973,04
38.448.615,91
292.765,22
474.341,11
51.694,78
86.123,33
209.424,66
269.678,12
31.645,78
118.539,66
30.500,00
5.807,91
30.500,00
5.790,41
0,00
17,50
0,00
16.304,60
0,00
16.304,60
119,62
164.514,77
0,00
162.648,77
119,62
1.866,00
30.775.588,20
37.783.915,84
30.775.588,20
37.783.915,84
40.000,00
3.731,68
40.000,00
3.731,68
913.779,16
0,00
913.779,16
0,00
727.928,76
0,00
727.928,76
0,00
185.850,40
0,00
185.850,40
0,00
1.197.204.687,46 1.413.824.492,24
10,23
-92,17
23,56
112,00
112,00
-100,00
199,33
23,47
62,02
66,60
28,77
274,58
-80,96
-81,02
137.431,16
1.459,94
22,77
22,77
-90,67
-90,67
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
18,09
Download

Ocak